×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Medlemmar efterlyser human asylpolitik

2016-12-16

Idag hade jag ett möte med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tillsammans med TCO:s ordförande Eva Nordmark och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Vi diskuterade regeringens migrationspolitik utifrån våra medlemmars yrkesvillkor och förutsättningar.

Jag lyfte fram hur stolta vi är över Visions medlemmars starka mobilisering kring flyktingmottagandet och berättade under mötet om de viktiga insatser våra medlemsgrupper gör varje dag i sina möten med ensamkommande barn och ungdomar och nyanlända vuxna.

I juni 2016 röstade riksdagen igenom en ny tillfällig lag med kraftiga åtstramningar inom migrations- och integrationspolitiken. Följden är att tillfälliga uppehållstillstånd har blivit norm, istället för permanenta uppehållstillstånd, och rätten till familjeåterförening är mycket begränsad. Vision och de andra TCO-förbunden var tidigt ute och varnade för vilka konsekvenser den nya lagstiftningen skulle få. Till exempel är både familjeåterförening och nyanländas etablering på arbetsmarknaden avgörande för hur väl vi lyckas med integrationen. Den tillfälliga lagen undergräver därför integrationen på flera sätt.

Men den grupp som har drabbats hårdast av den nya lagstiftningen är ensamkommande barn och ungdomar, som på 18-årsdagen utvisas till ett land som de varken har bott i eller kan se någon framtid i. Våra medlemsgrupper möter de här barnen och ungdomarna och deras utsatthet dagligen i sina yrken. Det är socialsekreterare, socionomer, beteendevetare, verksamhetschefer, diakoner, präster och personal inom HVB-boenden som alla jobbar hårt för att kunna ge ett värdigt mottagande och stöd.

Många ensamkommande mår dåligt på grund av den psykiska pressen som kommer av det överhängande hotet om utvisning. Med tanke på att en stor andel HVB-hem för ensamkommande är underbemannade finns knappa förutsättningar för personalen att möta deras sårbarhet. Ungdomarna behöver känna tillit till det svenska systemet för att socialtjänsten ska kunna jobba långsiktigt med dem. Men som situationen ser ut idag har förtroendet börjat urholkas. Risken är stor att ensamkommande ungdomar gömmer sig och lever som papperslösa i Sverige, med all den utsatthet det innebär för dem i samhället, på bostads- och arbetsmarknaden.  

Visions medlemmar vill göra ett professionellt jobb. I rörelserna #juluppropet och #vistårinteut höjer de nu sina röster till protester mot vad de beskriver som en inhuman flyktingpolitik och brott mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Protesterna är reaktioner på de stora problem som uppstått till följd av den nya asylpolitiken. Som läget är nu saknar våra medlemsgrupper förutsättningar att bemöta de drabbade grupperna på ett bra sätt.

Regeringens löfte att se över regelverket för de ensamkommande barnen ger hopp inför 2017. Särskilt det nya förslaget att ensamkommande som saknar ett ordnat mottagande i hemlandet ska kunna få ett förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Efter gymnasiet ska det finnas en möjlighet till en etableringsfas på sex månader, då man kan söka arbete. Men för att det ska fungera bra i praktiken måste våra yrkesgrupper som arbetar med ungdomarna ges förutsättningar att ge dem det stöd de behöver, så att de klarar att ta sig igenom studierna inom förslagets angivna tidsramar.

Vision har full förståelse för de svåra avvägningar som regeringen och kommunerna tvingas att göra i flyktingmottagandet. Men våra medlemmar, som har full insyn i hur den tillfälliga lagen påverkar de berörda, visar att det finns mer konstruktiva och humana lösningar för migrationspolitiken. Vision vill fortsätta att vara en aktiv part och ta ansvar tillsammans med våra medlemsgrupper i den processen.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Nyheter

Fotograf Sebastian Thorén.

Fotograf Sebastian Thorén.

Kvinnor jobbar gratis 58 minuter om dagen

12 procent är lönegapet mellan kvinnor och män. I dag torsdag avslöjas det nya klockslaget då kvinnor slutar få betalt för sitt arbete.  i förrgår kl 13:54

Här finns jobben

Socialsekreterare, tandhygienist eller medicinsk sekreterare? Ni är eftertraktade på arbetsmarknaden 2018. Och om fem år! Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen.  för 5 dagar sedan

Vision växer mest av TCO-förbunden

För sjunde året i rad växer TCO och Vision. Vision är nu 195 000 medlemmar, en ökning med 2,9 procent. ”Varje ny medlem ger oss som redan är medlemmar mer kraft”, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.  för 10 dagar sedan

Djamal Hamaili

I Valdemarsvik handlar integration om att sträcka ut en hand

Att etablera flyktingar i samhället är som ett maratonlopp. Det är alltid individen själv som är motorn för att ta sig framåt, men för att lyckas krävs flera som bidrar med avgörande verktyg. Så beskriver Djamal Hamaili integrationsarbetet i Valdemarsviks kommun – där målet är att alla nyanlända ska bli självförsörjande.  2018-02-01

Till arkivet

1126 nya medlemmar under februari

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 1 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb