×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

112. Val av ny ordförande under innevarande mandatperiod

Motionärer: Magnus Lundbäck, Karlstads Energi; Anette Klippberg, Uppsala; Hannah Älgekrans, Landstinget Sörmland, Anne-Sofie Koivisto, Kiruna; Mikael Larsson, Eskilstuna; Margaretha Nordman, Landstinget Dalarna; Kent Carlsson, Mälarklubben Vision; Christina Johansson, Falun; Charlotte Noren, Borlänge; Laila Saari, Kramfors; Jenny Nygård, Lindesberg; Maria Larsson, Bollnäs

I senast vald styrelse ingår ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt ledamöter och ersättare. Denna grupp ska tillsammans leda förbundets arbete under mandatperioden. Får ordförande förhinder träder den som är vald till vice ordförande in i ordförandens ställe. Att vid behov ersätta ordföranden är ett av uppdragen en vice ordförande har påtagit sig. Att inte fullfölja sitt uppdrag diskvalificerar till att inneha uppdraget.

Förbundet var inne i en känslig period, då det är viktigt med en stark och enad styrelse. Vid senaste ordinarie förbundsmöte valdes nuvarande styrelse som då fick mandat att verka under den förändringsperiod som förestod.

Enligt stadgarna har förbundsstyrelsen rätt att vid behov utlysa ett extra förbundsmöte, frågan är om detta är befogat denna gång. Sittande styrelse var inne i en period med ett pågående stort förändringsarbete där förbundet bl. a. skulle byta namn. Att ha kontinuitet i detta arbete är viktigt. Vilket man riskerar om utifall någon annan utanför valberedningens förslag väljs in

Yrkande:

Att   styrelsen ej utlyser extra förbundsmöte för att utse ny ordförande (vilket innebär att de valda representanterna i styrelsen axlar de ev. lediga uppdragen)

Att   stadgarna förtydligas så att det på ett enkelt sätt går att utläsa vilken tidsram som gäller för att extra förbundsmöte skall utlysas.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

112. Val av ny ordförande under innevarande mandatperiod.

Visions stadgar, §7 Mom. 1, är tydliga vad gäller förbundsstyrelsen sammansättning: ”styrelsen består av en heltidsanställd förbundsordförande, en 1:e vice och en 2:e vice ordförande och nio ledamöter, som alla väljs av förbundsmötet. Dessutom utser den anställda personalen inom sig en ledamot”.

Stadgarnas skrivelse öppnar upp för en tolkning att om någon inom förbundsstyrelsen behöver lämna sin plats bör ett fyllnadsval genomföras. Detta för att garantera en fungerande styrelse och, som i det aktuella fallet motionären hänvisar till, att säkerställa ett fungerande presidium.

Förbundsstyrelsen har till uppgift att ta ställning till huruvida ett extra förbundsmöte bör utlysas eller inte. Eftersom förbundet var, och är, inne i ett intensivt förändringsarbete; inklusive ett historiskt namnbyte, och avtalsrörelser med mera gjorde förbundsstyrelsen den strategiska bedömningen att det var nödvändigt för styrelsen att nyttja sin stadgeenliga rätt att utlysa ett extra förbundsmöte den 14 juni 2011.

Styrelsens ingång var att det inte skulle råda något som helst tvivel om vilket mandat den första ordföranden i Vision skulle ha. Och det finns inget starkare mandat för en förbundsordförande än att bli vald av ett förbundsmöte.

Dessutom var det längre än ett år till nästa ordinarie förbundsmöte och genom det extra förbundsmötet kunde förbundet välja en komplett styrelse och även få ett fullständigt presidium. Detta genom att Veronica Karlsson valdes till andre vice ordförande och att Mikael Stillman valdes in som ledamot av förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     avslå motionen.

Förbundsmötet beslutar att avslå motionen.

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 4 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1047 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb