99. För att bli pensionärsmedlem ska man tidigare ha varit medlem i förbundet | Vision
×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

99. För att bli pensionärsmedlem ska man tidigare ha varit medlem i förbundet

Motionärer: Visions pensionärssektioner för Landstinget Stockholm, 91; Stockholms stad, 99; Norrkommunerna, 77; Söderkommunerna, 57

Många av våra tidigare arbetskamrater får inte längre bli medlemmar av förbundets pensionärsverksamhet. Förändringen innebär i praktiken att en stoppregel har införts som säger att det både krävs medlemskap som yrkesaktiv i förbundet vid pensioneringen och att man väljer att teckna ett pensionärsmedlemskap när pensionen närmar sig och att man fyller i blanketten om pensionärsmedlemskap på rätt sätt från början.

Direktiv till utredningsgruppen om SKTF:s pensionärsverksamhet inför förbundsmötet 2010 angav att förbundets pensionärsverksamhet ska omfatta tidigare aktiva SKTF-medlemmar. När man som yrkesaktiv medlem närmar sig pensionen ska man nu erbjudas att teckna ett pensionärsmedlemskap. Tidigare övergick ett SKTF-medlemskap vid pensioneringen med automatik i ett pensionärsmedlemskap om man inte aktivt hade sagt nej till det. Den tidigare bestämmelsen om att även medlemmar i andra TCO-förbund kan få bli pensionärsmedlemmar togs bort på förbundsmötet 2010. Nya stadgar för SKTF:s pensionärsverksamhet, som är antagna av förbundsstyrelsen, säger att ”Medlem i SKTF som med pension lämnar sin anställning har rätt att tillhöra SKTF som pensionärsmedlem.” (slut citat)

Vi ser att arbetskamrater som i slutet av sin yrkesverksamhet tillhör ett annat fackförbund inte längre får bli pensionärsmedlemmar hos förbundet trots att de tidigare har varit SKTF medlemmar i åratal. Det kan t ex gälla personer som i slutet av sin karriär anställts av Länsstyrelser, Socialstyrelsen eller Trafikverket. Vi ser också att tidigare arbetskamrater inte har rätt välja att bli pensionärsmedlem först något år efter pensioneringen trots att det är så vanligt att vilja delta i en pensionärsverksamhet först när man hunnit vara pensionär någon tid. Vi anser att förbundet förlorar erfarenhet och kompetens om kommunal verksamhet hos tidigare arbetskamrater som vill hålla kontakten med tidigare arbetsliv, kollegor och fackligt aktiva när många av dem inte längre får bli medlemmar i vår pensionärsverksamhet.

Våra sektionsstyrelser ber därför att förbundsmötet ska besluta

att     paragraf 2 i stadgar för förbundets pensionärsverksamhet förtydligas med syftet att klargöra att våra tidigare arbetskamrater som någon gång har varit yrkesaktiva medlemmar i förbundet fortfarande kan få bli medlemmar i vår pensionärsverksamhet även om de i slutet av sin yrkesverksamhet tillhört ett annat fackförbund eller om de av annan anledning inte har varit yrkesaktiva medlemmar i förbundet vid pensioneringen eller om de först efter något år som pensionär väljer att vilja bli pensionärsmedlem, och

att     blanketter och hemsidor rörande pensionärsverksamheten kompletteras med information om pensionärssektionernas program/verksamhet, styrelser och kontaktadresser.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

99. För att bli pensionärsmedlem ska man tidigare ha varit medlem i förbundet

Rapporten 2010 föreslog en renodling och förtydligande av förbundets pensionärsverksamhet. Ett led i detta var att ställa krav på tidigare oavbrutet medlemskap i Vision när pensionen inträder. Att återigen öppna upp möjligheten till återinträde för personer som tidigare varit medlemmar i förbundet känns inte aktuellt. Dels utifrån de avtal som finns på exempelvis försäkringssidan, som kräver oavbrutet medlemskap men även utifrån de svårigheter som skulle uppstå att bestämma vilka som skulle få återinträde. Krav och bestämmelser på hur långt bak i tiden ett tidigare medlemskap skulle få tillgodoräknas torde behövas.

Förbundsstyrelsens har också kontrollerat hur övriga förbund hanterar frågan och det är egentligen bara ST som har en öppning får detta och det handlar om personer som gått i pension, men återgår i arbete. Dessa beviljas medlemskap oavsett ålder eller utträde. Denna möjlighet finns även hos Vision. Rapporten 2010 pekar även på möjligheten att bjuda in icke medlemmar till aktiviteter som sektionen arrangerar mot avgift vilket FS tycker är ett bra alternativ.

Motionen tar även upp frågan om blanketter och hemsidor. Övergångsgruppen har på sin uppdragslista att se över alla blanketter och att söka bra lösningar för att möjliggöra för sektionerna att producera egna hemsidor som är kopplade till Visions hemsida. Detta för att underlätta för nyblivna pensionärer att hitta sin sektion och attraheras till anslutning. Arbetet pågår med andra ord och ska vara klart innan 2013.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     avslå första att-satsen

att     bifalla den andra att-satsen

Förbundsmötet beslutar

att avslå första att-satsen

att bifalla den andra att-satsen

Nyheter

Foto: Mark Bollhorst PHOTOGRAPHER

Foto: Mark Bollhorst PHOTOGRAPHER

Vision lyfte vikten av IT-skyddsronder

Vision var på en tvådagarskonferens i Berlin där man diskuterade hur facken kan jobba med kollektivavtal och partsdialog för att skapa bästa möjliga förutsättningar när arbetsplatser digitaliserar och automatiseras.  2018-07-13

Ulrika Westerlund.

”Framtidens socialtjänstlag ska vara sammanhållen och framåtsyftande”

Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst. Här svarar Ulrika Westerlund (L) vad hon tycker är viktigt.  2018-07-13

Per-Olof Forsblom

”Socialarbetarnas kompetens måste tillvaratas”

Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst. Här svarar Per-Olof Forsblom (V) vad han tycker är viktigt.  2018-07-11

Så får du en stressfri semester

Har du inte gått på semester än? Eller är du på semester men har svårt att koppla av? Här kommer 7 tips för en stressfri semester.  2018-07-11

Till arkivet

736 nya medlemmar under augusti

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 5 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb