×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

warning icon

Vill du testa vår betasida?

Vi har tagit fram en ny startsida på vår webbplats och du kan vara med att testa den. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker. Testa den nya startsidan

Nominera till valutskottet!

Inför förbundsmötet 2020 ska ledamöter till förbundets centrala valutskott nomineras. I formuläret nedan kan du som medlem göra dina nomineringar till centrala valutskottet. Nomineringarna kommer delas upp i områden (tidigare regioner) som kommer att ligga till grund för förslag på förbundsmötet. Alla medlemmar i Vision kan nominera medlemmar.

Du kan nominera till:

  • Personer som ska ingå i förbundets centrala valutskott 2020-2024. Varje område ska nominera tre personer. Valbar är fackligt aktiv medlem i Vision. 
  • Person till utskottet som på förbundsmötet 2020 bereder val till nytt centralt valutskott för perioden 2020-2024. Utskottet består av en person per område. Valbar är ordinarie ombud till förbundsmötet 2020 som inte kandiderar till det centrala valutskottet.

Vill du veta vem som är ombud till förbundsmötet för din klubb eller avdelning? Kontakta Visions center så hjälper de dig att få tag på rätt person.

Nominera personer gör du i formuläret längre ner. Nomineringstiden avslutas den 30 juni.

Omröstning

När nomineringen är klar vidtar, vid behov, en digital omröstning när det gäller de personer som respektive område ska föreslå till det centrala valutskottet.

Eventuell omröstningen öppnar den 17:e augusti och pågår till den 24:e augusti 2020. Röstningen genomförs digitalt innan respektive förmöte och resultatet presenteras på respektive förmöte och på centrens hemsidor. Alla deltagare på förmöten har rösträtt. Information om hur omröstningen ska göras kommer via e-post till deltagare på förmöten.

Sammanfattning av viktiga datum

  • 30 juni - Sista datum för nomineringar. Samordningsgrupper/regionala valutskottet kan därefter börja sitt arbete
  • 14 augusti - Förslag från samordningsgrupper/regionala valutskottet är klart
  • 17 augusti - Digital omröstning påbörjas (om sådan krävs)
  • 24 augusti - Digital omröstning avslutas
  • 25 augusti - Nominerade till det centrala valutskottet samt ledamöter i beredningsutskottet till förbundsmötet 2020 presenteras.

 

Beskrivning av uppdragen och hur valen hanteras

Nominering av personer till förbundets centrala valutskott 2020-2024

Centrala valutskottet arbetar strategiskt och målinriktat med att ta fram förslag till förbundsstyrelse, de personer som ska leda Vision. De tar även fram förslag på revisorer. Alla medlemmar kan nominera personer till att sitta i förbundsstyrelsen eller vara revisor – det centrala valutskottet tar hand om förslagen.

I Visions valprocesser eftersträvas mångfald och en omfattning av nomineringar till förtroendeuppdrag. För att ge förbundsmötet en möjlighet att få ett helhetsförslag till nytt centralt valutskott som bygger på förbundets fastställda valordning så kommer varje område nominera tre personer som har ett regionalt förtroende. Nomineringarna och förslaget till centralt valutskott ska ta sin utgångspunkt i valordningens krav på särskild hänsyn till jämställdhet mellan kön och en åldersmässigt jämn fördelning. Hänsyn ska tas till representation av olika yrkeskategorier, olika arbetsgivare (kommun, landsting, privat, bolag, kyrkan etc.) samt att mångfalden främjas. Områdets tre förslag bör alltså inte vara av samma kön eller samma avtalsområde för att ta två exempel.

Hur hanteras valen?

Det regionala valutskottet/samordningsgruppen kommer utifrån inkomna nomineringar att föreslå tre personer per område. Sedan kommer det, vid behov, att ske en digital omröstning i respektive område. Alla som ska delta på förmötet har rösträtt. Antingen röstar man på förslaget som det regionala valutskottet/samordningsgruppen presenterat eller också väljer man tre egna kandidater. Resultatet kommer att presenteras på förmötet.
När varje område föreslagit tre personer så finns totalt 21 personer att välja mellan ur ett nationellt helhetsperspektiv.

Nominering av person till utskottet som bereder val till nytt centralt valutskott för perioden 2020-2024

En person per område ska utses till det utskott som kommer att förbereda förslaget till nytt centralt valutskott på förbundsmötet 2020. Personen måste vara ordinarie ombud på förbundsmötet. Utskottets uppgift är att från underlaget av de 21 personer som föreslagits av områderna sätta samman ett förslag på nytt centralt valutskott som sedan förbundsmötet tar ställning till. Förslag till nytt centralt valutskott ska bygga på förbundets fastställda valordning.

Hur hanteras valen?

Nomineringarna som kommer in bereds av regionala valutskottet/samordningsgrupperna som också utser den områdets representant till utskottet. Utskottet arbetar under förbundsmötet och lägger fram ett förslag till nytt centralt valutskott (sju personer) för perioden 2020-2024.

Frågor och funderingar?

Kontakta regionssamordnaren på respektive center eller Peter Andersson på staben.

Nomineringen är avslutad för i år och vi hälsar er välkomna åter!

Nyheter

Pausa – för att hitta arbetsglädjen som nyexad

I examenstider är det dags för många nyexaminerade att ta steget ut på arbetsmarknaden. Att unna sig en paus, ställa rimliga krav på sig själv och att ta tillvara digitala möjligheter är några av framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetslivet, tipsar kommunikationsexperten Anna Almberg.  2020-06-25

5 tips för arbetsmiljöarbete i oroliga tider

Se till att ha någon form av krisgrupp i ordning, upprätta en handlingsplan och kommunicera tidigt och tydligt, lyder några av tipsen. Suntarbetsliv har tagit fram 5 användbara tips för att hålla igång arbetsmiljöarbetet i coronatider.  2020-03-18

Medlemsenheten begränsar sin telefontid

Just nu är det många som hör av sig till medlemsenheten. Med anledning av det rådande läget har vi begränsad möjlighet att erbjuda samtal med en handläggare. Har du mailat oss och väntar på svar? Våra handläggare arbetar för fullt för att ge er svar så fort de bara kan.  2020-03-31

Nytt medlemserbjudande: Juristförsäkring

Vision kan nu erbjuda alla medlemmar i Vision att teckna en juristförsäkring via Folksam(/Familjens Jurist) till ett mycket förmånligt pris. Tecknar du försäkringen innan sista april så börjar den gälla direkt.  2020-01-13

Till arkivet

258 nya medlemmar under augusti

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 4 2020

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar under sommaren kl 9-17. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb