×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

89. Målen 2012: Yrkesfrågorna, stolthet och nya former för fackligt engagemang

Motionär: Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift och Linda Söderberg, Vision Vara

Vid förbundsmötet 2008 beslutades om målen för 2012. Ett handlade om yrkesfrågor, ett annat om att få fler engagerade och på nya sätt och ett tredje om stolta förtroendevalda. Ibland har vi märkt att förbundet slarvat med sådant som vi kan i vår yrkesprofession och det skapar ingen känsla av stolthet. Det vill vi ändra på!

Vision framhåller vikten av vertikaliteten, vilken innebär att vi samlar en mängd olika yrkesgrupper och kompetenser. Vi ska i första hand söka bland medlemmarna efter den kompetens vi behöver innan vi anlitar någon externt i en fråga. Att förbundet börjar använda medlemmarnas yrkeskunskaper när det är möjligt, är ett sätt att få en ökad känsla av yrkestillhörighet i Vision men också av betydelsefullhet och stolthet. Att få möjlighet att under en begränsad tid göra något som man är intresserad av och känner att man kan bidra med gör att banden till förbundet stärks och en känsla av samhörighet uppstår.

Därför är vår mening:

att förbundet bättre ska ta tillvara medlemmarnas yrkeskompetenser i det fackliga arbetet 

Vision Skara Stift, Vision Vara, Vision Mariestad avd. 055, Vision Falköping, Vision avdelning Gullspång, Vision avd. 054 Skövde och Vision Karlsborg tillstyrker motionen

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

89. Målen 2012: Yrkesfrågorna, stolthet och nya former för fackligt engagemang

Vision är, precis som motionärerna framhåller, ett fackförbund som organiserar ca 4 000 olika yrkestitlar. Det innebär att det finns en fantastisk kompetens samlad i förbundet.

Redan idag engageras medlemmar i yrkesspecifika frågor. Det är nödvändigt att medlemmars kunskap och erfarenheter kommer till uttryck i Visions opinionsbildande verksamhet och när Vision ska påverka politiker och beslutsfattare, till exempel när förbundet ska lämna synpunkter på remisser, pågående utredningar mm. De yrkesnätverk och yrkesråd som samlar specifika yrkesgrupper är forum för sådana diskussioner. Dessa diskussioner har flera funktioner, dels fånga upp synpunkter från yrkesverksamma inom förbundet, dels stärka yrkesgruppen och öka känslan av samhörighet.

Inget är så bra att det inte kan bli bättre och att ge olika medlemsgrupper möjlighet att uttrycka sin åsikt är en strategisk viktig fråga för styrelsen. Därför uppmanar förbundsstyrelsen kansliorganisationen att när det är möjligt inhämta synpunkter från yrkesverksamma medlemmar i den opinionsbildande verksamheten och i påverkansarbetet.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att bifalla motionen.

Förbundsmötets beslut

att bifalla motionen

Nyheter

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Möjligheten att vara på ett HVB-boende kan göra stor skillnad i en persons liv. Därför är det viktigt att omsorgen håller en hög kvalitet oavsett driftsform. SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med Vision och andra aktörer tagit fram en ny standard för kvalitetssäkring av HVB.  för 4 dagar sedan

Som skyddsombud lär jag mig nytt varje dag

Anders Rooth jobbar som budget- och skuldrådgivare på Kristianstads kommun. Han är också skyddsombud (SO) på arbetsplatsen sedan två år. Vi var nyfikna på hans uppdrag och vilka möjligheter och svårigheter han ser.  2018-10-24

Sara Roxell, socialpolitiska strateg

Medlemmarna inom socialt arbete gör skillnad varje dag

Sara Roxell är socialpolitisk strateg på Vision sedan början av oktober. Hon är socionom och har arbetat med socialtjänstfrågor sedan 1996. Sara har arbetat i olika kommuner, på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och på Socialdepartementet, senast som politiskt sakkunnig åt barn-, äldre- och jämställdhetsministern.  2018-10-23

Studenters psykiska hälsa ska tas på allvar

Nästan varannan student upplever ångest eller oro, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Studenthälsan spelar här en viktig nyckelroll, vilka Vision vill ge bättre förutsättningar.  2018-10-22

Till arkivet

1075 nya medlemmar under november

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 7 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb