×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

110. Transparens i förbundet 2

Motionär: Ledare i Vision alumni

Vision Stockholms Stad har behandlat motionen på styrelsemöte den 19 mars 2012 och ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Motion 110 är i övrigt identisk med motion 109

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna

108. Verksamhetsplanering inom och vid Visions centra
109-110 Transparens i förbundet 1 och 2

Förbundsstyrelsen anser att processen för verksamhetsplaneringen inom Vision ska gå till på följande vis:

 1. Förbundsmötet beslutar om mål och inriktning för Vision. Förbundsmötet ger också ramen för verksamheten genom att mötet beslutar om medlemsavgifter. Förbundsmötet beslutar däremot inte om verksamhetsplan och budget.
 2. Förbundsstyrelsen omsätter förbundsmötets beslut och ger kansliet ett uppdrag för den kommande perioden.
 3. Kansliledningen sätter upp mål för kansliet och ger gemensamma förutsättningar för verksamhetsplaneringen.
 4. Regionalt sker dialog inför verksamhetsplaneringen på flera olika sätt, t ex genom coachträffar, diskussioner på samordningsgrupper och regionkonferenser. Här är fokus på hur man inom respektive region på bästa sätt kan arbeta för att bidra till att nå de uppsatta målen.
 5. Varje arbetsplats, inklusive de regionala centren inom Vision, planerar sin verksamhet och samverkar detta utifrån förbundsstyrelsens uppdrag och kansliets mål.
 6. Den totala verksamhetsplanen koordineras av kansliledningen som också tar nödvändiga prioriteringsbeslut.
 7. En gemensam verksamhetsplan och budget för Vision sammanställs.
 8. Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget.
 9. Verksamhetsplan och ekonomi följs därefter upp kvartalsvis för att kansliet löpande ska kunna göra omprioriteringar inom befintlig budget och anpassa verksamheten till ändrade förutsättningar för Vision.

Verksamheten i hela kansliet, inklusive centren, ska alltid leda till de av förbundsmötet uppsatta målen.

Anslagsfördelning
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att verksamhetens inriktning och behov ska styra medelstilldelningen. Den anslagsmodell som tidigare använts för att tilldela medel till verksamhetscentren kommer därför inte att användas från och med budgeten 2013. Det innebär att centren, liksom övriga funktioner inom Vision, får budgetmedel för att kunna genomföra de aktiviteter som är planerade i den av förbundsstyrelsen beslutade verksamhetsplanen. Centren tar i planeringen också hänsyn till de olika förutsättningar som finns på respektive center.

Förbundsstyrelsen anser inte att det finns behov av att någon ny modell för anslagsfördelning ska börja användas inom Vision.

Verksamhetsplanering
Att förtroendevalda ges möjlighet till input inför verksamhetsplaneringen är viktigt för att Vision ska uppnå sina mål. Därför har också de olika centren en dialog inför verksamhetsplaneringen på flera olika sätt, bl.a. genom coachträffar, diskussioner på samordningsgrupper och regionkonferenser.

Förbundsstyrelsen ser däremot inte att det är effektivt och genomförbart att förtroendevalda aktivt ska delta i centrens verksamhetsplanering.

Verksamhetsberättelsen inklusive årsredovisningen för Vision finns publicerad på www.vision.se. Verksamhetsplan och budget sammanställs till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet att besluta:

att     anse den första att-satsen i motion 108 besvarad

att     avslå den andra att-satsen i motion 108

att     anse den första och andra att-satsen i motionerna 109 och 110 besvarade

att     avslå den tredje att-satsen i motionerna 109 och 110

Förbundsmötet beslutar

att anse den första och andra att-satsen i motionern besvarad

att avslå den tredje att-satsen i motionern

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 12 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1060 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb