×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

86. Modernisera begreppen hos Vision

Christer Ericson avd 090, Laila Ericsson avd 155, John Smed avd 113, Malin Gustafsson avd 067, Katarina Hellgren avd 152, Elvy Lindgren avd 067, Annika Lindman avd 152, Göran Sahlén avd 152, Per Vestin avd 152, Marie-Louise Arvidsson avd 153, Anette Lundberg avd 221, Ali Reza Pashaei avd 505-04, Helene Svensson avd 062, Stefan Zsupos avd 524, Anna Bergelin avd 012

I kontakt med ungdomar kom det fram att de tycker att vi använder förlegade benämningar så som fackförening och kollektivavtal. De gamla benämningarna låter politiskt styrda mot socialdemokraterna och eftersom Vision är partipolitiskt obundet så vill vi modernisera dessa benämningar.

Vi föreslår förbundsmötet besluta:

att orden fackförbund och fackförening ändras till intressebevakarna.

att ordet kollektivavtal ändras till arbetsmarknadsöverenskommelse. (AÖ)

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 86. Modernisera begreppen hos Vision

Hur vi skriver, pratar och låter är en viktig del av hur Vision uppfattas – av såväl medlemmar och icke-medlemmar som av alla andra i vår omgivning. Därför är Visions kommunikation och tonalitet också en viktig del i det förändringsarbete vi genomför, och kan ytterligare hjälpa oss att nå positionen som ett modernt och handlingskraftigt fackförbund som tilltalar unga, akademiker och nyanställda. Om vi ska ha framgång krävs öppen diskussion, tillgänglighet och bra dialog. Därför vill vi ersätta många termer och uttryck som hos många människor är förbundna med en svunnen tid och en gammal syn på en fackförening och den roll medlemmarna spelar i en sådan förening.

När den visuella identiteten för Vision togs fram i samband med namnbytet ingick även att se över vår tonalitet, med andra ord hur vi uttrycker oss språkligt. Bland annat innebar det att ta fram en beskrivning av vad Vision gör och vilka vi är, liksom hur vi i Vision kommunicerar. Till exempel handlar ett medlemskap i Vision om en sak – att du som medlem ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Och när vi som Vision kommunicerar är vi personliga och intresserade av den vi talar med, lyssnar hellre än vi pratar och kommunicerar rakt, öppet och ärligt. Och vi utgår från att den vi talar till är likvärdig.

Vi behöver även utveckla nya metoder för kommunikation och deltagande, bland annat genom att bli skickligare på att utnyttja Internet och sociala medier. Vi behöver också öppna upp våra demokratiska processer genom att ge medlemmar nya möjligheter till direkt deltagande då olika beslut ska fattas. Om det betyder att vi bestämmer oss för att använda just de uttryck motionärerna föreslår är en annan sak, vi är ju stolta över att vara en fackförening och vi anser att kollektivavtalet är det främsta instrumentet för att skapa bra villkor på arbetsplatserna. Förbundsstyrelsen anser ändå att det viktiga med motionen är att den pekar på behovet att förnya vårt sätt att umgås och kommunicera med våra medlemmar, något som styrelsen helhjärtat understödjer. Styrelsen ser också med glädje att det pågår ett intensivt arbete med just detta på alla håll inom förbundet.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att avslå motionen

Förbundsmötet beslutar

att avslå motionen

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 13 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1060 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb