×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Aktuellt i förbundsstyrelsen

 

På denna sida publiceras korta rapporter från förbundsstyrelsens samanträdanden, detta för att förtroendevalda och medlemmar i Vision ska ha möjlighet att följa vad som händer i Visions förbundsstyrelse! Blir du intresserad och vill veta mer? Du kan alltid kontakta förbundsstyrelsen: forbundsstyrelsen@vision.se

 

Rapporter från förbundsstyrelsens möte

24-25 mars

Organisationspolitik  

För ungefär ett år sedan genomförde vi i den dåvarande förbundsstyrelsen en nationell träff för samordningsgrupperna där vi bland annat pratade om organisationspolitiken och det fackliga universumet som vi befinner oss i. Då berättade vi om nuläget och om rörelserna som vi ser i den fackliga världen. I höstas hade vi också ett förbundsmöte som beslutade att ge oss i förbundsstyrelsen i uppdrag att söka och utveckla samarbeten på nationell nivå i syfte att stärka organisationsgraden och utveckla den svenska partsmodellen. Vi vill därför prata mer er förtroendevalda om de lokala samarbeten som ni har med andra fackförbund och hur de fungerar. Vill du berätta hur det fungerar lokalt hos er? Hör av dig till forbundsstyrelsen@vision.se

 

Solidaritetsfonden

Förbundsstyrelsen fick under sitt möte en rapport från solidaritetsfonden. Visions solidaritetsfond stöttar fackförbund, fackligt aktiva och deras familjer som hamnat i svårigheter på grund av fackligt engagemang. Fonden är ett komplement till Visions övriga mer långsiktiga internationella arbete. Fonden har genom åren stöttat fackförbund och fackligt aktiva över hela världen och under förra året var fyra av fem projekt kopplade till coronapandemin. Det finns ett fortsatt behov av stöd till solidaritetsfonden. Vill din klubb eller avdelning skänka ett bidrag till solidaritetsfonden? Då kan ni skicka pengar via Swish till nummer 1230323840 eller sätta in pengar på PG 56 12 12-2. Ett av projekten som Vision stöttade förra året var ett stöd till fackliga kollegor efter explosionerna i Libanon, där våra två systerförbund drabbats hårt av explosionen i Beiruts hamn. Vi har fått en tackfilm från PSI, som ni gärna får dela med andra: A thank-you video from PSI affiliates in Lebanon - YouTube Solidaritetsfonden gör skillnad och tillsammans med våra fackliga kollegor runt om i världen bildar vi ett världsomspännande nätverk för att stärka fackliga rättigheter där det behövs som allra mest!

 

Utveckling av de parlamentariska processerna

Inför kommande årsmöten och förbundsmötet 2022 är vi på gång med en referensgrupp för att vi på ett ännu bättre sätt ska se till att fler får inflytande över hur vi kan utveckla de parlamentariska processerna. Om någon är intresserad av att delta i en sådan referensgrupp får ni gärna kontakta Peter Andersson, Peter.Andersson@vision.se Från förbundsstyrelsens håll är det Erik Sellström och Max Tegman som är representanter.

 

 

24-25 februari


Medlemssiffror  

Under förbundsstyrelsemötet fick förbundsstyrelsen en rapport från förra årets medlemssiffror. Fackförbundet Vision ökar i medlemsantal, dock ökar andra fackförbund mer. Vision ökade 2,5 %, och Akademikerförbundet SSR ökade med 5,1 %. Akavia, dvs Civilekonomerna och Jusek, ökade näst mest med 4,7 % Detta gör att Vision på alla nivåer behöver se över vad vi kan göra för att öka mer under 2021. Det finns nu färdigt kampanjmaterial i vår Varumärkesportal som kan användas av klubbar och avdelningar. Medlemsundersökningen visar att Rådgivning är något som medlemmar och potentiella medlemmar värdesätter högt i sitt medlemskap och därför kommer Vision under februari-mars ha en kampanj med fokus på rådgivning. I profilbutiken finns nu också nytt kampanjmaterial.

Digitala medlemsmötet

Förbundsstyrelsen fick en rapport från arbetet med det digitala medlemsmötet. Anna Svedbom, Kommunikationschef, rapporterade från arbetet med våra digitala kanaler, Vision.se, Visions app och våra sociala medier. År 2020 hade Vision över 60 miljoner möten med medlemmar, potentiella medlemma och förtroendevalda. I januari hade Vision.se över 300 000 besök, människor som aktivt sökte sig till vår sajt. Visions app har blivit en succé med 18 000 nedladdningar bland medlemmarna. I sociala medier så visades Visions inlägg 3 miljoner gånger under januari, och engagemanget var relativt högt. Förtroendevalda är en mycket viktig kugge i det digitala medlemsmötet, de ser till att vi har en god ton i våra kanaler och möter medlemmar och potentiella medlemmar med engagemang och kunskap. Ett exempel som lyftes var förtroendevaldagruppen som samlar över 2 000 förtroendevalda över hela landet och där förtroendevalda delar med sig av underlag, framgångar och motgångar och tillsammans flyttar Visions positioner framåt!

Strategisk mobilisering kring äldreomsorgen

Jonas Karlsson, strateg, Patricia Widergren, strateg, samt Hediye Güzel, presschef, gav en rapport från arbetet med strategiskt mobilisering kring äldreomsorgen. Jonas Karlsson berättade att Vision organiserar många medlemmar med anknytning till omsorgsverksamhet, framför allt biståndshandläggare och chefer. Coronapandemin har på ett olyckligt sätt blixtbelyst sedan tidigare kända brister inom äldreomsorgen. Inte minst Coronakommissionens och IVOs granskningar har gjort att frågorna hamnat högt upp på den politiska agendan. Det finns i och med det ett unikt fönster öppet för att påverka medlemmarnas villkor till det bättre och därför arbetar Vision genom en strategisk mobilisering för att påverka på lokal och nationell nivå. Förtroendevalda som runt om i landet bedriver lokalt påverkansarbete är en mycket viktig kraft i att få en förändring i våra medlemmars villkor. Är du intresserad av att skriva en debattartikel, eller göra någon form av lokalt påverkansarbete? Ta kontakt med Hediye Güzel hediye.guzel@vision.se så får du hjälp och stöd i detta!  

 

12–13 januari 2021


Vision växer för tionde året i rad - är nu 200 000 medlemmar 

Under förbundsstyrelsemötet fick förbundsstyrelsen en rapport från förra årets medlemssiffror. Fackförbundet Vision ökar i medlemsantal för tionde året i rad och når nu rekordsiffran 200 000 medlemmar, detta kommer offentliggöras 18 januari. Under 2020 valde över 24 000 personer att gå med i Vision, vilket är den näst största ökningen på tio år. Bland de yrkesgrupper som ökar mest finns chefer.  

- Jag är oerhört stolt över att allt fler väljer att gå med i Vision och att vi växer för tionde året i rad. När vi blir fler ökar vår fackliga styrka och det gör oss mer framgångsrika när vi förhandlar, tecknar avtal och påverkar så att Visions medlemmar får det bättre på jobbet, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.  

Workshop: Vision – en kraft för framtiden

Förbundsstyrelsen genomförde under sitt möte en workshop om ”Vision – en kraft för framtiden” som är styrande för Visions verksamhet 2020–2024. Veronica Magnusson gick igenom målen och hjärtefrågorna i dokumentet berättade om planeringen framåt. Peter Andersson, strategisk rådgivare, gick igenom planen för uppföljning av arbetet med inriktningen. Ett av målen som finns med i Vision – en kraft för framtiden och som är ett medskick till klubbar och avdelningar är vikten av intresseförhandlingar. Kom ihåg att registrera er intresseförhandlingar på Handlingskraftskartan (vision.se), så att det ni gör kan inspirera fler! Intresseförhandlingar är ett bra sätt att skapa dialog med medlemmar, samordna sig lokalt, och det är också ett sätt att skapa opinionsbildning.

Projektplan ”Inflytande och engagemang i Vision!”

Peter Andersson, strategisk rådgivare, deltog på förbundsstyrelsemötet och berättade om arbetet med projektplanen ”Inflytande och engagemang i Vision!”. Han beskrev hur arbetet fram till nu har sett ut och lyfte hur de olika processerna hänger ihop i ett sammanhang samt beskrev kommande steg. Insatserna kommer att organiseras utifrån fyra olika delområden, vilka hålls samman under ett fyraårigt projekt, som utgår från beslut från tidigare förbundsmöten.  De fyra delområdena är:

  • Utvecklade inflytandeforum – involvera fler
  • Ökad transparens och kommunikation kring besluts- och inflytandeprocesser – tydliggör möjligheterna
  • Längre planeringshorisont – ökad handlingskraft
  • Engagemang och ökad inkludering

Målet är att Vision ska uppfattas som en modern facklig organisation som tar vara

på engagemang och gör skillnad för medlemmarna.

Organisationspolitik

Eva-Lotta Nilsson och Mona Tapper, biträdande kanslichef höll i en workshop kring organisationspolitik. Förbundsstyrelsen har återkommande diskuterat förändringar på den organisationspolitiska kartan sedan januari 2018. Vid flertalet tillfällen har faktiska förändringar, och hur de påverkat eller påverkar Visions möjlighet till inflytande, varit en punkt på dagordningen. För en större krets av förtroendevalda diskuterades organisationspolitikens utveckling maj 2020 på konferensen för samordningsgrupper. Under förbundsstyrelsemötet diskuterade förbundsstyrelsen det aktuella organisationspolitiska läget.

 

16-17 november 2020

Tematräffar
Som en del av arbetet med att utveckla och modernisera inflytandet i Vision fattade förbundsmötet 2018 inom ramen för ”Utvecklad organisation för inflytande och engagemang” beslut om att införa tematräffar. Detta för att bredda inflytandet och engagemanget i Vision. Under förbundsstyrelsemötet 16–17 november fattades det beslut om att under det första halvåret av 2021 kommer genomföras tematräffar om temat ”Vi är aktiva i den digitala omställningen och driver digitala arbetsmiljöfrågor”. Tematräffarna kommer också anpassas utifrån vad förtroendevalda och medlemmar ser är viktigt att Vision har tematräffar om. Vad tycker du att tematräffar 2021 bör handla om? Hör av dig till Forbundsstyrelsen@vision.se med dina tankar och idéer! 

 

Utvärdering förbundsmötet 2020

Nu är utvärderingen av förbundsmötet 2020 klar och sammanställd. Jämfört med utvärderingar av tidigare förbundsmöten är resultaten mindre enhetliga. Sammantaget är utfallet av förbundsmötet gott i den meningen att valprocesser fungerade väl, ett nytt inriktningsdokument har fastställts med ett tydligt mandat och det helhetsbetyg som ombuden ger förbundsmötet är fullt godkänt. Dock framkommer i utvärderingen också kritik kring såväl form som innehåll. Till kommande gemensamma möten får ni gärna i er klubb/avdelning prata om: 

 

  • Hur kan vi inför kommande gemensamma möten, tillsammans hjälpas åt att se till så att alla ombud är väl förberedda och har schyssta förutsättningar att kunna vara aktiva och bidra?

Hör gärna av er till Forbundsstyrelsen@vision.se och berätta vad ni har kommit fram till i er klubb/avdelning! 

 

Årets kulturkommun! 

Under förbundsstyrelsemötet fattade förbundsstyrelsen beslut om att utse Mölndal Kommun till årets kulturkommun. Mölndals 69 000 invånare och 5000 anställda är lyckligt lottade kulturellt sett. Insikten om kulturens betydelse för medborgarnas välbefinnande – även under corona – genomsyrar Årets kulturkommun 2021, enligt Vision.

Det finns kulturellt tänk i Mölndal som genomsyrar mer än kultur- och fritidsförvaltningen, enligt Visions jury som har utsett Årets kulturkommun 2021.

Tekniska förvaltningen satsar till exempel klottersaneringspengar på att låta ungdomar dekorera gångtunnlar.

Och när kommunens galleria var ny arrangerade stadsmuseet ett ”pop up-museum” i köpcentret – för att göra det till en trygg mötesplats och nå ny publik. Under tre månader lockade pop up-museet 33 000 besökare.

 

20-21 oktober 2020

Uppdatering på kommande app-lansering/Novemberkampanjen

Vision kommer den 3 november att gå igång med en mer intensiv kommunikation kring vår nya fantastiska medlems-app. Håll utkik här på Vision.se för mer info!

Rekryteringstävling

Med utgångspunkt från rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten så blir det ingen rekryteringsdag eller rekryteringsgala i februari 2021. Däremot kommer vi prisa de som framgångsrikt har jobbat med rekrytering under 2020 precis som tidigare år och sprida detta i sociala medier. Börja redan nu fundera på vem som har gjort ett grymt rekryteringsarbete i din närhet!

På gång inom press och opinionsbildning

I början av nov – vi presenterar ny medlemsenkät kring hemarbete under pandemin. Kommunikation   och press.

10–11 nov En arbetsdag med Veronica i Umeå och Bjurholm.

12 nov - Frukost feministisk digitalisering.

20 nov Transgender Day of Remembrance. Lyfta internationellt arbete inom HBTQI som vi stöttar

Kom ihåg att klubbar och avdelningar alltid kan anmäla intresse för En arbetsdag med Veronica till ert center! Sprid gärna Transgender Day of Remembrance i era sociala medier!

Efter förbundsmötet

Förbundsstyrelsen diskuterade förbundsmötet, en utvärdering genomförd av ombuden kommer vara färdig till nästa möte och presenteras då. Nu börjar arbetet med att följa upp och genomföra alla beslut under förbundsmötet. Förbundsstyrelsen diskuterade två motioner extra, motion 8 om kost och motion 78 om utbildningen Ledare i Vision. Förbundsstyrelsen beslutade att som en del av arbetet med att genomföra beslutet kring motion 8 så ska policyn ”Schysst matbord” uppdateras, fattas beslut om i förbundsstyrelsen och sedan göras tillgänglig för alla förtroendevalda. Förbundsstyrelsen beslutade att med start år 2021 ge utbildningsenheten i uppdrag att upphandla en utbildning som motsvarar Ledare i Vision som blir tillgänglig för alla att söka till. De beslutade även att de som skulle genomgått Ledare i Vision 2020 men inte kunnat påbörja sin kurs p.g.a. Covid-19 ges möjlighet till detta under 2021.

Avtalsrörelsen och LAS

Förbundsstyrelsen fick en rapport från den pågående avtalsrörelsen där Vision driver på för att för att få löneavtal på plats och att lönerna ska utbetalas retroaktivitet. Förbundsstyrelsen fick även en rapport från LAS-förhandlingarna; läs mer Vision tar ansvar för omställning och

Tryggare arbetsvardag med omställningsavtal

Remissyttrande LSS

Förbundsstyrelsen fattade beslut om ett remissyttrande kring betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88). Biståndshandläggare är en stor medlemsgrupp hos Vision arbetar aktivt för att de ska goda förutsättningar för sina arbetsuppgifter. Genom remissvaret deltar vi med konkreta synpunkter och lösningsförslag på LSS-lagstiftningen och vi lyfter även behovet av kompetensutveckling för biståndshandläggare och deras chefer. Läs mer om biståndshandläggare i Visions rapport om biståndshandläggare

Välfärdskommissionen

Veronica Magnusson, förbundsordförande, gav en rapport till förbundsstyrelsen från välfärdskommissionen där hon sitter på TCO-mandat. Välfärdskommission inrättades av regeringen i slutet av förra året. Kommissionen kommer arbeta fram till 31 december 2021 med att identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.

Nyheter

Till arkivet

679 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar under sommaren kl 9-17. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb