×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

75. Arbetstidskonto

Motionär: Landstingsfastigheter, Landstinget i Kalmar län

Vi väcker ett förslag om att Vision tar upp frågan om arbetstidskonto. Arbetstidskontot ska vara tid av samlad arbetstidsförkortning som den anställde flexibelt ska kunna ta ut under sitt yrkesverksamma liv. Arbetstidsförkortningen vars tid som ska samlas i arbetstidskontot ska förbundet jobba för både avtalsvägen (centralt och lokalt) samt genom ett brett opinionsbildningsarbete för att påverka riksdag och regering så att de lagstiftar om förkortad arbetstid. Lagstiftningen ska gälla att få till en kortare genomsnittlig veckoarbetstid.

Motiveringar:

  • Timmarna kan användas för att följa arbetstidslagen för oss med beredskapsarbete/jourarbete.
  • Tidigare hade statliga sektorn och landstingssektorn bättre semestervillkor än inom den privata sektorn. Nu har den privata arbetsmarknaden kommit ifatt.
  • I samhället råder i dag stor brist på tekniker och ingenjörer. Värre blir det de närmaste 10 åren. För att Landstinget ska vara en attraktiv arbetsplats för våra yrkesgrupper så måste vi ha bra arbetstidsvillkor. Hur ska vi kunna konkurrera om arbetskraften/kompetensen då vi både har lägre löner och sämre arbetstidsvillkor/anställningsvillkor.
  • Vi som har beredskapstjänst/jourtjänst har en stor psykisk belastning då vi tjänstgör på vår beredskap. För oss är det av stor vikt att få till bättre arbetstidsvillkor i form av arbetstidskonto som man då kan nyttja efter en beredskapsnatt eller beredskapshelg.
  • Inom övriga delar av arbetsmarknaden är numera arbetstidsförkortning allmänt förekommande. Landstingsvärlden har minst lika fysisk och psykisk belastning för de anställda som inom övriga delar av arbetsmarknaden.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 75. Arbetstidskonto

Förbundsstyrelsen vill arbeta för att skapa arbetstidskonton som medlemmarna själva ska kunna förfoga över. Arbetstidskonton finns i dag på flera avtalsområden och har bidragit till att medlemmarna på dessa områden har mellan 27 och 54 timmars ledighet per år som de, förutom semestern, har rätt att ta ut som de bedömer bäst. Dessa konton skapar flexibilitet och upplevs mycket positivt bland medlemmarna.

Förbundsstyrelsen vill gärna att förbundet i kommande avtalsrörelser driver krav på att inrätta arbetstidskonton. Ett sådant krav behöver dock alltid vägas mot behov av andra åtgärder som kan vara aktuella då våra definitiva avtalsyrkanden ska fastställas. Förbundsstyrelsen vill också påpeka att det i styrelsens bedömning inte finns möjligheter att i dag framställa krav på lagstadgad arbetstidsförkortning. Motiven för vår bedömning redogörs för i svaret på de motionerna som specifikt gäller generellt förkortat arbetstid.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att bifalla motionen i den del som avser inrättande av arbetstidskonton,

att avslå motionen i den del som avser lagstiftande om förkortad arbetstid, samt

att överlämna den bifallna delen av motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser.

Förbundsmötet beslutar

att bifalla motionen i den del som avser inrättande av arbetstidskonton,

att avslå motionen i den del som avser lagstiftande om förkortad arbetstid, samt

att överlämna den bifallna delen av motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser. 

I enlighet med förbundsstyrelsens förslag med tillägget att ändra den tredje av förbundsstyrelsens föreslagna att - satser till att lyda:
Att överlämna den bifallna delen av motionen för beredningen, och därvid ta hänsyn till olika behov för olika yrkesgrupper och olika avtalsområden, inför kommande avtalsrörelse

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  igår kl 15:10

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  i förrgår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 3 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 4 dagar sedan

Till arkivet

1111 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb