×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

112. Val av ny ordförande under innevarande mandatperiod

Motionärer: Magnus Lundbäck, Karlstads Energi; Anette Klippberg, Uppsala; Hannah Älgekrans, Landstinget Sörmland, Anne-Sofie Koivisto, Kiruna; Mikael Larsson, Eskilstuna; Margaretha Nordman, Landstinget Dalarna; Kent Carlsson, Mälarklubben Vision; Christina Johansson, Falun; Charlotte Noren, Borlänge; Laila Saari, Kramfors; Jenny Nygård, Lindesberg; Maria Larsson, Bollnäs

I senast vald styrelse ingår ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt ledamöter och ersättare. Denna grupp ska tillsammans leda förbundets arbete under mandatperioden. Får ordförande förhinder träder den som är vald till vice ordförande in i ordförandens ställe. Att vid behov ersätta ordföranden är ett av uppdragen en vice ordförande har påtagit sig. Att inte fullfölja sitt uppdrag diskvalificerar till att inneha uppdraget.

Förbundet var inne i en känslig period, då det är viktigt med en stark och enad styrelse. Vid senaste ordinarie förbundsmöte valdes nuvarande styrelse som då fick mandat att verka under den förändringsperiod som förestod.

Enligt stadgarna har förbundsstyrelsen rätt att vid behov utlysa ett extra förbundsmöte, frågan är om detta är befogat denna gång. Sittande styrelse var inne i en period med ett pågående stort förändringsarbete där förbundet bl. a. skulle byta namn. Att ha kontinuitet i detta arbete är viktigt. Vilket man riskerar om utifall någon annan utanför valberedningens förslag väljs in

Yrkande:

Att   styrelsen ej utlyser extra förbundsmöte för att utse ny ordförande (vilket innebär att de valda representanterna i styrelsen axlar de ev. lediga uppdragen)

Att   stadgarna förtydligas så att det på ett enkelt sätt går att utläsa vilken tidsram som gäller för att extra förbundsmöte skall utlysas.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

112. Val av ny ordförande under innevarande mandatperiod.

Visions stadgar, §7 Mom. 1, är tydliga vad gäller förbundsstyrelsen sammansättning: ”styrelsen består av en heltidsanställd förbundsordförande, en 1:e vice och en 2:e vice ordförande och nio ledamöter, som alla väljs av förbundsmötet. Dessutom utser den anställda personalen inom sig en ledamot”.

Stadgarnas skrivelse öppnar upp för en tolkning att om någon inom förbundsstyrelsen behöver lämna sin plats bör ett fyllnadsval genomföras. Detta för att garantera en fungerande styrelse och, som i det aktuella fallet motionären hänvisar till, att säkerställa ett fungerande presidium.

Förbundsstyrelsen har till uppgift att ta ställning till huruvida ett extra förbundsmöte bör utlysas eller inte. Eftersom förbundet var, och är, inne i ett intensivt förändringsarbete; inklusive ett historiskt namnbyte, och avtalsrörelser med mera gjorde förbundsstyrelsen den strategiska bedömningen att det var nödvändigt för styrelsen att nyttja sin stadgeenliga rätt att utlysa ett extra förbundsmöte den 14 juni 2011.

Styrelsens ingång var att det inte skulle råda något som helst tvivel om vilket mandat den första ordföranden i Vision skulle ha. Och det finns inget starkare mandat för en förbundsordförande än att bli vald av ett förbundsmöte.

Dessutom var det längre än ett år till nästa ordinarie förbundsmöte och genom det extra förbundsmötet kunde förbundet välja en komplett styrelse och även få ett fullständigt presidium. Detta genom att Veronica Karlsson valdes till andre vice ordförande och att Mikael Stillman valdes in som ledamot av förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     avslå motionen.

Förbundsmötet beslutar att avslå motionen.

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 9 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 12 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

976 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb