×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Nominerade till det centrala valutskottet

På förbundsmötet 2018 ska ett nytt centralt valutskott väljas för åren 2018-2020. Valutskottet består av sju ledamöter. Inför detta har samtliga regioner nominerat tre personer vardera, vilket innebär att det finns 21 personer som kandiderar. På förbundsmötet kommer valet av nytt centralt valutskott beredas av ett särskilt utskott som presenterar ett förslag för förbundsmötet som sedan väljer.

Centrala valutskottet arbetar strategiskt och målinriktat med att ta fram förslag till förbundsstyrelse, de personer som ska leda Vision. De tar även fram förslag på revisorer.

I Visions valprocesser eftersträvas mångfald och en omfattning av nomineringar till förtroendeuppdrag. För att ge förbundsmötet en möjlighet att få ett helhetsförslag till nytt centralt valutskott som bygger på förbundets fastställda valordning har varje region nominerat tre personer som har regionalt förtroende. Ett särskilt utskott kommer att förbereda valet och lägga fram ett förslag till förbundsmötet som sedan röstar.

Förslaget till centralt valutskott ska ta sin utgångspunkt i valordningens krav på särskild hänsyn till jämställdhet mellan kön och en åldersmässigt jämn fördelning. Hänsyn ska tas till representation av olika yrkeskategorier, olika arbetsgivare (kommun, landsting, privat, bolag, kyrkan etc.) samt att mångfalden främjas.

Här presenteras regionernas nomineringar som sorteras från norr till söder. 

Utskottet är nu valt och du kan läsa vilka sju medlemmar  som ingår i det nya centralutskottet

Susanne Landström

Region Norr

Jag anser att valberedningsarbete är ett viktigt arbete, Ett fackförbund/ förening är inte starkare än sina ledare. Att hitta rätt personer som driver visions hjärtefrågor. Att få vara med och påverka och ha en del i att sätta samman personer som kan samarbeta och inte minst komplettera varandra.

Yrke: Boendehandledare

Ålder: 54 år

Avdelning/klubb: Umeåavdelningen        

Avtalsområde: HÖK-Kommun               

Fackliga uppdrag: Styrelseledamot i Umeå avdelningen, Försäkringsansvarig i styrelsen, Huvudskyddsombud. 

E-post: susanne.landstrom@fv.vision.se

Eva Vinsa

Region Norr

Jag har varit förtroendevald sedan 1992 och haft centrala uppdrag i SKTF/Vision sedan 1994 (Centrala ungdomsgruppen, Förbundsstyrelsen, Centrala Valutskottet) och har genom dessa uppdrag fått ett brett nätverk samt stor insikt i förbundets olika verksamheter. Jag arbetar i Region Norrbotten (fd landsting) sedan 1989. Först 6 år som medicinsk sekreterare och därefter som Personalspecialist/HR-specialist/HR-partner. Yrkestiteln har ändrats ett antal gånger genom åren men arbetsuppgifterna har varit liknande, generalist inom HR. Jag har lång erfarenhet av hela rekryteringsprocessen i mitt arbete vilket jag har haft stor nytta av i mitt uppdrag i Centrala Valutskottet hittills. Jag utbildar bl a Region Norrbottens chefer i Kompetensbaserad rekrytering. Just nu jobbar jag som administrativ chef för ca 60 AT-läkare. Ett mycket roligt och stimulerande arbete som jag också har nytta av i uppdraget i Centrala Valutskottet då jag rekryterar och anställer 30 nya AT-läkare varje år till tre av länets fem sjukhus i Norrbotten. Jag arbetar ca 80-85 % och är facklig 15-20% beroende på om det är valår eller ej i Vision. Jag tycker att jag har rätt bakgrund och erfarenhet för det här uppdraget och hoppas få förtroende att vara Region Norrs representant i Centrala Valutskottet även kommande mandatperiod.

Yrke: HR-partner, tjänstledig dec 2017-juli 2019 och vikarierar som Administrativ chef för AT-läkare på Kiruna, Gällivare och Kalix sjukhus

Ålder: 52 år

Avdelning/klubb: Region Norrbotten

Avtalsområde: HÖK-Region

Fackliga uppdrag: Kassör i Vision Region Norrbottens avdelning, Region Norrs nuvarande representant i Centrala Valutskottet

E-post: eva.vinsa@fv.vision.se

Elisabeth Asplund

Region Norr

Jag brinner för det fackliga arbetet och att få vara med och hitta förslag på personer som ska sitta i vår förbundsstyrelse är ett uppdrag som jag skulle ta på största allvar Jag gillar att arbeta målinriktat och strategiskt och möten med nya människor, samt att se deras förmågor, är något som ligger mig varmt om hjärtat.                    

Yrke: Assistent i församlingsarbete

Ålder: 39 år

Avdelning/klubb: Vision Luleåstiftsavdelning

Avtalsområde: Svenska kyrkan              

Fackliga uppdrag: Visionsombud, skyddsombud, fullmakt godkänd förhandlare nivåg 1, ordförande Luleå Stiftsavdelning

E-post: elisabeth.asplund@fv.vision.se

Lotta Eriksson

Region Mitt

Vill gärna vara med och utveckla och se hur Vision växer och blir just den mixen/mångfalden för att Vision skall bli ännu större. Har haft flera olika uppdrag i styrelsen, sekr, vice ordförande och nu ordförande. Har även ingått i centrala avtalsgruppen för HÖK. Under alla dessa  år och alla dessa människor jag mött i olika grupper/möten/konferenser har alla gjort intryck på mej och ffa att alla behövs och kan bidra med någonting. Ibland behöver man också växa in i uppgiften.

Yrke: HR-administratör

Ålder: 61 år

Avdelning/klubb: Region Gävleborg

Avtalsområde: HÖK-Landsting/Region

Fackliga uppdrag: Ordförande, Huvudskyddsombud

E-post: lotta.eriksson@fv.vision.se

Sten Öberg

Region Mitt

Jag  har ett stort kontaktnät i Vision och känner organisationen väl

Yrke: Behandlingssamordnare

Ålder: 63 år

Avdelning/klubb: Gävleavdelningen

Avtalsområde: HÖK-Kommun               

Fackliga uppdrag: Avdelningsordförande, Huvudskyddsombud. Tidigare förbundsrevisor mellan 2003-2007, sitter i centrala valutskottet sedan 2015, har ingått i den centrala avtalsgruppen för HÖK och ingår i samordningsgruppen i Sundsvall 

E-post: sten.oberg@fv.vision.se

Örjan Gripentoft

Region Mitt

Yrke: Miljösamordnare

Ålder: 54 år

Avdelning/klubb: Visions klubb Bollnäs Energi

Avtalsområde: Sobona (KFS)

Fackliga uppdrag: Ordförande, Huvudskyddsombud

E-post: orjan.gripentoft@fv.vision.se

Mikael Larsson

Region Västerås

Uppdraget i CVU är ett stimulerande och viktigt uppdrag som har gett mig många värdefulla kontakter i förbundet. Genom min mångåriga fackliga erfarenhet har jag en helhetssyn och kan bidra till en fortsatt utveckling av förbundet, både lokalt och centralt. Jag är lojal mot förbundets fattade beslut och riktlinjer och har alltid ett medlemsperspektiv i alla mina förtroende uppdrag inom förbundet.

Yrke: Handledare boendestöd

Ålder: 56 år

Arbetsgivare: Eskilstuna kommun

Avtalsområde: HÖK

Fackliga uppdrag: Ordförande i Vision avd 29 (Eskilstuna kommun), Huvudskyddsombud, ledamot i Centrala valutskottet sedan 2014, mentorsuppdrag både lokalt och regionalt, varit med i Visions avtalsgrupp för HÖK, sitter i Samordningsgruppen region Västerås, har fullmakt 1 och 2

E-post: mikael.larsson@fv.vision.se

Veronica Söderberg

Region Västerås

Jag är en person som är orädd för att skapa nya kontakter och sen får man se vart det leder.  Att utveckla och utvecklas är viktigt för mig och blandar gärna mina tankar med att vara lyhörd och ta till mig av det som kommer mig till del.

Yrke: Administrativ Assistent

Ålder: 48 år

Fackliga uppdrag: Ordförande på avdelningen Vision Säffle och är även arbetsplatsombud samt skyddsombud.

Arbetsgivare: Säffle kommun

Avtalsområde: HÖK

E-post: veronica.sodergren@fv.vision.se

Thomas Lund

Region Västerås

Som funktionshindrad, tror jag att jag kan jobba för att få förbundet att tänka mera tillgänglighet för funktionshindrade.

Ålder: 44 år

Yrke: Supportkonsult

Fackliga uppdrag: Vision-ombud, skyddsombud, kassör i avdelningen, sammankallande regionala valutskottet samt ledamot i styrelsen för A-kassan Vision

Avdelning: Vision Region Västmanland

E-post: thomas.lund@fv.vision.se

Kamilla Lantz

Region Stockholm

Jag har fått äran att sitta med i centrala valutskottet sedan 2014 och denna mandatperiod har varit väldigt lärorik och på ett spännande sätt också utmanande med allt valarbete vi har gjort. Jag vill med den erfarenheten jag har få möjligheten att bidra med mitt engagemang för att fortsätta arbetet med att bygga en modern demokratisk organisation och Vision i min roll som en representant i Vision centrala valutskott under de närmaste två åren.

Yrke: Boendestödjare

Ålder: 38

Avdelning/klubb: Vision Stockholms Stad, Bromma stadsdelsförvaltning

Avtalsområde: Kommun/HÖK

Facklig erfarenhet: Skyddsombud sedan 2004, sektionsordförande för Vision Bromma sdf i snart tio år, avdelningsstyrelseledamot i sju år i Vision Stockholms stad, samt yrkesansvarig för socialarbetare, mentor för Ledare i Vision

Kontaktnät: Förutom hela region Stockholm så har jag värdefulla kontakter i andra regioner i och med att jag var med och startade det opinionsbildande socialarbetarnätverket ”Nu bryter vi tystnaden” 2011. Jag har också träffat förtroendevalda genom utbildningar, under Almedalen samt på olika arrangemang runtom i landet där Vision har närvarat.

E-post: kamilla.lantz@stockholm.se

Anders Hagelin

Region Stockholm

Väljer ni mig får ni en person med ett stort nätverk i förbundet. Eftersom jag själv har suttit i förbundsstyrelsen så har jag bra koll på vad uppdraget innebär. Vilket kan vara ett plus.

Yrke: IT-handläggare

Ålder: 40 år

Avdelning/klubb: Vision Järfälla

Avtalsområde: HÖK-Kommun

Fackliga uppdrag: Ordförande sedan 2014, Huvudskyddsombud

Tidigare erfarenhet: Har varit förbundsstyrelseledamot mellan 2014-2016. Har ett stort kontaktnät i hela landet.

E-post: anders.hagelin@fv.vision.se

Mats Carlsson

Region Stockholm

Jag vill finnas med i CVU för att ge mitt bidrag ifrån min horisont. Vision behöver representeras ifrån alla dess avtalsområden. Min erfarenhet och kompetens ifrån kyrkan och den privata sektorn, som  är en växande del av Vision behöver bra representation i CVU. Där vill jag finnas med, som en del i helheten.

Yrke: Pastor

Ålder: 55 år

Avdelning/klubb: Vision Ekumeniska

Avtalsområde: TEO (Trossamfund och Ekumeniska Organisationer)

Fackliga uppdrag: Ordf. Vision Ekumeniska 2015-, Ledamot avtalsgruppen TEO, 2013-, Ledamot samordningsutskottet region Stockholm 2016-, Nätverk med Sv.K stiftsavdelningar, Nätverk, avtalsområde privata region Stockholm, 2014-

Erfarenhet: Ordf. Baptistsamfundets personalförbund 2006-2012, Ordf. SKTF-Ekumeniska, sektion Baptist, 2008-2012, Vice. Ordf. Vision Ekumeniska 2011-2015, Ordf. Vision Ekumeniska sektion Equmeniakyrkan, 2012-2015

E-post: mats.carlsson@fv.vision.se

Lotta Dahl

Region Sydost

Jag har varit förtroendevald sedan 2000 inom Region Östergötland samt haft olika uppdrag inom SKTF/Vision som ekonomiutskott, avgiftsgrupp.

Genom mina uppdrag både tidigare och nu har jag ett stort nätverk. Jag har arbetat med många frågor inom förbundet och detta tillför kunskap och erfarenhet i ett centralt valutskott.

I mitt uppdrag som ordförande i en stor region har jag insyn i många yrkesgrupper som är representerade i Vision, det är viktigt att det centrala valutskottet arbetar så att våra medlemmar representeras i vår förbundsstyrelse oavsett vilket område vi arbetar i.

Jag tycker att jag har erfarenhet och rätt bakgrund till uppdraget och hoppas på att få förtroende att vara Region Syd Ost representant i centrala valutskottet.

Ålder: 59 år
Yrke: Administratör, Hr
Arbetsgivare: Region Östergötland
Avtalsområde: HÖK
Fackliga uppdrag: Ordförande i Vision Region Östergötland sedan 2011, Huvudskyddsombud, Region Syd Ost representant i centrala valutskottet

E-post: lotta.dahl@fv.vision.se

Ulf Elm

Region Sydost

Jag vill bidra med ett ännu mer aktivt engagemang i att hitta de förtroendevalda som ska driva Visions arbete för vårt drömarbetsliv framåt.

Ålder: 42 år

Yrke: handledare för ensamkommande flyktingbarn

Arbetsgivare: Växjö kommun
Avtalsområde: HÖK
Fackliga uppdrag: ordförande och huvudskyddsombud i Vision kommunavdelning Växjö

E-post: ulf.elm@fv.vision.se

Helena Fyhr-Abrahamsson

Region Sydost

Jag vill ha uppdraget i valutskottet för att jag tycker att fackligt arbete är viktigt och roligt och att det skulle vara en spännande utmaning att få vaska fram de bästa guldkornen för att få Vision ännu bättre, ännu starkare.

Ålder: 59 år

Yrke: Församlingspedagog

Arbetsgivare: Växjö pastorat
Avtalsområde: Svenska kyrkan
Fackliga uppdrag: Ordförande i Vision Svenska kyrkan Växjö stift sedan 2006, Sitter i samordningsgruppen för region sydost, förhandlingsfullmakt 2, regionalt skyddsombud

E-post: helena.fyhrabrahamsson@fv.vision.se

Mari Liepins

Region Väst

Jag är en frisk positiv fläkt och har lätt för att tänka både utanför och innanför boxen, ser människors olikheter och lika värde.Har sedan tidigare erfarenhet av att både valutskotts- och styrelsearbete når större framgång om personerna som ingår kompletterar och utvecklar varandra. Jag ser valutskottsarbete som ett av de viktigaste uppdragen, brinner för att få vara med och utveckla Vision och vill gärna bidra med min kunskap, erfarenhet och mitt stora kontaktnät.

Yrke: Tandsköterska

Ålder: 57 år

Avdelning/klubb: Västra Götalandsregionen
Avtalsområde: HÖK
Fackliga uppdrag: Ordförande i Sektion 6 på inom Visons avdelning Västra Götalandsregionen, Huvudskyddsombud, Ledamot i regionala RIM

E-post: mari.liepins@vgregion.se

Anton Ehrlin

Region Väst

Jag vill genom mina kunskaper och erfarenheter fortsätta vårt arbete att göra Vision attraktivt och relevant för alla våra medlemmar. Med mitt driv och engagemang så kommer jag förhoppningsvis bidra med mycket till valutskottet.

Yrke: Drifttekniker

Ålder: 30 år

Avdelning/klubb: Renova
Avtalsområde: Sobona (tid. KFS)
Fackliga uppdrag: Ledamot i Avdelningsstyrelsen på Visions Avdelning Renova, Jämställdhetsansvarig

E-post: anton.ehrlin@fv.vision.se

Lena Nilsson

Region Väst

Stort kontaktnät som jag fått genom mångårig facklig erfarenhet inom
förbundet, t ex avdelningsordförande i Halmstads under 8 år. Vill vara med och fortsätta bygga Vision. Har suttit i centrala avtalsgruppen under två avtalsrörelser. Har haft flera olika uppdrag i styrelsen, sekreterare, rekryteringsansvarig, ordförande.

Yrke: Administratör/Handläggare
Ålder: 62 år

Avdelning/klubb: Halmstads kommun
Avtalsområde: HÖK
Fackliga uppdrag: Ledamot i Avdelningsstyrelsen på Visions kommunavdelning i Halmstad, Jämställdhetsansvarig, Skyddsombud

E-post: lena.nilsson1@fv.vision.se

Mari Sivernäs

Region Syd

Jag har varit förtroendevald sedan 1988 och haft centrala uppdrag i SKTF/Vision sedan början av 2000-talet. I mitt uppdrag som kursledare har jag bl a utbildat valutskottsledamöter i avdelningar och klubbar. I mina centrala uppdrag har jag skaffat mig ett brett nätverk samt stor insikt i förbundets olika verksamheter. Jag är anställd som medicinsk sekreterare i Region Skåne. Regionen är en stor arbetsgivaren och jag har under min förtroendetid varit med om ett stort antal rekryteringar vilket jag haft nytta av i Centrala Valutskottet. Genom min erfarenhet i mina uppdrag så hoppas jag att min kompetens bidrar till att arbetet i Centrala Valutskottet blir mångfacetterat. Med den kompetens, erfarenhet och breda nätverk jag har så anser jag att jag har rätt bakgrund till uppdraget och hoppas på att få fortsatt förtroende att vara Region Syds representant i Centrala Valutskottet.

Yrke: Medicinsk sekreterare

Ålder: 61 år

Avdelning/klubb: Region Skåne              

Avtalsområde: HÖK-Landsting/Region

Fackliga uppdrag: Sektionsordförande  och vice avdelningsordförande i Vision Region Skåne, Region Syds nuvarande representant i Centrala Valutskottet, Kursledare

E-post: mari.sivernas@fv.vision.se

Johan Järnström

Region Syd

Jag vill vara en del av centrala valutskottet för att jag tycker det är ett intressant uppdrag. Att få vara med om att bidra till att sätta ihop en konstellation som för Vision ytterligare steg framåt på arbetsmarknaden (förhoppningsvis) som en stark facklig organisation.

Yrke: Mätingenjör

Ålder: 39 år

Avdelning/klubb: Eslöv Vision

Avtalsområde: HÖK-Kommun

Fackliga uppdrag: vice ordförande för avd323 i Eslöv, har varit fackligt involverad sedan många år. Jag är också rekryteringsansvarig, förhandlingsdelegat och löneförhandlare för medlemmarna i Eslöv. Jag försöker synliggöra Vision inom Eslövs kommun.

E-post: johan.jarnstrom@fv.vision.se

Zarko Ilioski

Region Syd

Andra beskriver mig ofta som en strukturerad och noggrann person som visar god initiativförmåga samt förmåga till mångsidiga lösningar. Jag är pålitlig och van att hantera konfidentiell information.
Att vara tydlig med mina värderingar är mycket viktigt för mig. Jag har modet att pröva på nya idéer i enlighet med Visions stadgar och valordning.

Yrke: Brandinspektör/Tillsynsförrättare

Ålder: 48 år

Avdelning/klubb: Pacta klubbsamling                      

Avtalsområde: Sobona (tidigare Pacta)

Fackliga uppdrag: Klubbordförande på Räddningstjänsten Syd

E-post: zarko.ilioski@fv.vision.se

2807 nya medlemmar under mars

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 1 2020

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb