×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

111. En plan för verksamhetsplaneringen!

Motionärer: Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift och Linda Söderberg, Vision Vara

Det är viktigt att arbeta resurseffektivt, strukturerat och systematiskt om vi vill utveckla verksamheten. Inte minst lokalt är tiden ofta ett problem och planering är A och O för att få allt att fungera. Situationen förvärras av att det alltför ofta uppstår situationer som kräver ”brandkårsutryckningar” på grund av för dålig framförhållning. Vi förespråkar tvåårsplanering för att få en god överblick.

Tanken är att den lokala verksamheten ska planeras utifrån centrala direktiv och beslut, som också ska behandlas regionalt innan de når lokalplanet. Här i Skaraborg samarbetar avdelningarna kring exempelvis utbildningar, vilket innebär behov av gemensam verksamhetsplanering innan den lokala. Vi vet att den här typen av samarbete förespråkas och uppmuntras inom förbundet och det är viktigt att underlätta sådana initiativ.

Vi föreslår att förutsättningarna för lokal verksamhetsplanering utvecklas genom:

att     Vision inför tvåårsplanering så att det i god tid finns en grundplanering att utgå ifrån

att     förbundsmötet flyttas till våren för att ge mer tid till regional och lokal verksamhetsplanering

att     lokala utbildningar ska kunna beställas kontinuerligt under året i stället för vid ett enda tillfälle

Vision Skara Stift, Vision Vara, Vision Mariestad avd. 055, Vision Falköping, Vision avdelning Gullspång, Vision avd. 054 Skövde och Vision Karlsborg tillstyrker motionen.

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

111. En plan för verksamhetsplaneringen!

Två-årsplanering
Inom Vision pågår en översyn av den interna processen för verksamhetsplanering med syfte att effektivisera och kvalitetssäkra processen. Förslaget är att ändra nuvarande 1-åriga verksamhetsplanering till en 2-års plan. Detta för att förbundsmöten hålls vartannat år och det är förbundsmötets beslut som ytterst styr inriktningen på verksamheten. Den två-åriga planen kommer att följas upp kvartalsvis av kansliledningen för att möjliggöra snabba anpassningar till förändringar i omvärlden. Vision kommer även fortsättningsvis att upprätta budget årligen.

Förbundsmöte på våren
Tidigare erfarenheter av att hålla förbundsmötet på våren visar också att det i och med sommarperioden blir en allt för lång tid från beslut till handling. Det är viktigt att processen från förbundsmötets beslut till konkreta planer hålls ihop och att vi inom hela organisationen kan komma igång med att genomföra de planerade aktiviteterna så snart som möjligt efter förbundsmötet. Det är därför Förbundsstyrelsens bedömning att nuvarande ordning med förbundsmöte på hösten är att föredra.

Att ha Förbundsmötet på hösten förenklar också en praktisk hantering kring frågan om representation och vilka som är valbara som ombud. Då avdelningar och klubbar enligt stadgarna ska ha genomfört sina respektive årsmöten senast under mars månad underlättar detta proceduren när ombuden till förbundsmötet sedan ska utses och anmälas.

Lokala utbildningar
Avdelningarna har ansvar för att planera och erbjuda medlems-, ombuds- och styrelseutbildningar precis som motionärerna skriver. När avdelningen eller när man i samverkar med andra vill nyttja regionala kursledarresurser anmäler avdelningen detta till utbildningsgruppen i oktober/november årligen. Denna ordning har vi för att skapa en god arbetsmiljö för kursledarna och en bra framförhållning på uppdragen. Men det är också möjligt att beställa regionala kursledare under hela verksamhetsåret precis som motionärerna önskar. Det bör göras senast 2 månader innan genomförande. Tillsammans skapar detta både årlig planering, men också flexibilitet om behov uppstår. Beställning görs enklast via webbformuläret på vision.se/utbildning.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:

att     anse den första och tredje att-satsen besvarad

att     avslå den andra att-satsen

Förbundsmötet beslutar att anse den första och tredje att-satsen besvarad

att avslå den andra att-satsen

Nyheter

Visions projekt ska stärka fackens ställning i Egypten

Egypten räknas som ett av världens tio farligaste länder att vara fackligt aktiv i. Av säkerhetsskäl kan Vision inte resa dit, men det finns mycket annat som görs bakom kulisserna.  för 3 dagar sedan

Lundaavdelningen 100 år

I år fyller Visions Lundaavdelning 100 år. När medlemmarna själva fick tycka till om hur det hela skulle firas föll valet på att donera pengar till Visions solidaritetsfond. Tack vare ett bidrag på 75 000 kronor kommer fonden nu att kunna stötta fackligt engagerade i Turkiet.  för 5 dagar sedan

sundsvallsocial

Det kan låta som en dröm för de flesta heltidsanställda; sex timmars arbetsdag inklusive två avlönade timmar fria att använda för träning, återhämtning, reflektion och utbildning. Men för socialsekreterarna i Sundsvalls kommun är det snart verklighet.  för 4 dagar sedan

Lund är Årets kulturkommun 2019

Lund är Årets kulturkommun 2019

Vision har idag utsett Lund till Årets kulturkommun 2019. Det är 30:e året i rad som Vision delar ut utmärkelsen Årets kulturkommun. Värnamo utsågs till Årets uppstickare.  för 12 dagar sedan

Till arkivet

392 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 8 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb