×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.
Du måste vara folkbokförd i Sverige när du tecknar försäkringen.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Åsa Karlsson från Hammarö belönas för uppsats om integration

Publicerad 2017-03-14

Fackförbundet Vision delar årligen ut stipendium bland sina studentmedlemmar för uppsatser som bidrar med angelägen kunskap om den svenska välfärden. I år går samhällsvetarstipendiet till värmlänningen Åsa Karlsson för c-uppsatsen “Efter uppehållstillståndet”.  

Visions stipendium är på 20 000 kronor. I uppsatsen undersöker Åsa den process som nyanlända i Hammarö kommun genomgår för att förberedas för den svenska arbetsmarknaden.

– Jag valde ämnet eftersom det känns aktuellt och samhällsnyttigt att skriva om något som har med de demografiska förändringarna att göra. Att hjälpa nyanlända att komma ut på den svenska arbetsmarknaden är ett arbete som är och kommer fortsätta vara viktigt under en lång tid framöver. Både för att de nyanlända ska ha en chans att integreras in i arbets- och samhällslivet, men också för att Sverige ska vara bättre rustat, säger Åsa.

Att valet föll på hemkommunen Hammarö var på grund av att kommunen under hösten 2015 började ta emot fler nyanlända personer. Innan dess hade man bara tagit emot en enda nyanländ.

– Det kändes spännande att följa en kommun som står i startgroparna av sitt integrationsarbete. Jag studerade processen både ur de nyanländas perspektiv och ur kommunens perspektiv, berättar Åsa.

Åsa Karlsson är 27 år och har studerat Personal- och arbetsliv på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, ett treårigt program som ger en kandidatexamen i arbetsvetenskap.

I Visions jurys motivering står bland annat:

”Att underlätta för nyanlända att så snabbt som möjligt få ett arbete som motsvarar deras kvalifikationer är en av de mest angelägna samhällsutmaningar Sverige står inför just nu. Åsa Karlsson beskriver på ett självständigt och målande sätt de olika steg mottagandeprocessen består av samt de utmaningar som välfärden står inför. Som exempel belyser hon hur bristande rutiner för validering av högre utbildning kan sätta käppar i hjulet för någon som vill fortsätta påbörjade studier i Sverige. Hon belyser också på ett förtjänstfullt sätt hur offentlig verksamhet respektive civilsamhället kan bidra till att mottagandeprocessen blir begriplig, hanterbar och meningsfull för dem hon intervjuat. Uppsatsen bidrar således med fördjupad kunskap och värdefulla insikter i en för välfärden mycket angelägen fråga.”

Åsa Karlsson nås på tfn 0768-11 29 16 och mejl: asa.karlsson2@live.se

Läs mer: https://vision.se/nyheter

Läs hela uppsatsen här: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:935720/FULLTEXT01.pdf

1020 nya medlemmar under januari

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 8 2017

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb