×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

90. Lyft fram de administrativa proffsen!

Motionär: Veronica Silén, Vision Gävle

Vision driver yrkesfrågor för administratörerna - administratörer som i många fall idag har dåliga möjligheter till en bra löneutveckling och kompetenshöjning/vidareutbildningar. Vision verkar även för en profilering och statushöjning av yrket och skriver att en effektiv och fungerande välfärd kräver fungerande administration, som ska ledas av de administrativa proffsen. Detta enligt Visions webbplats. Ett av Visions 2012-mål är också att yrkesfrågorna är mer i fokus i det fackliga arbetet.

Jag tycker att det nu är dags för Vision att uppmärksamma och lyfta fram just administratörerna, det viktiga arbete de utför och själva administratörsyrket. Detta kan till exempel ske genom att man gör 2013 till Administratörens år. Ett år där Vision på olika sätt lyfter fram administratörsyrket så att det märks och har fokus på de frågor som Vision driver när det gäller administratörerna.

Jag föreslår att Förbundsmötet beslutar

att Vision ska uppmärksamma och lyfta fram administratörsyrket/frågorna under 2013.

Avdelningens yttrande

Avdelningen tillstyrker motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

90. Lyft fram de administrativa proffsen

Vision är fackförbundet som leder, utvecklar och administrerar välfärden. Varje dag arbetar Visions medlemmar engagerat för att göra välfärden bättre för medborgarna. En stor grupp medlemmar arbetar med administrativa arbetsuppgifter. Alltför sällan synliggörs dessa arbetsuppgifters betydelse för välfärdens utveckling. Det har fått till följd att löneutveckling och kompetensutveckling för dessa yrkesgrupper är kraftigt undersatta. På flera håll i landet är det svårt att attrahera och rekrytera unga människor till administrativa arbeten inom välfärden. Det är mycket allvarligt.

Under flera år har Vision arbetar med ”Rätt använd kompetens” eller ”Vem gör vad i vården?” Flera rapporter och undersökningar har visat att vårdens medarbetare inte använder sin kompetens och erfarenhet på det mest optimala sättet. Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal ägnar alldeles för lite tid till patientkontakt. Istället ägnar de tid åt administration som andra yrkesgrupper är proffs på att göra.

Arbetsgivarna har inte tagit det administrativa arbetet på allvar och det är inte att använda olika yrkesgruppers kompetens på rätt sätt när det finns yrkesgrupper som är proffs på administrativt arbete. Varje yrkesgrupp ska göra det de har utbildning för, kompetensen ska användas på rätt sätt. Detta är en av flera frågor Vision driver för att sätta fokus på betydelsen av de administrativa yrkena i välfärden. Vision har nu tagit initiativ för att åter blåsa liv i arbetet och nu göra det tillammans med andra fackförbund som har intresse av att varje arbetskategori gör det som man är bäst på.

En av Visions viktigaste uppgifter är att höja lönen och statusen i de administrativa yrkena. Det är ett arbete som måste fortgå varje dag, varje månad och varje år. Därför menar Visions förbundsstyrelse att detta viktiga arbete inte bara ska göras under ett enda år. För att få tillstånd varaktiga förbättringar och förändringar krävs ett långsiktigt och genomgripande arbete på alla nivåer i Vision.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att bifalla motionen.

Förbundsmötets beslut

att bifalla motionen

Kommentar:
En utvärdering av arbetet med tidsangivelse för när det ska vara klart kan läggas fast av förbundsstyrelsen.

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  igår kl 15:10

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  i förrgår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 3 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 4 dagar sedan

Till arkivet

1119 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb