×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

warning icon

Vill du testa vår betasida?

Vi har tagit fram en ny startsida på vår webbplats och du kan vara med att testa den. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker. Testa den nya startsidan

Förslag på ny förbundsstyrelse

Centrala valutskottet förslag på ny förbundsstyrelse för Vision.

Centrala valutskottet har fått ett stort förtroendeuppdrag av Vision förtroendevalda att förbereda till val. Valprocessen till årets förbundsmöte har varit utmanade på grund av den digitaliserade tiden som vi är i. Vi är väldigt glada över att vi rott det i land. CVU kan presentera ett förslag till en ny förbundsstyrelse där vi ser de nominerade föra Vision framåt, efter de kriterier som förbundet tagit fram.

Nomineringsanmodan gick ut den 13 januari och fram till den 29 mars kunde man nominera förtroendevalda både till ny styrelse samt revisorer och revisor ersättare. Vi ser att vi har stort engagemang bland våra förtroende valda inom Vision ute i landet, det känns tryggt. 38 nomineringar kom in och har 12 platser i styrelsen att fördela. CVU har läst och tagit del av alla nominerades personliga brev samt svaren på vår fråga: Vilken facklig politisk fråga är nödvändig inför kommande fyraårsperiod för att Vision ska flytta fram positionerna?

CVU startade den 21 april att intervjua alla nominerade via Skype. Det var annorlunda och en utmaning mot tidigare år, med all teknik som ska fungera.
Här startade vi vårt pussel med att ta fram vårt förslag till ny styrelse samt ringa till lämnade referenser. Det vi ser är att Vision har många drivande och engagerade förtroendevalda även i fortsättningen för kommande val.

CVU har tagit hänsyn till kriterier, kompetensprofil, representation i områden. Viktigt är att alla i förbundsstyrelsen representerar hela Vision oavsett var man kommer ifrån. Vårt förslag står för en helhet, det handlar om personer som tillsammans bidrar till helheten.

Alla nominerade fick ett samtal från oss i CVU den 10 juni där vi informerad om vårt förslag.

Vi i centrala valutskottet känner oss både glada och stolta efter att även vi har varit till största delen digitaliserade. Vi har tittat på alla förutsättningar och kan lämna ett förslag till ny förbundsstyrelse som kommer att fortsätta utveckla Vision.

Centrala valutskottet genom
Lotta Dahl, sammankallande    


Förslag på ny förbundstyrelse i Vision 2020-2024

Veronica Magnusson

förbundsordförande

Område Stockholm

Senaste arbete i Stockholms Stad, avtalsområde SKR kommun

borgarrådssekreterare/socialsekreterare

Född 1981


Att så många som möjligt känner att de kan använda Vision för att påverka arbetsvillkor och arbetsmiljö på sin arbetsplats och på så sätt åstadkomma ett mänskligt arbetsliv. 

Lars-Åke Josefsson

1:a vice ordförande

Område Västerås

Karlskoga kommun, avtalsområde SKR kommun

ungdomskonsulent

Född 1961


Fortsätta arbetet med jämställda löner! Detta arbete får inte stanna av utan det måste vara vår uppgift som facklig organisation att kämpa för en snabbare utjämning av löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Arbetsmiljöarbetet är fortsatt mycket viktigt för våra medlemmars hälsa och vi som facklig organisation ska vara de som leder arbetsmiljöarbetet in i våra medlemmars vardag för att ge de bästa förutsättningarna att hålla ett helt arbetsliv. Sist men nog så viktigt är att fortsatt leda den digitalisering och automatiseringsprocess som framtidens arbetsplats kräver och att våra medlemmar får den kompetensutveckling de behöver i sina yrkesroller.

Dalia Eid

2:a vice ordförande

Område Sydost

Nyköpings kommun, avtalsområde SKR kommun
HR-specialist/ledarskapsstrateg

Född 1984


Digitaliseringen av offentlig verksamhet tror jag är den specifika fråga där Vision behöver flytta fram positionerna ytterligare under de kommande åren. Där möjlighet till kompetensutveckling för våra medlemmar är avgörande.

Katarina Holmqvist

förbundsstyrelseledamot

Område Norr

Skellefteå kommun, avtalsområde SKR kommun

handläggare

Född 1970


Vi jobbar för att behålla vår välfärd och inte minst kämpa för den svenska modellen där det finns risk att den urholkas. För att lyckas med detta så krävs det påverkansinsatser samt att vi fortsätter att öka i facklig styrka. Samarbete över gränser kan bli mer aktuellt framöver för ”Tillsammans är vi starka”. Digitala utvecklingen och medlemmarnas förutsättningar och behov är verkligen något som visat sig sista tiden, här behöver Vision fortsätta ligga i framkant och påverka ytterligare i alla led. Vi behöver bättre digitala förutsättningar NU. 

Hans-Jörgen Kronqvist

förbundsstyrelseledamot

Område Norr

Skellefteå pastorat, avtalsområde Sv Kyrkans arbetsgivarorganisation

fritidsledare

Född 1974


Under de närmaste fyra åren behöver Vision ta steg i den digitalisering vi är inne i, för att stärka våra medlemmar och för att vara relevanta i samhället. Vi behöver fokusera vidare på rekrytering och att vara representativa. Vi behöver vara en faktor i samhället. När facket och arbetsmiljö är ifrågasatt behöver vi vara starka.

Kim Jutterström

förbundsstyrelseledamot

Område Mitt

Hudiksvalls kommun, avtalsområde SKR kommun

socialsekreterare

Född 1986


Jag tror det är viktigt att Vision är med och driver frågan om tillitsbaserad styrning och ledning. Vi behöver hitta sätt att arbeta inom offentlig sektor där vi får snabbare beslutsvägar och mer möjlighet för påverkan för personal och första linjens chefer.

Emma Bernhult

förbundsstyrelseledamot

Område Västerås

Örebro kommun, avtalsområde SKR kommun

enhetschef

Född 1976


Arbetet med att skapa rätt förutsättningar för chefer, kunna få ihop livspusslet med arbetslivet och privatlivet samt att stärka anställda i arbetslivet mot kränkande särbehandling och mobbing.

Max Tegman

förbundsstyrelseledamot

Område Stockholm

Tyresö kommun, avtalsomrsåde SKR kommun

IT-tekniker

Född 1969


Många arbetsplatser kommer under närmaste fyra åren lyda under SAM17 istället för FAS05 och därmed ett mycket större fokus på arbetsmiljö, men även ett hållbart arbetsliv. Digitaliseringen, robotiseringen och AI kommer driva på frågor om kompetensutveckling och sen omställning i livet och min spaning är att detta kommer bli en jättetung fråga framöver. Om den frågan inte blir tyngst, så kommer hållbarhetsfrågorna att bli det. Vi hoppas att i avtalsprocessen driva genom att kunna skriva gröna avtal framöver, att få in Agenda 2030 frågorna inte bara i våra arbetsgivares verksamhetsplaner, utan att de även ska implementeras, mätas och följas upp.

Erik Sellström

förbundsstyrelseledamot

Område Sydost

Region Kronoberg, avtalsområde SKR region

kommunikationsstrateg

Född 1976


Jag är övertygad om att 20-talet kommer bjuda samhället och arbetslivet på en mängd svåra utmaningar där var och en för sig är en möjlighet för Vision att flytta fram positionerna. Ett exempel är Coronakrisen vi genomlever nu, ett annat är klimatkrisen och konsekvenserna som kommer därav. Jag menar att fackföreningarna har en nyckelroll att spela i en tid som präglas av kriser, säkerhetspolitisk osäkerhet, polarisering och olika aktörers försök att försvaga den svenska modellen. Därför är det svårt att välja en enskild fråga men om jag måste välja en så är det att försvara och förbättra villkoren i arbetsrätten. Att se till att den inte urholkas i “moderniseringens” namn. En väl fungerande arbetsrätt som möjliggör demokratiserade och jämlika arbetsplatser är inte bara nödvändig för en fungerande partsmodell utan också fundamentalt viktigt för fackens relevans och existens.

Sonia Koppen

förbundsstyrelseledamot

Område Väst

Göteborgs stad, avtalsområde SKR kommun

socialsekreterare

Född 1983


Vi har idag en majoritet partier i riksdagen som vill försämra det arbetsrättsliga skyddet och som ifrågasätter fackförbundens roll. Jag ser det därför som avgörande att vi som förbund arbetar för att vända opinionen. Att vi värnar det som byggts upp av de som kämpat före oss men också hittar nya bra lösningar för att ta oss in i framtidens arbetsliv. Fler måste förstå värdet av starka fackförbund och en hög organisationsgrad.  

Anna Toftedahl

förbundsstyrelseledamot

Område Väst

Miljösamverkan Östra Skaraborg, avtalsområde Sobona (Pacta)

miljöinspektör

Född 1980


De närmaste åren står vi inför stora besparingar inom välfärden. Digitaliseringen kommer att medföra stora behov av omställning. Det är viktigt att Vision är riggade för att kunna stötta sina medlemmar och se till att deras intressen tas till vara. Det är viktigt att vi har förtroendevalda med rätt kompetens som finns nära medlemmarna. De medlemmar som inte har tillgång till ombud måste kunna få hjälp genom ett väl utbyggt digitalt stödsystem, men också via vår fina Vision Direkt. 
 

Mariela Ferré Hofman

förbundsstyrelseledamot

Område Syd

Region Skåne, avtalsområde SKR Region

medicinsk sekreterare

Född 1976


Viktigt att Vision fortsätter visa att vi kommer med lösningar på aktuella problem och att vi är framtidstänkande i frågor som rör omställning, digitalisering och gör arbetsplatserna attraktiva för alla.  Vision ska synas och höras i debatt och media, påverka politiken och utnyttja kunskapen som finns inom vårt breda medlemsnät. Vision behöver synas genom att lyfta fram lokala förtroendevalda och medlemmar med specialkunskap. Jag ser gärna att vi fortsätter utbilda mycket och brett, kunskap är styrka. Jag tror att framtiden bygger på ett arbetsliv definierat av arbetsresultat och mindre på var man befinner sig fysiskt eller hur många timmar spenderar på det. Idag går utvecklingen snabbt, och i arbetslivet måste kompetensutveckling vara ett naturligt moment för att alltid ligga steget före. 

Monika Göl

revisor

Område Syd

Region Skåne, avtalsområde SKR region

medicinsk sekretare

Född 1969


Vision måste vara för att vara relevanta för alla medlemmar. Hur välfärden ska finansieras och på vilket sätt det kommer påverka oss anställda är en sådan fråga. Som fackförbund måste vi kunna driva löneökningar för medlemmarna trots att ekonomin hos arbetsgivarna anses vara dålig. Den digitalisering, robotisering och införande av artificiell intelligens som sker i samhället idag påverkar även Vision. Vi måste fortsätta vara modiga, förändra och förbättra förbundet så det gagnar medlemmarna. Vi ska bidra till att förändringar både hos våra arbetsgivare och i förbundet genomförs säkert och ger rätt effekter. Att säkra den fackliga återväxten i förbundet är självklart av största vikt. Det handlar om att medlemmarna ska tycka det är attraktivt att ta ett lokalt facklig uppdrag. På så sätt säkrar vi att vi blir fler som deltar i det fackliga arbetet och att vi fortsatt bygger ett starkt förbund tillsammans. Ett starkt förbund som inte bara växer i antal medlemmar utan som även växer i representativitet. Det förbund som representerar flest medlemmar inom ett visst yrke är också det förbund som arbetsgivarna lyssnar mest till när det gäller deras frågor.

Thomas Lund

revisor

Område Västerås

Region Västmanland, avtalsområde SKR region

supportkonsult

Född 1973


Arbetsmiljöfrågor och arbete mot diskriminering. Ingen ska fara illa av att gå på jobbet eller särbehandlas negativt på grund av kön, sexuell läggning, etnicitet eller dylikt.

Carin Neanro

revisor ersättare

Område Västerås

Lindesbergs kommun, avtalsområde SKR kommun

enhetschef

Född 1969


Jag tänker att en hållbar arbetsmiljö är grunden och att i det inte tappa bort chefernas förutsättningar för en god arbetsmiljö. Att tillsammans med arbetsgivarna jobba med att vara attraktiva arbetsgivare, så att fler vill jobba inom denna sektorn.

Lena Mellbladh

revisor ersättare

Område Väst

Borås kommun, avtalsområde SKR kommun

tillgänglighetskonsult

Född 1960


Ett hållbart arbetsliv, vara ett modernt och modigt förbund som håller i och håller ut, sen måste vi ju självklart fortsätta växa.

Övriga nominerade

Jeanette Hansson

förbundsstyrelseledamot

Övriga nominerade som inte ingår i centrala valutskottets förslag men kvarstår med sin nominering.


VGR, Västra Götalands regionen, avtalsområde SKR region

projektledare


Framtidens Digitalisering och AI är oerhört viktigt framgent för våra medborgare och medlemmar och med min IT-bakgrund så ligger detta ämne mig väldigt varmt om hjärtat.

Maria Carlsson

förbundsstyrelseledamot

Övriga nominerade som inte ingår i centrala valutskottets förslag men kvarstår med sin nominering.


Jönköpings kommun, avtalsområde SKR kommun

fritidsassistent


Jag tycker att hållbarhetsfrågan och Agenda 2030 är en av de viktigaste frågorna. Både att medarbetare ska orka jobba, men också att vi ska behålla dem. Vi står inför stor brist inom kompetensförsörjning de närmsta åren som kommer påverka oss alla. Jag ser också det förebyggande arbetet som väldigt viktigt. Det är en fråga jag brinner mycket för, och där jag ser att vi kan göra mycket för att påverka så att det blir en bättre väg för alla. Det är viktigt att kommunicera i alla led för att nå resultat. Om vi mår bra på jobbet så presterar vi bättre och är mer välmående.

Charles Smalldridge Virgo

förbundsstyrelseledamot

Ingår inte i centrala valutskottets förslag.


Stockholms Stad, avtalsområde SKR kommun

arbetshandledare/projektledare


Kompetensutveckling är en av de absolut viktigaste frågorna för att Vision ska flytta fram sina positioner. Förändringar i arbetsrätt och digitaliseringens påverkan innebär att Vision aktivt måste driva frågan om kompetensutveckling för att vi ska vara fortsatt relevanta för arbetstagare på en arbetsmarknad i stor förändring.

Christian Elton

förbundsstyrelseledamot

Ingår inte i centrala valutskottets förslag.


Östra Skaraborgs räddningsförbund, avtalsområde Sobona (Pacta)

brandinspektör


Lika lön för lika arbete oavsett kön. Skapa förutsättningar för jobb, säkra medlemmars trygghet på arbetsplatsen och skapa förutsättningar att våra medlemmar kan utvecklas.

Christina Östman

förbundsstyrelseledamot

Ingår inte i centrala valutskottets förslag.


Region Västerbotten, avtalsområde SKR Region

reseadministratör


Det jag tycker är viktigt nu i covid-19 tiderna är hur vi ska kunna återställa samhällets alla funktioner. Det finns många som har det kämpigt nu. Hur ska vi kunna hjälpa dem på bästa sätt?

Fia Karlsson

förbundsstyrelseledamot

Ingår inte i centrala valutskottets förslag.


Region Uppsala, avtalsområde SKR region

löneadministratör


Som löntagare i dagens samhälle är det viktigt att du ska kunna överleva på din lön och ha en dräglig pension när den dagen kommer, vi som förbund måste lyfta de låglöneyrken som finns organiserade hos oss. Jag tänker framförallt på medicinska sekreterare och tandsköterskor. Det finns i dag medlemmar som tjänar under 25 000 kr efter mer än 20 år i yrket, detta är inte acceptabelt och något som vi som förbund måste jobba med. Båda dessa yrken får mer och mer ansvar och mer avancerade arbetsuppgifter men löneutvecklingen står i stort sätt still.

Heléne Idahl

förbundsstyrelseledamot

Ingår inte i centrala valutskottets förslag.


Region Västerbotten, avtalsområde SKR region

förvaltningschefssekreterare


Vi behöver lyfta både de positiva och negativa effekterna av digitaliseringen mer och även lyfta detta som en demokratifråga på nationell nivå. Digitaliseringen effektiviserar redan de flesta yrken idag och utvecklingen går framåt i en rasande takt, vilket är en enorm möjlighet och kan frigöra kapacitet om organisationer, medarbetare och allmänhet är med på resan. Bristande samordning av digitala system, bristfällig digital infrastruktur, bristande digital kompetens och bristande beteendevetenskaplig förståelse leder å andra sidan inte enbart till arbetsrelaterad ohälsa, vilket är ett stort problem i sig. Det kan också leda till andra allvarliga konsekvenser som att stora grupper av människor riskerar att uteslutas i arbetslivet eller i samhället, att parallella upphandlingar belastar välfärdens resurser och att informationsläckage inträffar som kan hota individers eller myndigheters integritet. Vi i Vision behöver vara proaktiva och delaktiga tidigt i de långa processerna kring digitaliseringen för att fånga upp problemställningar och påverka beslutsfattare.

Josefin Herrström

förbundsstyrelseledamot

Ingår inte i centrala valutskottets förslag.


Huddinge kommun, avtalsområde SKR kommun

socionom och gruppledare


Jag vill att det är en självklarhet för alla att facket är det vi gör tillsammans och att det vi medlemmar gör ihop kan leda till både stora och små förändringar. Vi flyttar fram våra positioner genom att växa som förbund men också i organisationsgrad, vi behöver fler medlemmar men också fler aktiva medlemmar så att vi delar på både det kämpiga och det roliga det innebär att ha ett fackligt uppdrag. 

Marcus Palolampi

förbundsstyrelseledamot

Ingår inte i centrala valutskottets förslag.


Affärsverken Karlskrona AB, avtalsområde Sobona (KFS)

drifttekniker


Arbetsmiljöfrågan, vi måste jobba för att våra medlemmar ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt, både psykosocialt, fysiskt och organisatorisk. Vi ska jobba längre och då behövs det en god arbetsmiljö så vi kan orka med det.

Marika Fransson

förbundsstyrelseledamot

Ingår inte i centrala valutskottets förslag.


Halmstads kommun, avtalsområde SKR kommun

miljö- och hälsoskyddsinspektör


Jag både brinner för och arbetar aktivt med frågan om lön, lönekartläggning och löneprocessen. Det är en stor och viktig fråga för våra medlemmar. Jag ser att det finns ett stort behov av att lära mer om lön, lönekartläggning och löneprocessen både för förtroendevalda, medlemmar men även för arbetsgivarrepresentanter. Det här är ett område som Vision behöver arbeta vidare med men också flytta fram positionerna i eftersom det är ett område där det finns stor kunskapsbrist hos arbetsgivaren.

Michael Tuvesson

förbundsstyrelseledamot

Ingår inte i centrala valutskottets förslag.


Malmö pastorat, avtalsområde Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

kanslisekreterare


Arbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa. Dagens arbetsliv präglas av uppskruvat tempo och krav på snabba omställningar. Företag och organisationer tvingas för sin överlevnad att anpassa sig till en allt hårdare konkurrens på en mer globaliserad och digitaliserad marknad. Krav på flexibilitet och effektivitet medför slimmade arbetsorganisationer. Snabba förändringar ger möjligheter till nya sätt att arbeta. För en del ger fria arbetstider och arbete på distans en ökad känsla av frihet. Men det kan också göra det svårare att sätta gräns mellan arbete och fritid. Andra kan uppleva ett starkt styrt och kontrollerat arbetsinnehåll med små möjligheter att påverka sitt arbete. Stressrelaterad ohälsa är idag en vanlig orsak till sjukskrivning orsakad av allt för stor psykisk arbetsbelastning. Det finns inga tecken på att den stressrelaterade ohälsan kommer att minska de närmaste fyra åren - snarare tvärtom. Det kommer därför bli oerhört viktigt att framöver intensifiera arbetet med de organisatoriska och sociala faktorer som påverkar arbetstagarnas hälsa.

Mimmi Pirttilä

1:a vice ordförande, 2:a vice ordförande, förbundsstyrelseledamot

Ingår inte i centrala valutskottets förslag.


Tidaholms kommun, avtalsområde SKR kommun

arbetsledare


Vårt samhälle förändras i snabbare tempo och vi måste ge förutsättningar till våra medlemmar att få ett hållbart arbetsliv. Både vad gäller arbetsförhållande och arbetsmiljö. Jag vill se att Vision fortsätter jobba med jämställdhet och likabehandling. Våra medlemmar ska ha trygga anställningar och schyssta villkor hos arbetsgivaren.

Oliver Wide Swensson

förbundsstyrelseledamot

Ingår inte i centrala valutskottets förslag.


Region Skåne, avtalsområde SKR region

koordinator


Den lokala närvaron på arbetsplatserna är den viktigaste fråga för att säkerställa att medlemmarnas intressen bevakas. Samt att nyckeln för att vi ska öka i medlemsantal finns i att ha en god lokal närvaro.

Richard Jerneborg

förbundsstyrelseledamot

Ingår inte i centrala valutskottets förslag.


Skånetrafiken Region Skåne, avtalsområde SKR region

kundinformatör/resesäljare


Ser vi det enbart politiskt så tror jag det handlar om att värna den svenska modellen. Vi behöver slåss för att bibehålla den trots påtryckningar om lagstiftning och förändringar i arbetsrätten. Även på områden där det kan upplevas vara till vår fördel rör vi oss på mycket farlig mark om vi låter politiken ta över den makt vi och våra medlemmar ska ha över vår vardag och vårt arbetsliv. Bara för att vi har ett arbetstagarvänligt styre den ena dagen betyder det inte att det kommer vara så dagen efter. Bortsett från politik så tror jag att den viktigaste frågan för Vision framöver är tryggheten på arbetsplatsen. Vi ser att det i allt större utsträckning finns en upplevd otrygghet i vårt samhälle och detta gäller inte minst personer som jobbar inom offentlig sektor. Det handlar om möte med våldsamma människor, hot och otrevligheter men också om saker som Covid-19 och andra smittor. Hur ser arbetsgivaren till att vi är tillräckligt skyddade på arbetsplatsen utan att för den sakens skull minska ner på tillgänglighet och det så viktiga personliga mötet. Där har vi en fråga som jag tror är mycket viktig för våra medlemmar, befintliga och potentiella. 

Jonas Ericsson

förbundsstyrelseledamot

VGR, Västra Götaland region, avtalsområde SKR region

enhetschef


Jonas har återtagit sin nominering.

Annica Sundin

förbundsstyrelseledamot

Region Värmland, avtalsområde SKR region

medicinsk sekreterare


Annica har återtagit sin nominering.

Emilie Lundin

förbundsstyrelseledamot

Vänersborgs kommun, avtalsområde SKR kommun

socialsekreterare


Emilie har återtagit sin nominering.

Gustav Södling

förbundsstyrelseledamot

Linköpings kommun, avtalsområde SKR kommun

socialsekreterare


Gustav har återtagit sin nominering.

Helene Geelnard

förbundsstyrelseledamot

Luleå kommun, avtalsområde SKR kommun

socionom


Helene har återtagit sin nominering.

Isabelle Lindgren Yttergren

förbundsstyrelseledamot

 

Region Västerbotten, avtalsområde SKR region

tandsköterska/odontologisk röntgenassistent


Isabelle har återtagit sin nominering.

Lisa Fredriksson

2:a vice ordförande

Norrköpings kommun, avtalsområde SKR kommun

kurator


Lisa har återtagit sin nominering.

Katina Staf

förbundsstyrelseledamot

Stockholms Stad, avtalsområde SKR kommun

handläggare


Katina har tagit tillbaka sin nominering.

Staffan Hagby

förbundsstyrelseledamot

VGR Västra Götaland region, avtalsområde SKR region

supportspecialist


Staffan har tagit tillbaka sin nominering.

Thomas Johansson

förbundsstyrelseledamot

Region Värmland, avtalsområde SKR region

hjälpmedelstekniker


Thomas har tagit tillbaka sin nominering.

258 nya medlemmar under augusti

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 4 2020

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar under sommaren kl 9-17. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb