×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

78. Varför chefer inte använder dialog-modellen på det sätt det är tänkt

Motionär Aija Österman, sektion 01 Rinkeby-Kista sdf

Vi anställda fick tidigt möjlighet att gå utbildning i Dialogmodellen. Grunden för Dialogen är att man går igenom året som gått och sedan blickar framåt om vad som kommer framåt. Utbildningen var också tydlig med att modellen inte är en löneförhandlingsmodell. Löneförhandlar gör man bara en gång och det vid anställningstillfället.

Jag har ännu inte haft ett dialogsamtal med någon chef som behärskat eller utgått från dialogmodellen.

Vill jag tala om det senaste året så har jag fått svar att man inte ska älta det som varit. Lite lustigt för om det i verkligheten varit så, i praktiken kunde jag gjort på vad som helst under året utan att min chef brytt sig och sedan fått fria händer inför det kommande året.

Senaste medarbetarsamtalet fick jag i hand ett formulär där jag skulle gradera mig själv och sedan skulle chefen i sint tur gradera mig. Jag antar att chefen vet vilka uppgifter jag har men inte hur jag gör dem.

En annan kollega blev ifrågasatt för händelser flera år bakåt i tiden. Här tycks det som om chefen inte kände till vad den anställde har gjort på flera år.

På min arbetsplats har vi resultatbaserad styrning RBS. Just där gör sig Dialogmodellen gällande. Vi har sedan ett par år betalat 2 konsulter för deras arbete med att implementera men inget av det arbetet har kunnat ses inom verksamheten. Inte heller vid medarbetarsamtal eller lönesamtal. Det verkar som RBS är något som chefer behöver ha i sitt lekrum och lönesättningen sker utifrån någon princip som bara chefen känner till.

Jag föreslår förbundsmötet besluta

att verka för att chefer strukturellt ska använda Dialogmodellen i sina lönesamtal

att verka för att alla lönesättande chefer gör likadant

att den anställde får en kopia av chefens bedömning av det gångna året

att det tydligt redovisas vad som överenskommits inför det kommande året

Vision Stockholms stad har behandlat motionen i sitt styrelsemöte den 19 mars 2012 och lämnar in motionen utan eget yttrande

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 78. Varför chefer inte använder dialogmodellen på det sätt det är tänkt.

Att utveckla och förbättra dialogmodellen är något som Vision ständigt arbetar med och förbundsstyrelsen kan inte annat än att hålla med motionären om vikten av detta. Förbundsstyrelsen föreslår också att lönefrågan ska vara en av Visions hjärtefrågor. Lönesamtalet ska handla om att bedöma vad individen åstadkommit under det gångna året. För att detta ska vara möjligt krävs givetvis att det funnits en målsättning för individens arbete som arbetsinsatsen kan relateras till. Att varje medarbetare har personliga mål för sitt arbete är en förutsättning för att kunna bedöma det arbete medarbetaren utfört och för att lönesättningen ska kunna bli korrekt.

Dialogmodellen bygger på tanken att de som vet bäst om arbetsuppgifter och arbetsinsats, alltså medarbetaren själv och dennes närmsta chef, ska ha ett avgörande inflytande då lönen bestäms.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att bifalla motionen, samt

att överlämna motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser.

Förbundsmötet beslutar

att bifalla motionen, samt

att överlämna motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser.

Nyheter

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Möjligheten att vara på ett HVB-boende kan göra stor skillnad i en persons liv. Därför är det viktigt att omsorgen håller en hög kvalitet oavsett driftsform. SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med Vision och andra aktörer tagit fram en ny standard för kvalitetssäkring av HVB.  för 4 dagar sedan

Som skyddsombud lär jag mig nytt varje dag

Anders Rooth jobbar som budget- och skuldrådgivare på Kristianstads kommun. Han är också skyddsombud (SO) på arbetsplatsen sedan två år. Vi var nyfikna på hans uppdrag och vilka möjligheter och svårigheter han ser.  2018-10-24

Sara Roxell, socialpolitiska strateg

Medlemmarna inom socialt arbete gör skillnad varje dag

Sara Roxell är socialpolitisk strateg på Vision sedan början av oktober. Hon är socionom och har arbetat med socialtjänstfrågor sedan 1996. Sara har arbetat i olika kommuner, på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och på Socialdepartementet, senast som politiskt sakkunnig åt barn-, äldre- och jämställdhetsministern.  2018-10-23

Studenters psykiska hälsa ska tas på allvar

Nästan varannan student upplever ångest eller oro, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Studenthälsan spelar här en viktig nyckelroll, vilka Vision vill ge bättre förutsättningar.  2018-10-22

Till arkivet

1078 nya medlemmar under november

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 7 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb