×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

88. Yrkespaneler

Motionär: Marjo Nieminen, Vision Stockholms Stad

Vill du vara med och delta i Visions yrkespanel inom ditt yrkesområde?

Vision är ett fackförbund där du som medlem står i centrum. Det är dina och dina arbetskamraters behov enskilt och i grupp som är utgångspunkter för vår verksamhet. Dina synpunkter, åsikter och idéer är grunden för de frågor som vi som fackförbund driver genom med de verktyg som vi har till vårt förfogande.

Vi vill att du ska ha bästa möjliga villkor i ditt arbete och möjligheterna att utvecklas både i arbetet och utanför i din egen karriärplan. Vi kan stötta dig i dina hjärtefrågor och tillsammans med dig bygga strategier för att du ska vidareutvecklas och utveckla ditt arbete vidare.

Men för att göra detta behöver din hjälp! Arbeten förändras, arbetsplatserna förändras och nya idéer föds kontinuerligt. Du och dina kollegor står för denna förändring och det är era idéer som ska tas tillvara.

Därför har vi i Vision beslutat att inrätta ett antal YRKESPANELER som fungerar ungefär som testkök där du och flera medlemmar i samma yrke står för både ingredienser som testandet av recepten. Vi behöver din hjälp. Visst vill du delta i Visions yrkespanel!

Om du tycker att detta kan vara något för dig föreslå då förbundsmötet att besluta

att inrätta Visions yrkespaneler i första hand i Visions bristyrken

att inrätta Visions yrkespaneler bland yrken i förändring med stor rekryteringspotential

att inrätta Visions yrkespaneler bland yrken utan tydlig innehåll och benämning 

Vision Stockholms stad har behandlat motionen i sitt styrelsemöte den 19 mars 2012 och lämnar in motionen utan eget yttrande

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

88. Yrkespaneler

Precis som motionären skriver vill Vision att varje medlem ska ha de bästa möjligheterna att utvecklas, både i arbetet och utifrån den egna karriärplanen. Genom ett antal yrkessatsningar ska Vision ge möjlighet för medlemmar att bland annat skapa värdefulla nätverk samtidigt som Vision får möjlighet att fånga upp villkorsfrågor som är betydelsefulla just för olika yrken.

Redan idag engageras medlemmar i yrkesspecifika frågor men inom en del underrepresenterade yrkesgrupper krävs särskilda satsningar. Detta gäller framför allt socionomer, personalvetare, ingenjörer, tekniker och ekonomer. För dessa grupper har kansliorganisationen på förbundsstyrelsen uppdrag inrättat speciella arbetsgrupper, iscensatt satsningar på yrkesevent och dessutom inrättas successivt också yrkespaneler/råd.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att anse motionen besvarad.

Förbundsmötets beslut

att anse motionen besvarad.

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 17 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  i förrgår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1065 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb