×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.
Du måste vara folkbokförd i Sverige när du tecknar försäkringen.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Politiker, ta ert arbetsmiljöansvar

2017-03-09

Idag presenterar Vision en ny rapport som bygger på Arbetsmiljöverkets inspektioner av landets socialtjänster. Inspektionerna visar att många medarbetare arbetar under en oacceptabel tidspress, att arbetet är starkt psykiskt påfrestande och att introduktionen ofta är otillräcklig. Samtidigt vet vi att det går att vända trenden - genom att politikerna tar sitt arbetsmiljöansvar och garanterar socialtjänsten rätt resurser.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver jag och Dalia Eid, förbundsstyrelseledamot och socialsekreterare, om Visions arbete för ett hållbart och mänskligt arbetsliv. Våra medlemmar i socialtjänsten ska ha förutsättningar att göra ett bra jobb, de ska kunna utvecklas och påverka sina arbetsvillkor. Chefer ska ha rimliga förutsätt­ningar när det gäller resurser och antal medarbetare. Ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb.

För att klara det måste det finnas en balans mellan de krav som ställs på medarbetarna och de förutsättningar de har att göra sitt jobb. Och just därför är Arbetsmiljöverkets pågående inspektioner av arbetsmil­jön i socialtjänsten så viktiga. Genom att utgå från de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, sätter de arbetsbelastningen under lupp. Och det framgår med all tydlighet att krav och resurser inte går ihop.

Utifrån rapporten föreslår Vision sju insatser för att minska arbetsbelastningen i socialtjänsten. Det är åtgärder som vi vet att våra medlemmar efterfrågar. Det handlar bland annat om en stabil bemanning, att skapa möjligheter till återhämtning, erbjuda handledning, uppvärdera chefsrollen och se till att medarbetarna har regelbundna möten med sin närmaste chef.

Det går att förbättra arbetsmiljön i socialtjänsten. Det visar kommuner som Nyköping, Kungsbacka och Malmö. Framgången där är att politikerna har involverats i processen och tagit sitt arbetsmiljöansvar på allvar.

Vision hoppas nu att fler socialnämnder följer deras exempel och ser Arbetsmiljöverkets inspektioner som en vägledning i sitt förbättringsarbete. Följ upp hur det ser ut i de verksamheter ni har ansvar för. Till exempel behöver arbetsmiljöfrågor regelmässigt föras upp på dagordningen och medarbetarnas arbetsmiljö säkras i handlingsplaner och budgetplanering. Om det saknas resurser för att uppfylla regelverken ska nämnden vända sig till kommunfullmäktige.

Med balans mellan krav och resurser kan vi tillsammans utveckla framtidens socialtjänst och skapa ett mänskligt arbetsliv.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Nyheter

Vision ökar för sjunde året i rad

Visions medlemsantal ökar för sjunde året i rad. Nu är vi hela 195 000 medlemmar, vilket är rekord.  för 4 timmar sedan

Johannes Anyuru och Susanne Blick.

Årets författare 2017 är Johannes Anyuru

Johannes Anyuru har röstats fram till Årets författare 2017 av Tidningen Visions läsare. Han får priset för sin roman ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar.”  igår kl 08:59

Så blir du mer produktiv

Att bli mer produktiv handlar inte om att jobba hårdare utan att jobba smartare.  för 9 dagar sedan

Facklig envishet blev seger för en grupp pensionärer

Tillsammans med andra fackförbund har Vision sedan en längre tid arbetat för en höjning av garantibeloppet av pensionsnivåerna inom det så kallade PA-KL-avtalet. Förhandlingarna har nu resulterat i en höjning av garantinivån, pengar som börjar betalas ut i januari 2018.  2017-12-15

Till arkivet

1194 nya medlemmar under januari

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 1 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb