×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.
Du måste vara folkbokförd i Sverige när du tecknar försäkringen.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Mer dialog, mindre stress

2017-01-25

Idag presenterar Försäkringskassan ny statistik om sjukfrånvaron i Sverige under år 2016. Sjukfrånvaron har ökat väldigt snabbt sedan 2010. Det gäller inte minst för de stressrelaterade sjukskrivningarna. Det här är en utmaning för välfärdssektorn och en viktig fråga för Vision.

Försäkringskassans nya statistik visar att sjukfrånvaron har fortsatt att öka något mellan 2015 och 2016. Men statistiken visar samtidigt att ökningen stannade av efter juli 2016. I några län har sjukfrånvaron redan börjat minska.

Många av Visions medlemmar finns inom kvinnodominerade välfärdsyrken, vilka är bland de värst drabbade yrkesgrupperna. I DN:s artikelserie om stressrelaterade sjukskrivningar sa socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att bollen nu ligger hos kommuner, landsting och regioner, som i egenskap av stora arbetsgivare behöver förbättra arbetsmiljön (DN, 7/1 2017).

Det är alltså på Visions medlemmars arbetsplatser det måste hända mest för att vända trenden. Därför har Vision inlett ett långsiktigt arbete med att minska de stressrelaterade sjukskrivningarna. Inte bara inom kommuner, landsting och regioner, utan även inom offentligt finansierade privata verksamheter och kyrkor.

Under 2016 rörde vi oss från problembeskrivning till att prata om lösningarna. I januari 2017 initierade Vision landets största dialog för ett mänskligare arbetsliv. Över hela Sverige bjuder våra medlemmar nu in arbetsgivare och politiker till samtal där vi tillsammans ska utforma insatser för friskare arbetsplatser.

I detta arbete utgår vi ifrån våra medlemmars erfarenheter och kunskaper. För våra medlemmar är inte bara drabbade av problemet, de har också lösningarna. När vi ställde frågan hur de vill ha det på jobbet kom våra medlemmar med förslag på åtgärder som i korthet kan sammanfattas till följande fyra punkter.

  • Chefer ska ha ansvar för ett rimligt antal medarbetare och förses med rätt stödstrukturer inom HR, ekonomi och administration.
  • Analysera lokalt vad som behövs för en bättre balans mellan krav och resurser. En lösning kan vara att personalens kompetens används smartare.
  • Satsa på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Öka stödet till rehabilitering.   
  • Sätt personalens hälsa på agendan. Identifiera behovet av insatser och upprätta årliga hälsobokslut.

Till år 2020 vill Vision att antalet nya stressrelaterade sjukskrivningar i yrken och branscher där många av våra medlemmar finns ska halveras. Det är positivt att Försäkringskassans statistik nu visar att sjukskrivningarna slutat öka. Men för att vårt mål till 2020 ska bli verklighet krävs förebyggande och konkreta åtgärder på varje arbetsplats. På Visions hemsida finns Stresskollen, ett verktyg som hjälper medlemmarna att ta pulsen på sin arbetssituation och pekar på vad som kan förbättras. Att göra Stresskollen tillsammans med kollegorna är ett sätt att starta dialogen.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Nyheter

Vision ökar för sjunde året i rad

Visions medlemsantal ökar för sjunde året i rad. Nu är vi hela 195 000 medlemmar, vilket är rekord.  i förrgår kl 15:46

Johannes Anyuru och Susanne Blick.

Årets författare 2017 är Johannes Anyuru

Johannes Anyuru har röstats fram till Årets författare 2017 av Tidningen Visions läsare. Han får priset för sin roman ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar.”  för 3 dagar sedan

Så blir du mer produktiv

Att bli mer produktiv handlar inte om att jobba hårdare utan att jobba smartare.  för 11 dagar sedan

Facklig envishet blev seger för en grupp pensionärer

Tillsammans med andra fackförbund har Vision sedan en längre tid arbetat för en höjning av garantibeloppet av pensionsnivåerna inom det så kallade PA-KL-avtalet. Förhandlingarna har nu resulterat i en höjning av garantinivån, pengar som börjar betalas ut i januari 2018.  2017-12-15

Till arkivet

1245 nya medlemmar under januari

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 1 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb