Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos Förenade Liv, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem. Är du sjukskriven, eller har varit det de senaste tre månaderna, behöver du kontakta försäkringsbolaget eftersom det ställs vissa hälsokrav för att kunna få försäkringarna. Om du inte vill ha försäkringarna måste du kontakta försäkringsbolaget och tacka nej. Den automatiska anslutningen till försäkringarna gäller inte om du varit medlem i Vision under de senaste tolv månaderna.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar Förenade liv för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan!

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

2016

Vision och Akademikerförbundet SSR: Medarbetarna i välfärden ska ha ett hållbart arbetsliv

2016-12-21

Ökad lönespridning, större inflytande över arbetstiden och bättre förutsättningar för chefer att leda. Det är viktiga krav som Vision och Akademikerförbundet SSR gemensamt kommer att driva i den...

Vision: Minska arbetstiden för yngre medarbetare i Svenska kyrkan

2016-12-15

Vision presenterar i dag sina avtalskrav till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Utöver krav på reallöneökningar vill Vision ge medlemmarna större inflytande över sin arbetstid samt minska det...

Växjö är Årets kulturkommun 2017

2016-12-08

Vision har i dag utsett Växjö till Årets kulturkommun 2017. Växjö får priset för att kommunen ger kulturen en framträdande roll i samhället och satsar nytt, brett, djupt och långsiktigt på kultur.

Ny studie: Kommuner, landsting och regioner kan minska sjukkostnader med nära sju miljarder

2016-10-25

Sjukskrivningarna i Sverige ökar i snabb takt sedan 2010. Sjukfrånvaron kostar kommuner, landsting och regioner över 20 miljarder kronor varje år. En rapport som fackförbundet Vision presenterar idag...

Nytt avtal klart för anställda i frikyrkor

2016-10-20

Ett nytt kollektivavtal har tecknats mellan Vision och Arbetsgivaralliansen, trossamfund och ekumeniska organisationer. Bland nyheterna i avtalet finns en tydligare skrivning kring förkortning av...

Vision: Hög tid att åtgärda stressen i arbetslivet

2016-10-05

Stressen i arbetslivet fortsätter att öka, det visar Arbetsmiljöverkets kartläggning av arbetsorsakade besvär 2016. Stress står för den högsta andelen av arbetsorsakade besvär och är nästan dubbelt så...

Veronica Magnusson omvald till Visions förbundsordförande

2016-10-01

Vid Visions förbundsmöte i Malmö gav ombuden i dag Veronica Magnusson förnyat förtroende att leda förbundet i ytterligare fyra år.

Sysav:s mångfaldsarbete belönas med Visions MR-pris

2016-09-30

Visions MR- pris 2016 går till Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav. Sysav får priset för sitt målmedvetna och långsiktiga arbetssätt som skapar en bra grund för ett framgångsrikt mångfaldsarbete....

Framtidens arbetsliv i fokus för Visions förbundsmöte

2016-09-28

Hur vill Visions medlemmar att framtidens arbetsliv ska se ut? Frågan diskuteras av Visions förbundsmöte som äger rum i Malmö den 29 september- 2 oktober. Samtidigt kommer medlemmarnas tankar och...

Förutsättningar för rekrytering brister i socialtjänsten

2016-09-27

Det blir allt svårare för landets kommuner att hitta medarbetare som vill arbeta inom socialtjänsten. Samtidigt upplever många medarbetare och chefer att kommunpolitikerna inte lyssnar på deras larm...

Socialchefsrapport 2016: Svårt klara personalförsörjningen i socialtjänsten

2016-09-26

Sveriges kommuner får allt svårare att rekrytera medarbetare till socialtjänsten. Det visar Visions Socialchefsrapport 2016. Värst är läget inom den sociala barn- och ungdomsvården, där nästan...

Vilken blir Årets kulturkommun 2017?

2016-09-15

Nio kommuner har chansen att ta hem titeln när Vision utser Årets kulturkommun 2017. I år står kampen mellan Finspång, Gislaved, Kiruna, Landskrona, Nordmaling, Säffle, Tibro, Växjö och Örebro.

Ny studie: Färre medarbetare per chef ger minskade sjuktal

2016-09-13

Chefer inom vård, omsorg och socialt arbete har betydligt fler underställda medarbetare än chefer i övriga branscher. De stora personalgrupperna påverkar verksamheten negativt och ökar ohälsotalen....

Ny studie: Tysta arbetsplatser hot mot socialtjänstens utveckling

2016-08-30

Över hälften av landets socialsekreterare och biståndshandläggare anser att det är svårt att öppet diskutera brister i verksamheten. Nästan var fjärde socialsekreterare upplever att kommunledningen...

Ekonomichefer upplever ökad detaljstyrning

2016-08-17

Drygt sju av tio ekonomichefer upplever att den statliga kontrollen har ökat de senaste fem åren. Åtta av tio chefer anser att kontrollen ibland medför onödig administration som belastar...

Nytt avtal inom ideella vårdföretag begränsar krav på tillgänglighet

2016-06-30

Vision och Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom ideella vård- och omsorgsföretag. Avtalet innebär begränsningar när det gäller krav på...

Vision: Årliga lönekartläggningar viktigt för jämställda löner

2016-06-21

Riksdagen beslutade i dag att arbetsgivare framöver ska göra lönekartläggningar varje år istället för som i dag, vart tredje. Kravet på årliga lönekartläggningar ligger inom ramen för...

Sju förslag för minskade sjukskrivningar i socialtjänsten

2016-06-06

Sjukskrivningarna till följd av stress fortsätter att öka. Bland de allra värst drabbade finns medarbetare inom socialt arbete. Vision lägger i dag fram sju förslag för att minska de stressrelaterade...

Vision: ”Snabbspår för nyanlända inom socialt arbete möter viktiga behov”

2016-06-03

Ett nytt snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete ska ge snabbare tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Vision, som varit drivande i arbetet med överenskommelsen, tycker att...

Nytt avtal gör det lättare att påverka lönen i Svenska kyrkan

2016-05-26

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom Svenska kyrkan. Det nya avtalet ger löneökningar med minst 2,2 procent och beskriver tydligt...

Många unga chefer vill byta jobb

2016-05-04

Varannan chef som är under 35 år och jobbar i välfärden funderar på att byta jobb. Orsaken är en ohållbar arbetssituation, bland annat till följd av för många underställda och dåligt stöd från...

Nytt löneavtal klart för tjänstemän i fastighetsbranschen

2016-04-28

Vision och arbetsgivarorganisationen Fastigo är överens om ett nytt löneavtal för närmare 2500 tjänstemän i kommunala fastighetsbolag. Det nya avtalet gäller under tre år och är utan angivna nivåer.

Vision: Meddelarfrihet ska gälla på folkhögskolor och friskolor

2016-04-08

Reallöneökningar, utökad rätt till tjänstledighet och samma yttrande- och meddelarfrihet som för medarbetare i offentlig sektor. Det kräver Vision för sina medlemmar på folkhögskolor och friskolor när...

Klart med snabbspår i fastighetsbranschen

2016-04-08

Nyanlända fastighetstekniker och ingenjörer ska snabbare få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Det blir följden av den överenskommelse om snabbspår som Vision tillsammans med flera parter på...

Bättre förutsättningar krävs för chefer i äldreomsorg

2016-04-06

Stresstålighet blir en allt viktigare egenskap för enhetschefer inom äldreomsorgen. Det konstateras i en studie om enhetschefernas utmaningar och förutsättningar. Författarna bakom studien belönas nu...

Välfärdens yrken hårdast drabbade av stress

2016-03-29

Sjukskrivningarna till följd av psykiska diagnoser, där stress är den vanligaste orsaken, ökar kraftigt. Det visar statistik från Försäkringskassan som presenteras i dag. Bland kvinnor utgör nu...

Vision: ”Modernisera synen på riskfylld arbetsmiljö”

2016-02-29

Sjukskrivningar orsakade av stress ökar i snabb takt. Värst är situationen inom socialt arbete. Socialsekreterare, kuratorer, psykologer och diakoner tillhör den yrkesgrupp som toppar statistiken. Det...

Vision: Höj ersättningen för jour och beredskap

2016-02-22

Höjda löner, bättre ersättning för jour och beredskap samt meddelarfrihet för alla medarbetare. Det är några av avtalskraven som Vision i dag överlämnar till Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg.

Årliga lönekartläggningar måste kompletteras med skärpta krav

2016-02-12

Regeringens besked om att årliga lönekartläggningar återinförs är välkommet. Men ska lönekartläggningar bli ett sätt att komma åt löneskillnaderna mellan kvinnor och män så ­måste regeringen nu skärpa...

Vision vill se jämställda villkor i kommunala fastighetsbolag

2016-02-04

Reallöneökningar, en tydligare löneprocess och ob-ersättning för medarbetare som arbetar utanför servicetid. Det är några av avtalskraven för medarbetare inom kommunala fastighetsbolag som Vision i...

Hur får vi bort de ojämställda lönerna?

2016-01-27

Löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher och sektorer är stora. Under ett arbetsliv skiljer det flera miljoner kronor. Det visar nya beräkningar. Torsdagen den 28 januari...

Höga krav på tillgänglighet pressar medarbetare

2016-01-25

Kraven och förväntningarna på att vara tillgänglig utanför arbetstid är stora. För många handlar det om över 100 timmar jour eller beredskap i månaden. I en ny undersökning från Vision vittnar...

Jonas Hassen Khemiri är Årets författare

2016-01-20

Tidningen Visions läsare har utsett Jonas Hassen Khemiri till Året författare 2015. Han får priset för romanen ”Allt jag inte minns”.

Vision: Löneprocessen måste bli tydligare

2016-01-18

Medarbetare i kommunala bolag ska ha reallöneökningar. Löneprocessen behöver också bli tydligare så att varje medarbetare kan påverka sin lön genom sin arbetsinstats. Det är några av avtalskraven som...

Miljonförlust för medarbetare i kvinnodominerade branscher

2016-01-12

Löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher och sektorer är stora. En IT-tekniker som jobbar i en kommun förlorar drygt 9 000 kronor varje månad jämfört med en IT-tekniker i...

Nyheter

Earth Hour på lördag – så minskar du din klimatpåverkan

Vision deltar i Earth Hour den 28 mars. Här kommer några tips på vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan.  för 4 dagar sedan

Sveriges snabbast växande förbund för tjänstemän populärt bland unga

Vision ökade procentuellt mest av alla tjänstemannaförbund i Sverige under 2016, med 5,7 procent. Många av dem som väljer Vision är unga. Yrkesverksamma under 30 år står för hela 29 procent av de nya medlemmarna under 2016.  för 7 dagar sedan

Glädjeämnen och dilemman i Visions utbildningsstöd

Vid förbundsmötet hösten 2016 fattades ett beslut om en omfattande utredning av Visions utbildningsverksamhet. Nu är arbetet med att analysera nuvarande verksamhet i full gång.  för 5 dagar sedan

”Vision har många medlemmar vilket skapar kraft”

Fler och fler unga yrkesverksamma väljer att gå med i Vision. Vision pratade med Fredrika Stranne som nyligen blev medlem i Vision och frågade varför hon blev medlem: ”Jag upplever även Visions internationella arbete som viktigt.”  igår kl 11:59

Till arkivet

1682 nya medlemmar under mars

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 02 2017

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se