×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Extra förbundsmöte november 2014

Den 17 november hade Vision ett extra förbundsmöte på Norra Latin i Stockholm. Förbundsmötet valde ny förbundsordförande och två fyllnadsval i förbundsstyrelsen.

- Det går bra nu, men det duger inte om vi slår oss till ro med det. Det är ett ansvar för oss alla att göra något bra av det, och att varje dag göra vårt jobb med medlemmarnas bästa för ögonen. Jag vill uppmana alla att fortsätta lyfta varandra och göra varandra bra, sa Visions nyvalda förbundsordförande Veronica Karlsson i sitt tal på förbundsmötet.

Vald till ny förbundsordförande i Vision - Veronica Karlsson

Vald till 2:a vice ordförande - Michael Karlsson

Vald till ledamot i förbundsstyrelsen - Anders Gonzalez

Intervju med Veronica Karlsson

 

De nominerade till posten som förbundsordförande samt eventuella fyllnadsval

Visions extra förbundsmöte äger rum måndag 17 november klockan 10.00 – 16.00, i Pelarsalen på Norra Latin, Stockholm. Registreringen öppnar 09.30. Fika serveras från 10.00. Observera att sluttiden är preliminär och att det kan bli en senare sluttid.

Utdrag ur Visions stadgar §6 Mom. 2: "Extra förbundsmöte hålls när förbundsstyrelsen anser att det behövs /.../ Extra förbundsmöte får endast behandla de frågor som lett till att det kallats in."

Frågor som ska behandlas av det extra förbundsmötet är val av förbundsordförande samt eventuella fyllnadsval. Om tid medger kommer de närvarande ombuden att engageras i en diskussion till stöd för det fortsatta arbetet med att se över förbundets demokratiprocesser.

Förslag till dagordning

§ 1. Öppnande av extra förbundsmöte
§ 2. Upprop
§ 3. Val av ordförande för extra förbundsmöte
§ 4. Val av sekreterare
§ 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
§ 6. Prövning om kallelse till extra förbundsmötet skett i behörig ordning
§ 7. Fastställande av dagordning
§ 8. Val av förbundsordförande samt eventuella fyllnadsval
§ 9. Avslutning

Vem är ombud?

Den ombudslista som fastställdes inför förbundsmötet i Gävle 2014 gäller. Det innebär att de ordinarie ombud som utsågs till förbundsmötet 2014 är de ombud som härmed kallas till det extra förbundsmötet.

Utdrag ur Visions stadgar §6 Mom. 3: "Samtliga ombud väljs med en mandatperiod från och med kommande ordinarie förbundsmöte fram till nästkommande ordinarie förbundsmöte."

Vad ska vi besluta om egentligen?

Frågor som ska behandlas av det extra förbundsmötet är val av förbundsordförande samt eventuella fyllnadsval. Läs mer om nomineringsprocessen på valutskottets sida.

Frågor?
Kontakta din regionala verksamhetschef eller Christian Örjestål på Visions stab.

Hitta till Norra Latin

961 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb