×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

72. Internationellt avsnitt i medlemsutbildningen

Motionär: Vision Göteborg

Vision är en Fair Union och hur får vi ut det budskapet på bästa och smartaste sättet? Facklig verksamhet och rätten att organisera sig fackligt är för oss i Sverige som kämpade för den rättigheten för mer än 100 år sedan en självklarhet. Men för många löntagare runt om i världen är vår historia verkligheten idag. Vi har många förtroendevalda och medlemmar som inte har kunskap i hur Vision arbetar internationellt och vilka möjligheter det finns att påverka. Det internationella arbetet i vårt förbund måste ta steget från tjänstemannaledet och spridas effektivt ut bland medlemmar och förtroendevalda. Det lokala arbetet är särskilt viktigt då många städer diplomeras till Fairtrade City på väldigt enkla grunder samtidigt som man i exempelvis Göteborg köpte gatsten från Kina producerade under fruktansvärda arbetsförhållanden.

Det är oerhört viktigt att våra medlemmar och förtroendevalda har kunskap om internationella frågor och får inblick i hur man kan påverka direkt på sin arbetsplats och i förhandlingar med arbetsgivaren om upphandlingar. Ett avsnitt i vår medlemsutbildning skulle vara ett bra sätt att få ut denna kunskap. Den hyfsat nya utbildningen ”Mitt jobb & Min karriär” är anpassad för dig som individ i arbetslivet. I den ordinarie medlemsutbildningen är ”Min utveckling” ett av avsnitten. Vårt förslag är att ta bort det (eftersom det redan finns i ”Mitt jobb & Min karriär”) och lägga in ett avsnitt om Visions internationella arbete och fair-frågor istället. Det skulle innebära att vi tog ett ytterligare steg framåt i vårt internationella arbete och att vi därmed blir en Fair Union på allvar.

Förbundsmötet föreslås besluta

att i körschemat för Visions medlemsutbildning stryka passet ”Min utveckling” och istället lägga till ett pass om Internationella frågor/Fair Union

att ”Min utveckling” istället enbart ingår i utbildningen ”Mitt jobb & Min karriär”

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

72. Internationellt avsnitt i medlemsutbildningen

Våra utbildningar som riktar sig till medlemmarna är under ständig utveckling. Dels förändras medlemmarnas vardag, dels ska utbildningarna stödja förbundets övergripande mål och strategier. Förbundets kansli har en utbildningsgrupp som ansvarar för att planera, implementera, följa upp och utveckla våra utbildningar.

Den utbildning som vi kallar ”Medlemsutbildningen” har ett innehåll som ska ge medlemmar en kunskap om förutsättningarna på arbetsplatsen, hur de kan påverka, sin utveckling, sin arbetsplats och Vision. I alla Visions utbildningar följer man en given grund och pedagogik och en del i det är att kursledarna tillsammans med deltagarna, som utifrån förväntningar och intresseområden bestämmer var tonvikten på olika områden ska vara. Det vill säga, finns det intresse för internationella frågor i en grupp ska och kan dessa få utrymme. I andra grupper vill man lägga tonvikt vid arbetsmiljön och en tredje vill fördjupa sig i hur man ska få en bättre lön.

Det finns behov av att göra medlemsutbildningen mer yrkesinriktad och ännu mer anpassad till deltagarens egen utveckling. Så för något år sedan togs ”Mitt jobb & Min karriär” fram som ett nytt koncept på medlemsutbildning. I denna deltar Visions karriärcoacher för att tillgodose och praktiskt visa denna tjänst som Vision erbjuder. Fair Union är också en tydligare utbildningsdel än i medlemsutbildningen. Den erbjuds också yrkesinriktat – för ekonomer, socionomer och så vidare.

Förbundsstyrelsen förstår motionärens tankar om att erbjuda ännu mer kunskap om vårt internationella arbete. Men dels finns utrymmet redan idag för att fördjupa sig dels anser inte förbundsstyrelsen att det här är en fråga för förbundsmötet att besluta om. Ansvaret för den fortlöpande utvecklingen av förbundets utbildningar ligger på kansliets utbildningsgrupp i dialog med bland annat kursledare från avdelningar och klubbar. Målet är att gå i takt med våra medlemmars behov av utveckling.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att avslå motionen

Förbundsmötets beslut

Förbundsmötet beslutar

att bifalla motionen

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  igår kl 15:10

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  i förrgår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 3 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 4 dagar sedan

Till arkivet

1112 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb