×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

89. Målen 2012: Yrkesfrågorna, stolthet och nya former för fackligt engagemang

Motionär: Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift och Linda Söderberg, Vision Vara

Vid förbundsmötet 2008 beslutades om målen för 2012. Ett handlade om yrkesfrågor, ett annat om att få fler engagerade och på nya sätt och ett tredje om stolta förtroendevalda. Ibland har vi märkt att förbundet slarvat med sådant som vi kan i vår yrkesprofession och det skapar ingen känsla av stolthet. Det vill vi ändra på!

Vision framhåller vikten av vertikaliteten, vilken innebär att vi samlar en mängd olika yrkesgrupper och kompetenser. Vi ska i första hand söka bland medlemmarna efter den kompetens vi behöver innan vi anlitar någon externt i en fråga. Att förbundet börjar använda medlemmarnas yrkeskunskaper när det är möjligt, är ett sätt att få en ökad känsla av yrkestillhörighet i Vision men också av betydelsefullhet och stolthet. Att få möjlighet att under en begränsad tid göra något som man är intresserad av och känner att man kan bidra med gör att banden till förbundet stärks och en känsla av samhörighet uppstår.

Därför är vår mening:

att förbundet bättre ska ta tillvara medlemmarnas yrkeskompetenser i det fackliga arbetet 

Vision Skara Stift, Vision Vara, Vision Mariestad avd. 055, Vision Falköping, Vision avdelning Gullspång, Vision avd. 054 Skövde och Vision Karlsborg tillstyrker motionen

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

89. Målen 2012: Yrkesfrågorna, stolthet och nya former för fackligt engagemang

Vision är, precis som motionärerna framhåller, ett fackförbund som organiserar ca 4 000 olika yrkestitlar. Det innebär att det finns en fantastisk kompetens samlad i förbundet.

Redan idag engageras medlemmar i yrkesspecifika frågor. Det är nödvändigt att medlemmars kunskap och erfarenheter kommer till uttryck i Visions opinionsbildande verksamhet och när Vision ska påverka politiker och beslutsfattare, till exempel när förbundet ska lämna synpunkter på remisser, pågående utredningar mm. De yrkesnätverk och yrkesråd som samlar specifika yrkesgrupper är forum för sådana diskussioner. Dessa diskussioner har flera funktioner, dels fånga upp synpunkter från yrkesverksamma inom förbundet, dels stärka yrkesgruppen och öka känslan av samhörighet.

Inget är så bra att det inte kan bli bättre och att ge olika medlemsgrupper möjlighet att uttrycka sin åsikt är en strategisk viktig fråga för styrelsen. Därför uppmanar förbundsstyrelsen kansliorganisationen att när det är möjligt inhämta synpunkter från yrkesverksamma medlemmar i den opinionsbildande verksamheten och i påverkansarbetet.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att bifalla motionen.

Förbundsmötets beslut

att bifalla motionen

Nyheter

Så kan ny teknik ta vården till nästa nivå

Röntgenavdelningen på Praktikertjänst Hötorget ligger i digitaliseringens framkant. Istället för traditionella diktat används röstigenkänning som automatiskt formulerar text till patientjournaler. Det har lett till flera positiva effekter – bland annat ökad patientsäkerhet och höjd vårdkvalitet.  för 11 timmar sedan

Medlemsavgiften avdragsgill

Från den 1 juli i år kan det bli 25 procent billigare att vara medlem i Vision. Då återinförs skattereduktionen på fackavgiften. Det innebär att de allra flesta medlemmar får tillbaka 25 procent av medlemsavgiften.  för 3 dagar sedan

Riktade lönesatsningar nödvändiga för medicinska sekreterare

Det är brist på medicinska sekreterare i nästan hela Sverige. Det riskerar att bidra till längre vårdköer och en försämrad patientsäkerhet. För att behålla erfaren personal och rekrytera nya medarbetare måste arbetsgivarna erbjuda högra löner och moderna villkor. Det visar en ny enkät som Vision genomfört.  för 4 dagar sedan

”Drömjobben ska finnas i välfärden”

Vision medverkar på Stora Samhällsgalan i dag för att synliggöra och lyfta goda insatser inom välfärden. Visions ordförande Veronica Magnusson har bland annat suttit i juryn för utmärkelsen ”Årets offentliga ledare” och hoppas att galan kan bidra till att göra unga akademiker nyfikna på jobben i välfärden.  för 5 dagar sedan

Till arkivet

998 nya medlemmar under maj

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 3 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb