×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

72. Internationellt avsnitt i medlemsutbildningen

Motionär: Vision Göteborg

Vision är en Fair Union och hur får vi ut det budskapet på bästa och smartaste sättet? Facklig verksamhet och rätten att organisera sig fackligt är för oss i Sverige som kämpade för den rättigheten för mer än 100 år sedan en självklarhet. Men för många löntagare runt om i världen är vår historia verkligheten idag. Vi har många förtroendevalda och medlemmar som inte har kunskap i hur Vision arbetar internationellt och vilka möjligheter det finns att påverka. Det internationella arbetet i vårt förbund måste ta steget från tjänstemannaledet och spridas effektivt ut bland medlemmar och förtroendevalda. Det lokala arbetet är särskilt viktigt då många städer diplomeras till Fairtrade City på väldigt enkla grunder samtidigt som man i exempelvis Göteborg köpte gatsten från Kina producerade under fruktansvärda arbetsförhållanden.

Det är oerhört viktigt att våra medlemmar och förtroendevalda har kunskap om internationella frågor och får inblick i hur man kan påverka direkt på sin arbetsplats och i förhandlingar med arbetsgivaren om upphandlingar. Ett avsnitt i vår medlemsutbildning skulle vara ett bra sätt att få ut denna kunskap. Den hyfsat nya utbildningen ”Mitt jobb & Min karriär” är anpassad för dig som individ i arbetslivet. I den ordinarie medlemsutbildningen är ”Min utveckling” ett av avsnitten. Vårt förslag är att ta bort det (eftersom det redan finns i ”Mitt jobb & Min karriär”) och lägga in ett avsnitt om Visions internationella arbete och fair-frågor istället. Det skulle innebära att vi tog ett ytterligare steg framåt i vårt internationella arbete och att vi därmed blir en Fair Union på allvar.

Förbundsmötet föreslås besluta

att i körschemat för Visions medlemsutbildning stryka passet ”Min utveckling” och istället lägga till ett pass om Internationella frågor/Fair Union

att ”Min utveckling” istället enbart ingår i utbildningen ”Mitt jobb & Min karriär”

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

72. Internationellt avsnitt i medlemsutbildningen

Våra utbildningar som riktar sig till medlemmarna är under ständig utveckling. Dels förändras medlemmarnas vardag, dels ska utbildningarna stödja förbundets övergripande mål och strategier. Förbundets kansli har en utbildningsgrupp som ansvarar för att planera, implementera, följa upp och utveckla våra utbildningar.

Den utbildning som vi kallar ”Medlemsutbildningen” har ett innehåll som ska ge medlemmar en kunskap om förutsättningarna på arbetsplatsen, hur de kan påverka, sin utveckling, sin arbetsplats och Vision. I alla Visions utbildningar följer man en given grund och pedagogik och en del i det är att kursledarna tillsammans med deltagarna, som utifrån förväntningar och intresseområden bestämmer var tonvikten på olika områden ska vara. Det vill säga, finns det intresse för internationella frågor i en grupp ska och kan dessa få utrymme. I andra grupper vill man lägga tonvikt vid arbetsmiljön och en tredje vill fördjupa sig i hur man ska få en bättre lön.

Det finns behov av att göra medlemsutbildningen mer yrkesinriktad och ännu mer anpassad till deltagarens egen utveckling. Så för något år sedan togs ”Mitt jobb & Min karriär” fram som ett nytt koncept på medlemsutbildning. I denna deltar Visions karriärcoacher för att tillgodose och praktiskt visa denna tjänst som Vision erbjuder. Fair Union är också en tydligare utbildningsdel än i medlemsutbildningen. Den erbjuds också yrkesinriktat – för ekonomer, socionomer och så vidare.

Förbundsstyrelsen förstår motionärens tankar om att erbjuda ännu mer kunskap om vårt internationella arbete. Men dels finns utrymmet redan idag för att fördjupa sig dels anser inte förbundsstyrelsen att det här är en fråga för förbundsmötet att besluta om. Ansvaret för den fortlöpande utvecklingen av förbundets utbildningar ligger på kansliets utbildningsgrupp i dialog med bland annat kursledare från avdelningar och klubbar. Målet är att gå i takt med våra medlemmars behov av utveckling.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att avslå motionen

Förbundsmötets beslut

Förbundsmötet beslutar

att bifalla motionen

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 11 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 14 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

1085 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb