×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Visions program för välfärd

I Visions program för välfärd står bland annat att utvecklingen inom välfärdstjänsterna i högre grad ska utgå från individens behov och villkor.

Välfärden syftar till att ge den enskilde individen en god livskvalitet. Det innebär rätt till arbete och utbildning i livets alla skeden, inte minst i dagens föränderliga arbetsliv. Det innebär också rätt till ekonomisk trygghet vid studier, föräldraskap, omställning, arbetslöshet, sjukdom och som ålderspensionär.

Välfärd är hälsa, ett bra boende och tillgång till en fungerande infrastruktur såsom rent vatten, el, värme och kommunikationer. Det är även ett fungerande livspussel med bra barnomsorg, socialtjänst, sjukvård samt omsorg och trygghet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Det är Visions medlemmar som leder, planerar och administrerar många av välfärdstjänsterna. Våra medlemmar är därmed en garant och en förutsättning för att medborgarna ska kunna få tillgång till välfärdstjänster av hög kvalitet.

Goda villkor i arbetet är en avgörande förutsättning för den utveckling av välfärden som är Vision-medlemmarnas ansvar. På så sätt är det dagliga fackliga arbetet en central del av välfärdsarbetet.

Svensk ekonomi och arbetsmarknad påverkas alltmer av globaliseringen. Det gäller inte minst hur välfärdstjänsterna ska finansieras och organiseras. Genom ett aktivt idéutbyte med människor i andra länder kan vi också utveckla vår egen välfärd. Vi ska förstärka det internationella arbetet för att bygga upp och bevaka fackliga rättigheter och fackligt inflytande. Inte minst inom EU, där vi vill bidra till en hållbar tillväxt med full sysselsättning och goda arbetsvillkor.

Den moderna välfärden kommer alla till del och finansieras gemensamt och solidariskt via skatter och/eller demokratiskt beslutade taxor. När det gäller offentliga tjänster måste finansiering, styrning, uppföljning, insyn och kvalitet stå under demokratisk kontroll.

En effektiv resursanvändning och kvalitetssäkring är viktiga inslag för all verksamhet. För oss i Vision är det självklart att medarbetare i gemensamt finansierade välfärdstjänster omfattas av kollektivavtal och har bra arbetsvillkor.

Välfärdstjänsterna är i ständig utveckling. Den svenska modellen, med ett offentligt huvudansvar för exempelvis vård och omsorg, utesluter inte olika utförare. En mångfald av aktörer i konkurrens på lika villkor kan bidra till metod- och verksamhetsutveckling samt till bättre uppföljning av kvalitet och resultat. Fler arbetsgivare kan också underlätta en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och kan därmed förbättra medarbetarens möjligheter till löne- och yrkesutveckling. Det leder till ökat fokus på resultat och kvalitet i verksamheterna och bättre välfärdstjänster för medborgaren.

Offentlig sektor ansvarar för omfattning och kvalitet av välfärdstjänsterna och måste därför ständigt utveckla verksamhets- och beställarkompetensen. Offentliga monopol får inte ersättas av privata monopol eftersom det hotar verksamhetens effektivitet, medborgarens valfrihet och medarbetarens arbetsvillkor och inflytande. Ideellt och frivilligt arbete utgör ett komplement till välfärdstjänsterna men kan aldrig ersätta det professionella arbetet.

Vision vill sätta individen i centrum för välfärdssystemen. Olika välfärdstjänster ska samordnas utifrån en helhetssyn på den enskildes behov.

Resurserna i välfärdssektorn måste användas mer effektivt. I alltför många verksamheter tillåts gamla traditioner dominera organisationen. Bristande styrning av verksamhet, system och stöd medför att exempelvis vårdpersonal och chefer ägnar för mycket tid åt administration och för lite tid åt det som är deras specifika yrkeskunnande. Rätt använd kompetens är nyckeln till en bättre hushållning och en effektiv verksamhet.

Grunden för en bibehållen och utvecklad välfärd är att fler arbetar och färre hamnar utanför. En välfärd för alla kan inte finansieras utan en hållbar ekonomisk tillväxt. Samtidigt vore en tillväxt utan välfärd ett utnyttjande av människor. Välfärden skapar dessutom en trygg plattform från vilken individen kan våga steget till ett nytt arbete eftersom ett misslyckande inte innebär en privatekonomisk katastrof.

Alla har rätt till arbete, för sin egen försörjning och för att kunna bidra till den gemensamma välfärden. En av dagens stora utmaningar är att minska utanförskapet och att underlätta människors möjligheter till omställning och kompetensutveckling på en snabbt föränderlig arbetsmarknad.

Visions ståndpunkter

 • Välfärden måste organiseras, samordnas och finansieras utifrån en helhetssyn på individens behov.
 • Fler i jobb och färre utanför är grunden för en hållbar ekonomisk tillväxt som möjliggör en bibehållen och utvecklad välfärd.
 • En effektiv resursanvändning och kvalitetssäkring är avgörande för en god välfärd.
 • Förbättra arbetsorganisationen. Rätt använd kompetens är nyckeln till en bättre hushållning och en effektiv verksamhet.
 • När det gäller offentliga tjänster måste finansiering, styrning, uppföljning, insyn och kvalitet stå under demokratisk kontroll.
 • Vi är positiva till den svenska modellen med bland annat vård och omsorg som ett offentligt huvudansvar. Det utesluter inte olika utförare. En mångfald av aktörer i konkurrens på lika villkor kan bidra till metod- och verksamhetsutveckling samt till bättre uppföljning av kvalitet och resultat.
 • Kollektivavtal är ett krav vid upphandling.
 • Ökad mångfald och jämställdhet ger alla bättre livskvalitet, såväl i samhället som i arbetslivet. För att nå dit måste vi påverka attityder men också arbeta konkret med problem som till exempel utanförskap, lönediskriminering, sämre karriärmöjligheter och ojämn fördelning av arbete i hemmet.
 • All myndighetsutövning ska bedrivas i offentlig regi.
 • Ideellt och frivilligt arbete utgör ett komplement till välfärdstjänsterna men kan aldrig ersätta det professionella arbetet. Utvecklingen inom den sociala ekonomin blir viktig att följa, inte minst hur den påverkar välfärdens utveckling och våra medlemmars villkor.
 • Vi ser positivt på ett ökat internationellt erfarenhetsutbyte inom olika välfärdsområden där vi kan lära av varandra.
 • Utvecklingen inom välfärdstjänsterna ska i högre grad utgå från individens specifika behov och villkor, till exempel med hänsyn till kön, livsfas och språkkunskaper.
 • Ett hållbart arbetsliv förutsätter att människor får många chanser att bidra och utvecklas utifrån sina förutsättningar. En kärnuppgift för välfärdssystemen är att underlätta för individen att få, behålla eller byta jobb.
 • Välfärdssystemens bärkraft bygger på att de som ytterst finansierar dem också fullt ut kan ta del av dem. Därför ska inkomsttaken i socialförsäkringarna avskaffas.

Nyheter

Till arkivet

522 nya medlemmar under mars

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar under sommaren kl 9-17. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb