×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

99. För att bli pensionärsmedlem ska man tidigare ha varit medlem i förbundet

Motionärer: Visions pensionärssektioner för Landstinget Stockholm, 91; Stockholms stad, 99; Norrkommunerna, 77; Söderkommunerna, 57

Många av våra tidigare arbetskamrater får inte längre bli medlemmar av förbundets pensionärsverksamhet. Förändringen innebär i praktiken att en stoppregel har införts som säger att det både krävs medlemskap som yrkesaktiv i förbundet vid pensioneringen och att man väljer att teckna ett pensionärsmedlemskap när pensionen närmar sig och att man fyller i blanketten om pensionärsmedlemskap på rätt sätt från början.

Direktiv till utredningsgruppen om SKTF:s pensionärsverksamhet inför förbundsmötet 2010 angav att förbundets pensionärsverksamhet ska omfatta tidigare aktiva SKTF-medlemmar. När man som yrkesaktiv medlem närmar sig pensionen ska man nu erbjudas att teckna ett pensionärsmedlemskap. Tidigare övergick ett SKTF-medlemskap vid pensioneringen med automatik i ett pensionärsmedlemskap om man inte aktivt hade sagt nej till det. Den tidigare bestämmelsen om att även medlemmar i andra TCO-förbund kan få bli pensionärsmedlemmar togs bort på förbundsmötet 2010. Nya stadgar för SKTF:s pensionärsverksamhet, som är antagna av förbundsstyrelsen, säger att ”Medlem i SKTF som med pension lämnar sin anställning har rätt att tillhöra SKTF som pensionärsmedlem.” (slut citat)

Vi ser att arbetskamrater som i slutet av sin yrkesverksamhet tillhör ett annat fackförbund inte längre får bli pensionärsmedlemmar hos förbundet trots att de tidigare har varit SKTF medlemmar i åratal. Det kan t ex gälla personer som i slutet av sin karriär anställts av Länsstyrelser, Socialstyrelsen eller Trafikverket. Vi ser också att tidigare arbetskamrater inte har rätt välja att bli pensionärsmedlem först något år efter pensioneringen trots att det är så vanligt att vilja delta i en pensionärsverksamhet först när man hunnit vara pensionär någon tid. Vi anser att förbundet förlorar erfarenhet och kompetens om kommunal verksamhet hos tidigare arbetskamrater som vill hålla kontakten med tidigare arbetsliv, kollegor och fackligt aktiva när många av dem inte längre får bli medlemmar i vår pensionärsverksamhet.

Våra sektionsstyrelser ber därför att förbundsmötet ska besluta

att     paragraf 2 i stadgar för förbundets pensionärsverksamhet förtydligas med syftet att klargöra att våra tidigare arbetskamrater som någon gång har varit yrkesaktiva medlemmar i förbundet fortfarande kan få bli medlemmar i vår pensionärsverksamhet även om de i slutet av sin yrkesverksamhet tillhört ett annat fackförbund eller om de av annan anledning inte har varit yrkesaktiva medlemmar i förbundet vid pensioneringen eller om de först efter något år som pensionär väljer att vilja bli pensionärsmedlem, och

att     blanketter och hemsidor rörande pensionärsverksamheten kompletteras med information om pensionärssektionernas program/verksamhet, styrelser och kontaktadresser.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

99. För att bli pensionärsmedlem ska man tidigare ha varit medlem i förbundet

Rapporten 2010 föreslog en renodling och förtydligande av förbundets pensionärsverksamhet. Ett led i detta var att ställa krav på tidigare oavbrutet medlemskap i Vision när pensionen inträder. Att återigen öppna upp möjligheten till återinträde för personer som tidigare varit medlemmar i förbundet känns inte aktuellt. Dels utifrån de avtal som finns på exempelvis försäkringssidan, som kräver oavbrutet medlemskap men även utifrån de svårigheter som skulle uppstå att bestämma vilka som skulle få återinträde. Krav och bestämmelser på hur långt bak i tiden ett tidigare medlemskap skulle få tillgodoräknas torde behövas.

Förbundsstyrelsens har också kontrollerat hur övriga förbund hanterar frågan och det är egentligen bara ST som har en öppning får detta och det handlar om personer som gått i pension, men återgår i arbete. Dessa beviljas medlemskap oavsett ålder eller utträde. Denna möjlighet finns även hos Vision. Rapporten 2010 pekar även på möjligheten att bjuda in icke medlemmar till aktiviteter som sektionen arrangerar mot avgift vilket FS tycker är ett bra alternativ.

Motionen tar även upp frågan om blanketter och hemsidor. Övergångsgruppen har på sin uppdragslista att se över alla blanketter och att söka bra lösningar för att möjliggöra för sektionerna att producera egna hemsidor som är kopplade till Visions hemsida. Detta för att underlätta för nyblivna pensionärer att hitta sin sektion och attraheras till anslutning. Arbetet pågår med andra ord och ska vara klart innan 2013.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     avslå första att-satsen

att     bifalla den andra att-satsen

Förbundsmötet beslutar

att avslå första att-satsen

att bifalla den andra att-satsen

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  i förrgår kl 15:10

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  för 4 dagar sedan

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 5 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 6 dagar sedan

Till arkivet

1131 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb