×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

90. Lyft fram de administrativa proffsen!

Motionär: Veronica Silén, Vision Gävle

Vision driver yrkesfrågor för administratörerna - administratörer som i många fall idag har dåliga möjligheter till en bra löneutveckling och kompetenshöjning/vidareutbildningar. Vision verkar även för en profilering och statushöjning av yrket och skriver att en effektiv och fungerande välfärd kräver fungerande administration, som ska ledas av de administrativa proffsen. Detta enligt Visions webbplats. Ett av Visions 2012-mål är också att yrkesfrågorna är mer i fokus i det fackliga arbetet.

Jag tycker att det nu är dags för Vision att uppmärksamma och lyfta fram just administratörerna, det viktiga arbete de utför och själva administratörsyrket. Detta kan till exempel ske genom att man gör 2013 till Administratörens år. Ett år där Vision på olika sätt lyfter fram administratörsyrket så att det märks och har fokus på de frågor som Vision driver när det gäller administratörerna.

Jag föreslår att Förbundsmötet beslutar

att Vision ska uppmärksamma och lyfta fram administratörsyrket/frågorna under 2013.

Avdelningens yttrande

Avdelningen tillstyrker motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

90. Lyft fram de administrativa proffsen

Vision är fackförbundet som leder, utvecklar och administrerar välfärden. Varje dag arbetar Visions medlemmar engagerat för att göra välfärden bättre för medborgarna. En stor grupp medlemmar arbetar med administrativa arbetsuppgifter. Alltför sällan synliggörs dessa arbetsuppgifters betydelse för välfärdens utveckling. Det har fått till följd att löneutveckling och kompetensutveckling för dessa yrkesgrupper är kraftigt undersatta. På flera håll i landet är det svårt att attrahera och rekrytera unga människor till administrativa arbeten inom välfärden. Det är mycket allvarligt.

Under flera år har Vision arbetar med ”Rätt använd kompetens” eller ”Vem gör vad i vården?” Flera rapporter och undersökningar har visat att vårdens medarbetare inte använder sin kompetens och erfarenhet på det mest optimala sättet. Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal ägnar alldeles för lite tid till patientkontakt. Istället ägnar de tid åt administration som andra yrkesgrupper är proffs på att göra.

Arbetsgivarna har inte tagit det administrativa arbetet på allvar och det är inte att använda olika yrkesgruppers kompetens på rätt sätt när det finns yrkesgrupper som är proffs på administrativt arbete. Varje yrkesgrupp ska göra det de har utbildning för, kompetensen ska användas på rätt sätt. Detta är en av flera frågor Vision driver för att sätta fokus på betydelsen av de administrativa yrkena i välfärden. Vision har nu tagit initiativ för att åter blåsa liv i arbetet och nu göra det tillammans med andra fackförbund som har intresse av att varje arbetskategori gör det som man är bäst på.

En av Visions viktigaste uppgifter är att höja lönen och statusen i de administrativa yrkena. Det är ett arbete som måste fortgå varje dag, varje månad och varje år. Därför menar Visions förbundsstyrelse att detta viktiga arbete inte bara ska göras under ett enda år. För att få tillstånd varaktiga förbättringar och förändringar krävs ett långsiktigt och genomgripande arbete på alla nivåer i Vision.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att bifalla motionen.

Förbundsmötets beslut

att bifalla motionen

Kommentar:
En utvärdering av arbetet med tidsangivelse för när det ska vara klart kan läggas fast av förbundsstyrelsen.

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 11 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 14 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

1085 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb