×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

87. Verksamhet för rekrytering av studerande och blivande akademiker

Motionär Anna Nilsson, Visions Lundaavdelning

Då Tria samarbetet ej finns längre och Vision själva kommer ta över arbetet med studerande medlemmar och rekrytering av dessa in till förbundet är det viktigt att alla center får samma förutsättning att jobba med dessa frågor och medlemmar.

Jag tror också att det är viktigt att göra detta tillsammans med de lokal förtroendevalda ute i avdelningar och klubbar som finns nära lärosätena. Detta ligger ju väl i målen för 2012 arbetet där det står att vi i Vision ska vara synliga på universitet och högskolor. Även åtgärdspunkterna kan täckas in av det föreslagna arbetet då det kan vara ett ypperligt tillfälle att samarbetsexplodera och visa på vad som finns hos de olika arbetsgivarna inom vår sektor runt lärosätena.

Vi vet inom Vision att när vi är ute visar upp vår verksamhet på arbetsplatser och lärosäten lockar detta medlemmar till oss. Därför kan det var bra med ett högt satt mål över hur många studenter som ska träffas och få en möjlighet att erbjudas medlemskap hos Vision

Jag förslår förbundsmötet att besluta

att förbundet uppdrar åt centret att tillsätta minst 75% tjänst enkom för rekrytering av blivande akademiker

att Visions lokala förtroendevalda och tjänstemän tillsammans träffar 50 000 studerande under en 2 års period

att förbundet avsätter nödvändiga medel för att uppnå målen i att-sats 1 och 2

Motionen tillstyrks av Visions Lundaavdelning

Vision Stockholms Stad har behandlat motionen på styrelsemöte den 19 mars 2012 och ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

87. Verksamhet för rekrytering av studerande och blivande akademiker

Den 1 april gick starten och nu bygger vi successivt upp Visions egen studentverksamhet. Förbundsstyrelsen är helt överens med motionärens beskrivning av hur viktigt det är att vi är synliga på universitet och högskolor samt på arbetsplatserna. Det är när vi lyckas med kombinationen av detta som vi är riktigt framgångsrika.

Studentverksamheten är nu en del av Vision och ska enligt förbundsstyrelsen inte ligga utanför den yrkesverksamma verksamheten. Det betyder, precis som motionärerna beskriver, att alla vi som är engagerade även tar in studenterna i vår verksamhet. Lokalt är det till exempel ett utmärkt tillfälle att bjuda in studenterna till våra yrkesträffar med mera för att på så vis erbjuda studenterna möjlighet att få träffa representanter för yrkeslivet. Förbundsstyrelsen gillar verkligen motionärernas tanke om att samarbetsexplodera och visa upp våra olika arbetsplatser på lärosätena. Det här är verkligen en vinna-situation för alla inblandade, inklusive arbetsgivaren, där Vision kan bli den naturliga mötesplatsen.

Genom Tria hade vi ett brett anslag och arbetade med stora utbildningsgrupper. Men nu är det Vision som väljer och här ser förbundsstyrelsen stora fördelar med att arbeta smart men framför allt flexibelt för att få ett så bra resultat som möjligt för rimliga insatser. På vissa skolor har vi tillträde ända in i utbildningarna. På andra skolor får vi inte kliva över tröskeln. Socionomutbildningen är inte lik ekonomutbildningen. Därför är det nödvändigt att jobba flexibelt. Ibland behöver vi ändra riktning och testa olika sätt för att nå fram och rekrytera studentmedlemmarna. Vi ska bygga nätverk och skaffa värdefulla kontakter, både lokalt, regionalt och centralt. På skolorna, i utbildningarna, med forskare, kårerna, andra organisationer, företag och så vidare.

Så, nu när vi startar vår egen studentverksamhet är det viktigt att vi hittar skolor, utbildningar som är relevanta för Vision och som gör att vi når vårt mål att vara det självklara valet när studenten kommer ut på arbetsplatsen.

Förbundsstyrelsen tycker det är svårt att säga exakt hur organisationen runt studentverksamheten ska se ut i kansliet när det är i ett uppbyggnadsskede och vill inte heller att detta fastställs av förbundsmötet. Med referens till ovan resonemang så är det nödvändigt att vi jobbar smart och flexibelt på alla plan. Det viktigaste är att vi är överens om vad det är vi ska uppnå och att vi ska nå detta tillsammans. Och enligt förbundsstyrelsen råder det ingen tvekan om att motionärerna och förbundsstyrelsen är överens.

Förbundsstyrelsen gillar verkligen konkreta mål och att förtroendevalda och tjänstemän under två år ska träffa 50 000 studenter är både kul och utmanande.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att avslå första att-satsen.

att bifalla andra att-satsen

att anse tredje att-satsen besvarad

Förbundsmötets beslut

att avslå första att-satsen.

att bifalla andra att-satsen

att anse tredje att-satsen besvarad

Kommentar från utskottet: Utskottet anser att det är viktigt att lyfta fram yrkeshögskolorna.

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 2 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1039 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb