×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

110. Transparens i förbundet 2

Motionär: Ledare i Vision alumni

Vision Stockholms Stad har behandlat motionen på styrelsemöte den 19 mars 2012 och ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Motion 110 är i övrigt identisk med motion 109

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna

108. Verksamhetsplanering inom och vid Visions centra
109-110 Transparens i förbundet 1 och 2

Förbundsstyrelsen anser att processen för verksamhetsplaneringen inom Vision ska gå till på följande vis:

 1. Förbundsmötet beslutar om mål och inriktning för Vision. Förbundsmötet ger också ramen för verksamheten genom att mötet beslutar om medlemsavgifter. Förbundsmötet beslutar däremot inte om verksamhetsplan och budget.
 2. Förbundsstyrelsen omsätter förbundsmötets beslut och ger kansliet ett uppdrag för den kommande perioden.
 3. Kansliledningen sätter upp mål för kansliet och ger gemensamma förutsättningar för verksamhetsplaneringen.
 4. Regionalt sker dialog inför verksamhetsplaneringen på flera olika sätt, t ex genom coachträffar, diskussioner på samordningsgrupper och regionkonferenser. Här är fokus på hur man inom respektive region på bästa sätt kan arbeta för att bidra till att nå de uppsatta målen.
 5. Varje arbetsplats, inklusive de regionala centren inom Vision, planerar sin verksamhet och samverkar detta utifrån förbundsstyrelsens uppdrag och kansliets mål.
 6. Den totala verksamhetsplanen koordineras av kansliledningen som också tar nödvändiga prioriteringsbeslut.
 7. En gemensam verksamhetsplan och budget för Vision sammanställs.
 8. Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget.
 9. Verksamhetsplan och ekonomi följs därefter upp kvartalsvis för att kansliet löpande ska kunna göra omprioriteringar inom befintlig budget och anpassa verksamheten till ändrade förutsättningar för Vision.

Verksamheten i hela kansliet, inklusive centren, ska alltid leda till de av förbundsmötet uppsatta målen.

Anslagsfördelning
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att verksamhetens inriktning och behov ska styra medelstilldelningen. Den anslagsmodell som tidigare använts för att tilldela medel till verksamhetscentren kommer därför inte att användas från och med budgeten 2013. Det innebär att centren, liksom övriga funktioner inom Vision, får budgetmedel för att kunna genomföra de aktiviteter som är planerade i den av förbundsstyrelsen beslutade verksamhetsplanen. Centren tar i planeringen också hänsyn till de olika förutsättningar som finns på respektive center.

Förbundsstyrelsen anser inte att det finns behov av att någon ny modell för anslagsfördelning ska börja användas inom Vision.

Verksamhetsplanering
Att förtroendevalda ges möjlighet till input inför verksamhetsplaneringen är viktigt för att Vision ska uppnå sina mål. Därför har också de olika centren en dialog inför verksamhetsplaneringen på flera olika sätt, bl.a. genom coachträffar, diskussioner på samordningsgrupper och regionkonferenser.

Förbundsstyrelsen ser däremot inte att det är effektivt och genomförbart att förtroendevalda aktivt ska delta i centrens verksamhetsplanering.

Verksamhetsberättelsen inklusive årsredovisningen för Vision finns publicerad på www.vision.se. Verksamhetsplan och budget sammanställs till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet att besluta:

att     anse den första att-satsen i motion 108 besvarad

att     avslå den andra att-satsen i motion 108

att     anse den första och andra att-satsen i motionerna 109 och 110 besvarade

att     avslå den tredje att-satsen i motionerna 109 och 110

Förbundsmötet beslutar

att anse den första och andra att-satsen i motionern besvarad

att avslå den tredje att-satsen i motionern

Nyheter

Studenters psykiska hälsa ska tas på allvar

Nästan varannan student upplever ångest eller oro, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Studenthälsan spelar här en viktig nyckelroll, vilka Vision vill ge bättre förutsättningar.  för 17 timmar sedan

Fullsatt seminarium om att stötta fackliga kollegor i världen

Den 12 oktober medverkade Visions ordförande Veronica Magnusson på ett lunchseminarium i Norrköping. Arrangemanget var ett samarbete mellan Union to Union, Vision och Vårdförbundet.  för 7 dagar sedan

Andreas Dits.

Dags att planera in höst- och julledigheten

Just nu kan julen kännas väldigt långt borta. Men det kan redan nu vara smart att börja planera in julledigheten och annan ledighet i höst och vinter.  för 12 dagar sedan

Vikten av introduktion

Två av tre unga Visionsmedlemmar svarar att de fått den introduktion de behöver för att kunna göra utföra sitt jobb på ett bra sätt. Men det finns mer att göra på arbetsplatserna.  2018-10-05

Till arkivet

1505 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb