×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

77. Timsemester för anställda med 25 dagars semester per år

Motionär: Malin Bergenstråle

Jag tillsammans med flera andra på min enhet tycker att det är märkligt att inte alla anställda, oavsett antal intjänade semesterdagar/år, har rätt att ta ut timsemester. Som det är nu är det bara de som har fler intjänade dagar än 25/år som har rätt till denna förmån. Man ska alltså vara fyllda 40 år för att kunna ta del av denna förmån, eller ha mer än 25 sparade dagar som går att omvandla till semestertimmar.

Vi som är unga och ofta har småbarn (som kräver en del tid) har inte en chans att utnyttja denna förmån alltså...

Alla bör ha samma förutsättningar att utnyttja detta, oavsett ålder.

Avdelningsstyrelsen bifaller motionen och föreslår Årsmötet att eftersom denna fråga kräver en avtals/lagändring vidarebefordras den som motion till årets förbundsmöte.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 77. Timsemester för anställda med 25 dgr semester/år.

Förbundsstyrelsen anser att det ur ett allmänt perspektiv skulle vara bra om alla hade möjlighet till timsemester. Nu är det emellertid så att vi inte kan förfoga över de 25 dagar som semesterlagen stadgar. Det är inte möjligt att för dessa dagar införa en rätt till timsemester. Semesterlagens § 9 säger nämligen att semesterdag ska tas ut som hel dag. Anledningen till det är givetvis att själva avsikten med semesterlagen är att man ska vara ledig, och inte stå till arbetsgivarens förfogande under någon del av en semesterdag.

Därför finns möjligheten till timsemester endast för de som har mer än 25 dagars semester, alltså för de semesterdagar som vi själva förhandlat fram i avtal. Dessa dagar kan vi förfoga över så som vi vill.

I flera år och flera avtalsrörelser har Vision drivit frågan om fler semesterdagar för anställda under 40 år. Inom något område har vi lyckats förbättra villkor medan vi inom andra områden fortfarande har ett arbete att göra.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att anse motionen besvarad.

Förbundsmötet beslutar

att anse motionen besvarad

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 12 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1060 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb