×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Pressmeddelanden 2013

 

 

Vision: ”Ny rapport visar upp stora löneskillnader”

2013-12-18

Löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade sektorer fortsätter att vara stora. För en civilekonom handlar det nu om mer än 17.000 kronor i löneskillnad varje månad. För en...

Vision växer – igen!

2013-12-10

Nya medlemssiffror visar att Vision återigen växer. Resultatet för 2013 visar en tydlig ökning av antalet medlemmar – 167.755 akademiker och tjänstemän väljer nu Vision.

Trollhättan är Årets Kulturkommun

2013-12-05

I dag utsågs Trollhättan till Årets Kulturkommun 2014. Fackförbundet Vision står bakom utmärkelsen som delades ut för 25:e året.

Efterlängtat meddelarskydd för privatanställda i offentlig välfärdsverksamhet

2013-12-04

Vision är mycket positivt till förslaget om ett stärkt meddelarskydd för privat anställda i offentligt finansierade verksamheter.  Men lagförslaget borde inte begränsa sig till verksamheter inom vård,...

Rätt använd kompetens löser läkares tidsbrist

2013-12-04

I dag presenterar Myndigheten för vårdanalys en ny rapport om hur läkares tid och kompetens kan användas mer effektivt. En undersökning som Vision har gjort visar att en mycket stor del av läkarnas...

Dags att kora Årets Kulturkommun!

2013-12-02

För 25:e gången utser fackförbundet Vision Årets Kulturkommun. De nominerade kommunerna är Eda, Kristianstad, Mark, Piteå, Sandviken, Tjörn, Trollhättan och Upplands Bro.

Få kommuner och landsting uppmuntrar innovationer

2013-11-20

Endast två av tio kommuner och landsting har en övergripande strategi för hur innovationer tillvaratas inom organisationen. Dessutom saknar fyra av tio metoder för att samla in och utveckla idéer från...

Örebro är Årets Kvalitetskommun 2013

2013-11-19

Örebro får priset Årets Kvalitetskommun 2013. Priset delades ut under kvällens invigningsgala av Kvalitetsmässan i Göteborg.

Chefer och innovation i fokus på årets Kvalitetsmässa

2013-11-18

Vision tycker att kommuner och landsting måste ta tillvara på innovationskraften som finns bland chefer och medarbetare. Det behövs för att ha en hög kvalitet i verksamheten och vara attraktiva...

”Stora arbetsgrupper försvårar förutsättningarna för ledarskapet i äldreomsorgen”

2013-10-28

Över hälften av cheferna i äldreomsorgen anser att de har allt för många underställda för att kunna utöva ett bra ledarskap. En tredjedel av de anställda har inte haft ett medarbetarsamtal det senaste...

Möt Kerstin Isaksson från ”Sveriges bästa äldreboende” hos Vision

2013-10-23

I SVT:s serie ”Sveriges bästa äldreboende” fick vi följa äldreomsorgschefen Kerstin Isaksson och hennes medarbetare i arbetet med att göra Smedsberget till Sveriges bästa äldreboende. När serien...

Socialtjänsten: Tuff situation för anställda som jobbar med försörjningsstöd

2013-10-17

Nio av tio socialsekreterare och biståndsbedömare som jobbar med ekonomiskt bistånd anser att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Det visar en rapport från Vision som presenteras i...

Samir Benjaro får Visions första regionala Mänskliga rättigheter-pris

2013-10-09

För första gången delar fackförbundet Vision ut ett regionalt MR-pris (Mänskliga rättigheter). Priset delas ut till en medlem som på ett föredömligt sätt arbetat för mänskliga rättigheter och...

Nytt starkt pensionsavtal för unga kommun- och landstings-anställda

2013-10-04

De kommunala fackförbunden inom Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta har träffat ett nytt avgiftsbestämt pensionsavtal för födda 1986 eller senare....

Visions socionomstipendium till författarna av ”Flykten från socialtjänsten”

2013-09-30

Årets pristagare är Malin Kivisrand och Johanna Johansson vid Göteborgs universitet som skrivit uppsatsen ”Flykten från Socialtjänsten”.  Priset delas ut för första gången.

Ny rapport: ”Svårt rekrytera rätt kompetens till socialtjänsten”

2013-09-25

Nästan hälften av landets kommuner har svårt att rekrytera socialsekreterare och biståndsbedömare. Det visar Visions årliga Socialchefsrapport. Störst är problemen inom socialtjänstens individ- och...

Arbetsgivare och fackföreningar är överens om etisk plattform

2013-09-22

Arbetsgivare och fackföreningar presenterar på en presskonferens en överenskommelse som syftar till att säkerställa hög kvalitet i offentligt finansierad vård och omsorg.

Åtta kommuner nominerade till Årets kulturkommun

2013-09-18

Nu startar Visions kulturjury sitt arbete med att hitta en vinnare bland åtta nominerade kommuner till utmärkelsen Årets Kulturkommun 2014. De nominerade är Eda, Kristianstad, Mark, Piteå, Sandviken,...

Hur står det till med jämställdheten?

2013-07-01

Dagens unga välutbildade ser en jämställd arbetsmarknad som en självklarhet. Frågan är om arbetsgivarna kan leva upp till det? 

Nytt avtal klart för anställda i frikyrkor

2013-06-25

Ett nytt avtal har slutits mellan Arbetsgivaralliansen och Vision för anställda i trossamfund. Förutom löneökningar innebär avtalet villkorsförbättringar för föräldralediga och visstidsanställda.

Fem förslag för en förbättrad socialtjänst

2013-06-05

I arbetskraftsbarometern gör SCB bedömningen att det råder brist på yrkeserfarna socionomutbildade. Enligt en ny undersökning från Vision tror var tredje socialsekreterare att de är kvar på sin...

Nytt avtal klart i Svenska kyrkan

2013-05-27

Ett nytt treårigt avtal har slutits mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Vision för anställda i Svenska kyrkan. Avtalet innebär förbättringar för föräldralediga, visstidsanställda och...

Annika Strandhäll vald till vice ordförande i PSI

2013-05-18

Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision, valdes i dag till vice ordförande i Public Services International (PSI). PSI företräder 20 miljoner kvinnor och män som i sina jobb levererar viktiga...

Välkommen att träffa framtidens chefer!

2013-05-16

Den 20 och 21 maj träffas Sveriges största chefsnätverk på Ledarskapsdagarna i Tylösand. På programmet står seminarier om ledarskap med bland andra förbundskapten Pia Sundhage och Försäkringskassans...

Vision satsar stort på hälsa

2013-05-15

Vision gör just nu en stor satsning på bättre hälsa för sina medlemmar. Syftet är att genom förmånliga erbjudande på hälsofrämjande aktiviteter bidra till ett friskare arbetsliv – och privatliv.

Vision tecknar nytt avtal för kommunala fastighetsbolag

2013-05-07

Vision har idag tecknat ett treårigt kollektivavtal med arbetsgivarparten Fastigo. Löneavtalet är utan angivna nivåer. Villkorsdelen innehåller stora förbättringar för föräldralediga och en möjlighet...

Fler förtroendevalda är utrikes födda

2013-05-03

Allt fler förtroendevalda inom Vision är födda utomlands. Det visar en ny mätning som Statistiska Centralbyrån (SCB) har gjort på uppdrag av Vision.

Vision talar om arbetsmiljö i Rosenbad

2013-04-26

I dag uppmärksammas Världsdagen för arbetsmiljö i regeringskansliet Rosenbad. I samband med det är Vision, som enda fackförbund, inbjudet att berätta om vårt arbetsmiljöarbete. Arbetet omfattar bland...

Unikt avtal klart för 165 000 anställda i kommuner och landsting

2013-04-10

Vision och Akademikerförbundet SSR har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ett nytt löneavtal för 165 000 anställda i kommuner, landsting och kommunala bolag. Det nya avtalet...

Vision: ”Lagstifta mot trakasserier i arbetslivet”

2013-03-28

Trakasserier i arbetslivet är ett oreglerat område i svensk lagstiftning. Det måste förändras. Därför välkomnar Vision centralorganisationerna TCO, LO och Saco:s krav på Dagens Nyheters debattsida i...

Turkiet kränker de mänskliga rättigheterna

2013-03-12

Vision riktar i dag stark kritik mot Turkiet för fängslandet av fackligt aktiva. I ett brev till den turkiska premiärministern Recep Tayyip Erdogan, kritiserar Vision situationen för fackligt aktiva i...

Vision anmäler Halmstad kommun

2013-03-07

Halmstad kommun har under flera år brustit i sina lönekartläggningar. Nu anmäler Vision kommunen för brott mot diskrimineringslagen.

Vision: Höj kompetensen om upphandling och inköp

2013-03-05

Vision välkomnar Upphandlingsutredningens förslag att utveckla tydligare strategier för den offentliga upphandlingen. En mer effektiv upphandling kan spara miljarder och förbättra kvaliteten i...

Chef i äldreomsorgen – ett omöjligt uppdrag?

2013-03-04

Chefers villkor och förutsättningar för ett gott ledarskap påverkar verksamhetens kvalitet. Det här gäller inte minst inom äldreomsorgen, där många chefer vittnar om en besvärlig situation. Välkommen...

Visions medlemmar i Kungsbacka får rätt om tjänsteresa

2013-02-21

Vision och Kungsbacka kommun har träffat en förlikning om den tjänsteresa som sju medlemmar beordrades att åka på och som de senare blev beskattade för. Därmed får medlemmarna ekonomisk ersättning för...

Vision: ”Lönekartläggningar är en del av lösningen”

2013-02-20

Regeringen avsätter nio miljoner kronor för att rätta till orättvisa löner mellan kvinnor och män genom lönekartläggningar. Satsningen är välkommen, men det krävs mer än bättre lönekartläggningar för...

Vision: Ökat inflytande för anställda i Svenska kyrkan

2013-01-31

Reallöneökningar och bättre villkor för yngre medarbetare, föräldralediga och visstidsanställda. Det är några av målsättningarna inför 2013 års avtal som Vision idag överlämnade till Sveriges Kyrkans...

Ökat inflytande för medlemmar i kommunala bostadsbolag

2013-01-29

Reallöneökningar för alla samt bättre villkor för unga medarbetare, visstidsanställda och föräldrar. Det är några av målsättningarna för 2013 års avtal som Vision idag överlämnade till...

Vision: Välkommet initiativ mot ojämställda löner

2013-01-29

Miljöpartiet ställer sig i en interpellation bakom flera viktiga krav för att få bort de ojämställda lönerna. Vision välkomnar initiativet, löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade sektorer...

Ny rapport: Utsatta chefer i äldreomsorgen

2013-01-29

Många chefer har en pressad arbetssituation och tycker att de saknar förutsättningar för att utöva ett bra ledarskap. Värst är det för cheferna inom äldreomsorgen, där regeringens kommande...

Nya jämställdhetsministern lyfter ojämställda löner

2013-01-21

Sveriges nya jämställdhetsminister Maria Arnholm säger att de ojämställda lönerna är en av hennes huvudfrågor. Vision välkomnar detta, löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade sektorer och...

Tidningen Visions läsare utser Årets Författare

2013-01-15

För 20e året i rad röstar Tidningen Visions (före detta SKTF-tidningen) läsare fram Årets Författare. 76 olika svenska författare fick röster och flest fick Jonas Gardell för sin bok "Torka aldrig...

Vision: Samtalsstöd mot trakasserier i arbetslivet

2013-01-08

Var tionde medarbetare uppger att de har varit utsatta för kränkande särbehandling på jobbet. Vision erbjuder nu, som första svenska fackförbund, professionellt samtalsstöd till utsatta medlemmar....

Nyheter

Tryggare arbetsvardag med nytt omställningsavtal

Arbetsmarknaden står inför förändrade spelregler. Digitala möjligheter leder till nya verksamhetsbehov – vissa jobb försvinner medan nya tillkommer. Omställningsavtalet finns där för att i alla lägen leverera en trygghet och en plan för vad som kommer hända härnäst i karriären.  för 9 dagar sedan

Medarbetare i Svenska kyrkan ska ha inflytande över lön och arbetstid

Reallöneökningar, en tydligare löneprocess och större inflytande över arbetstiden. Det är viktiga krav som Vision kommer att driva i avtalsrörelsen inom Svenska kyrkan.  för 11 dagar sedan

Ångestpodden om Socialrättsdagen: ”De som drabbas får aldrig glömmas bort”

Den 16 mars deltar Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg, skaparna av Ångestpodden, på Socialrättsdagen. På konferensen kommer de berätta om kampanjen #mellanstolarna – ett samarbete med Vision, BRIS, Suicide Zero och Hjärnkoll som engagerade socialministern Lena Hallengren.  för 12 dagar sedan

Nytt medlemserbjudande: Juristförsäkring

Vision kan nu erbjuda alla medlemmar i Vision att teckna en juristförsäkring via Folksam(/Familjens Jurist) till ett mycket förmånligt pris. Tecknar du försäkringen innan sista april så börjar den gälla direkt.  för 12 dagar sedan

Till arkivet

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

1480 nya medlemmar under januari

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb