×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Program för arbetsmiljö

I Visions program för arbetsmiljö är det centrala att du som är anställd ska trivas, ha inflytande och utvecklas, och kunna kombinera arbete och fritid på ett bra sätt.

tjej på bänkVision har en framtidsídé om ett hållbart och utvecklande arbetsliv. Det betyder att anställda ska trivas, ha inflytande och utvecklas med en god hälsa som en förutsättning för ett gott liv även utanför arbetet. Ett gott och hållbart arbetsliv kännetecknas av att det finns utrymme för den enskilde individen och där kompetensen tas tillvara. På den goda arbetsplatsen skapar arbetsgivaren förutsättningar så att chefer kan ta sitt ansvar för arbetsmiljön såsom lagen kräver. Vi är varandras arbetsmiljö och har därmed även ett gemensamt ansvar för arbetsplatsens arbetsmiljö.

Syfte och mål

Vision anser att en förutsättning för ett hållbart arbetsliv är att den enskilde individen har inflytande över sitt eget arbete och reella möjligheter att påverka sina villkor efter egna önskemål.

Vision arbetar med att skapa ett bra ledarskap med god kommunikation på arbetsplatsen, vilket är en grundläggande förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Vision ska genom fackligt arbete ställa krav på att arbetsgivaren skapar ekonomiska förutsättningar så att individen får rätt kompetens i förhållande till sina arbetsuppgifter.

Alla ska känna att de arbetar på en god arbetsplats i en bra arbetsmiljö.

Ståndpunkter

 • I ett hållbart arbetsliv finns utrymme för hälsofrämjande åtgärder.
 • Vision anser att verksamhetsrevisionen är lika betydelsefull som budgetrevisionen. Ett ändamålsenligt hälsobokslut, som är en del av verksamhetsrevisionen, ska innehålla frisktal och arbetsgivarens arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljölagen.
 • Ett systematiskt arbete för att förebygga och hantera våld och hot i arbetslivet är en självklarhet för den medvetne arbetsgivaren som upprättar handlingsplaner i enlighet med Arbetsmiljölagen.
 • Vision kräver att arbetsgivaren skapar förutsättningar och befogenheter för chefer så att ett gott ledarskap möjliggörs.
 • Arbetsgivaren ska ombesörja att chefer och skyddsombud får en kontinuerlig och partsgemensam arbetsmiljöutbildning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Vision vill stärka individens möjlighet till inflytande och påverkan på arbetsplatsen. En förutsättning för det är att samtliga medarbetare har årliga utvecklings- och lönesamtal.
 • Medlemmarna ska få en ändamålsenlig kompetensutveckling vilket är en förutsättning för ökad trygghet och hälsa.
 • En företagshälsovård med bred kompetens som är tillgänglig för alla är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Företagshälsovårdens verksamhet ska kännetecknas av både förebyggande och rehabiliterande insatser.
 • Vision arbetar kraftfullt för sjukskrivna medlemmars återgång i arbetslivet.
 • I ett hållbart och utvecklande arbetsliv finns inte någon mobbning och diskriminering. Ett öppet klimat där alla vågar säga sin mening är en förutsättning för ett utvecklande arbetsliv för individen.

Nyheter

Många tar chansen att påverka framtidens socialtjänst

”Mer delaktighet för brukare och klienter är ett av de önskemål som framkommit som svar på frågan om vad som är viktigast i framtidens socialtjänst. Fler synpunkter är välkomna och om inte Visions medlemmar tar chansen att påverka nu så finns risken att nästa tillfälle dröjer ytterligare 20 år”, säger Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på Vision, om dialogen som Vision nu för med medlemmarna om framtidens socialtjänst.  för 4 dagar sedan

Semestersugen? Här får du koll på reglerna

Enligt semesterlagen så har du rätt till 25 dagars semester per år, men kolla vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Det kan ge rätt till ännu fler semesterdagar. Här får du lite fler tips.  för 5 dagar sedan

Vilken är Visions roll vid tecknandet av ett kollektivavtal?

Här förklarar vi vilken roll Vision har när man tecknar ett kollektivavtal.  för 8 dagar sedan

Bra saker att tänka på inför sommarjobbet

Vision.se tänkte släta ut några frågetecken kring vad som kan vara bra att tänka på inför, under och efter sommarjobbet.  för 9 dagar sedan

Till arkivet

1296 nya medlemmar under mars

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb