×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.
Du måste vara folkbokförd i Sverige när du tecknar försäkringen.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Lyssna på äldreomsorgscheferna

2017-03-30

Nio av tio enhetschefer i äldreomsorgen tycker att ett rimligt antal medarbetare är avgörande för att de ska kunna vara närvarande ledare, enligt en undersökning som Vision gjort. En ny utredning föreslår ett långsiktigt nationellt måltal om 30 medarbetare per chef. Förslaget är bra, men kommunerna bör inför måltal redan nu.

I utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, som idag överlämnades till regeringen, framkommer att personalgruppernas storlek vuxit från i snitt 54 medarbetare per chef år 2009 till 60 medarbetare per chef (2015).

Med ett personalansvar för i snitt 60 medarbetare är det svårt för chefer att arbeta förebyggande med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och minska risken för ohälsosam arbetsbelastning. Arbetet riskerar att bli akutstyrt – att endast hantera problem som uppstår här och nu.

Vision har länge drivit frågan om ett rimligt antal medarbetare per chef. Vi kallar det normtal och sagt att det bör ligga runt 25 medarbetare per chef. Det som avgör är verksamhetens behov och förutsättningar. I vissa verksamheter kan 25- 30 medarbetare per chef vara rimligt, i andra verksamheter, exempelvis mer geografiskt utspridda, kan personalgruppernas storlek behöva minska ytterligare.

Betydelsen av minskade personalgrupper får stöd i forskningen. En sammanställning av forskaren Klara Regnö, visar att alltför många medarbetare per chef minskar interaktionen med chefen och gör att medarbetarna känner sig mindre sedda och tenderar att bli mer missnöjda med chefen. Andra effekter som har identifierats är minskat engagemang och arbetstillfredsställelse, ökat missnöjde med arbetsmiljön, större personalomsättning och mer problem i arbetsgrupper.

Betydelsen av en närvarande chef poängeras även i den avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser som Vision och andra fackliga parter har enats om tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. En av åtgärderna handlar om att chefer ska ha ett rimligt antal medarbetare för att kunna arbeta med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön för att förebygga ohälsa.

Det råder med andra ord enighet om behovet av att chefer i äldreomsorgen behöver reella förutsättningar att leda verksamheten mot önskad kvalitet.

Därför bör samtliga aktörer som driver äldreomsorg redan nu införa måltal för antal medarbetare per chef. Flera kommuner har redan börjat; Söderhamn, Emmaboda, Hultsfred och Norrköping för att nämna några. Vision uppmanar fler arbetsgivare att följa deras exempel. Lyssna på cheferna och ge dem möjlighet att fokusera på sitt välfärdsuppdrag och ledarskap.  Ett mänskligt arbetsliv i äldreomsorgen leder till ökad kvalitet – och det börjar med en närvarande chef.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

 

 

 

Nyheter

Så blir du mer produktiv

Att bli mer produktiv handlar inte om att jobba hårdare utan att jobba smartare.  för 7 dagar sedan

Facklig envishet blev seger för en grupp pensionärer

Tillsammans med andra fackförbund har Vision sedan en längre tid arbetat för en höjning av garantibeloppet av pensionsnivåerna inom det så kallade PA-KL-avtalet. Förhandlingarna har nu resulterat i en höjning av garantinivån, pengar som börjar betalas ut i januari 2018.  2017-12-15

Präster får nytt avtal angående arbetstidsregler

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har  kommit överens om särskilda bestämmelser för reglering av prästers arbetstid. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2018 och innehåller enklare och mer flexibla arbetstidsregler som mer överensstämmer med reglerna för andra yrkesgrupper i kyrkan.  2017-11-30

Ineffektiva möten som drar energi – känner du igen dig?

I senaste avsnittet av Visions chefspodd ger Elizabeth Kuylenstierna konkreta tips på hur du skapar meningsfulla möten.  2017-11-29

Till arkivet

1020 nya medlemmar under januari

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 8 2017

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb