×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

75. Arbetstidskonto

Motionär: Landstingsfastigheter, Landstinget i Kalmar län

Vi väcker ett förslag om att Vision tar upp frågan om arbetstidskonto. Arbetstidskontot ska vara tid av samlad arbetstidsförkortning som den anställde flexibelt ska kunna ta ut under sitt yrkesverksamma liv. Arbetstidsförkortningen vars tid som ska samlas i arbetstidskontot ska förbundet jobba för både avtalsvägen (centralt och lokalt) samt genom ett brett opinionsbildningsarbete för att påverka riksdag och regering så att de lagstiftar om förkortad arbetstid. Lagstiftningen ska gälla att få till en kortare genomsnittlig veckoarbetstid.

Motiveringar:

  • Timmarna kan användas för att följa arbetstidslagen för oss med beredskapsarbete/jourarbete.
  • Tidigare hade statliga sektorn och landstingssektorn bättre semestervillkor än inom den privata sektorn. Nu har den privata arbetsmarknaden kommit ifatt.
  • I samhället råder i dag stor brist på tekniker och ingenjörer. Värre blir det de närmaste 10 åren. För att Landstinget ska vara en attraktiv arbetsplats för våra yrkesgrupper så måste vi ha bra arbetstidsvillkor. Hur ska vi kunna konkurrera om arbetskraften/kompetensen då vi både har lägre löner och sämre arbetstidsvillkor/anställningsvillkor.
  • Vi som har beredskapstjänst/jourtjänst har en stor psykisk belastning då vi tjänstgör på vår beredskap. För oss är det av stor vikt att få till bättre arbetstidsvillkor i form av arbetstidskonto som man då kan nyttja efter en beredskapsnatt eller beredskapshelg.
  • Inom övriga delar av arbetsmarknaden är numera arbetstidsförkortning allmänt förekommande. Landstingsvärlden har minst lika fysisk och psykisk belastning för de anställda som inom övriga delar av arbetsmarknaden.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 75. Arbetstidskonto

Förbundsstyrelsen vill arbeta för att skapa arbetstidskonton som medlemmarna själva ska kunna förfoga över. Arbetstidskonton finns i dag på flera avtalsområden och har bidragit till att medlemmarna på dessa områden har mellan 27 och 54 timmars ledighet per år som de, förutom semestern, har rätt att ta ut som de bedömer bäst. Dessa konton skapar flexibilitet och upplevs mycket positivt bland medlemmarna.

Förbundsstyrelsen vill gärna att förbundet i kommande avtalsrörelser driver krav på att inrätta arbetstidskonton. Ett sådant krav behöver dock alltid vägas mot behov av andra åtgärder som kan vara aktuella då våra definitiva avtalsyrkanden ska fastställas. Förbundsstyrelsen vill också påpeka att det i styrelsens bedömning inte finns möjligheter att i dag framställa krav på lagstadgad arbetstidsförkortning. Motiven för vår bedömning redogörs för i svaret på de motionerna som specifikt gäller generellt förkortat arbetstid.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att bifalla motionen i den del som avser inrättande av arbetstidskonton,

att avslå motionen i den del som avser lagstiftande om förkortad arbetstid, samt

att överlämna den bifallna delen av motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser.

Förbundsmötet beslutar

att bifalla motionen i den del som avser inrättande av arbetstidskonton,

att avslå motionen i den del som avser lagstiftande om förkortad arbetstid, samt

att överlämna den bifallna delen av motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser. 

I enlighet med förbundsstyrelsens förslag med tillägget att ändra den tredje av förbundsstyrelsens föreslagna att - satser till att lyda:
Att överlämna den bifallna delen av motionen för beredningen, och därvid ta hänsyn till olika behov för olika yrkesgrupper och olika avtalsområden, inför kommande avtalsrörelse

Nyheter

”Socialtjänstlagen måste återigen bli användarvänlig”

Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst.  för 4 dagar sedan

Chefsspaning:Så kan hjärnforskning göra dig till en bättre ledare

Många chefer och ledare ruvar på bra tips på hur man bäst motiverar sina medarbetare. Men har du koll på varför det är så viktigt? Ledarskapsexperten Malin Trossing berättar om hur kunskaper om hjärnans funktioner kan bidra till ett bättre ledarskap.  för 8 dagar sedan

Global Rights Index 2018

Allt fler fackligt aktiva mördas, hotas och misshandlas. Det visar en rapport från ITUC. Fler länder begränsar yttrandefriheten och Mellanöstern och Nordafrika rankas fortsatt som de farligaste regionerna enligt rapporten.  för 11 dagar sedan

Vision och Ångestpodden i nytt samarbete: Var är min kurator?

Nästan 50 procent av Sveriges 15-åringar upplever någon form av psykisk ohälsa. Enligt skollagen ska varje elev ha tillgång till skolkurator men många skolkuratorer är tveksamma till att deras skola lever upp till lagen. I vissa fall har en kurator ansvar för fler än 3000 elever fördelade på olika skolor. Vision och Ångestpodden kräver fler kuratorer med kampanjen #varärminkurator.  för 12 dagar sedan

Till arkivet

951 nya medlemmar under juni

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 4 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb