×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Program för jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till utveckling, påverkan och karriär. Löneläget i kvinnodominerade yrken och branscher ska höjas. Det är två av punkterna i Visions program för jämställdhet.

Mål och syfte

telefonVisions mål är ett jämställt arbetsliv där kvinnor och män har lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats. Jämställdhet är ytterst en fråga om demokrati på arbetsplatsen och i samhället.

För att nå målen ska Vision målmedvetet arbeta för att medvetenheten höjs och att steg tas mot ett jämställt arbetsliv. I detta arbete ska både kvinnor och män involveras och Vision ska vara en framträdande aktör i det fackliga arbetet såväl lokalt som centralt. Vi påverkar genom utbildning, förhandling, opinionsbildning och kartläggning av skillnader som beror på kön. I Vision ska jämställdhet genomsyra den egna organisationen och all verksamhet. Vi ska vara en förebild i jämställdhetsarbetet.

Visions ståndpunkter

 • Vision arbetar för att skillnader i yrken, anställningsformer, möjligheten till heltid, arbetsmiljö och andra anställningsvillkor som beror på kön elimineras. Det innebär att kvinnor och män ska ha samma möjlighet till utveckling, påverkan och karriär.
 • Vision arbetar för att fler kvinnor når de högsta chefspositionerna inom vårt organisationsområde.
 • Arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsförhållanden ska anpassas till både kvinnor och män. Det tjänar såväl individen som arbetsplatsen på. Jämställdhet gynnar inte bara kvinnor och män utan även verksamheter och organisationer.
 • För Vision är det en självklarhet att löneläget i kvinnodominerade yrken och branscher ska höjas. Det krävs därför aktiva åtgärder för en utjämning av de strukturella löneskillnaderna som finns mellan kvinnodominerade respektive mansdominerade arbetsplatser och branscher.
 • Vision arbetar för att osakliga löneskillnader som beror på kön upptäcks och åtgärdas. För att uppnå det krävs, förutom en välfungerande individuell lönesättning, att arbetsgivare och Visions företrädare systematiskt arbetar med lönekartläggning.
 • Arbetslivet ska ge kvinnor och män samma möjligheter att förena arbete, familjeliv och fritid. Livspusselperspektivet ska vara med som en komponent i alla våra strävanden.
 • Vision arbetar för att kvinnor och män delar mer lika när det gäller omsorg av barn.
 • Vision accepterar inte att det förekommer sexuella trakasserier eller könsrelaterat våld i arbetslivet och samhället.

Nyheter

Till arkivet

630 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar under sommaren kl 9-17. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb