×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

69. Antalet mandatperioder för förtroendeuppdrag

Motionär: Jenny Nygårds

För att dela det fackliga ansvaret och möjliggöra för fler att engagera sig i det fackliga arbetet vill vi föreslå att man begränsar antalet år en person kan sitta på samma fackliga uppdrag.

Vi vill med detta syfta till att sprida kunskapen och kompetensen och låta fler få chansen att vara delaktiga.

Vi vill att det fortfarande skall vara möjligt att väljas till andra uppdrag i styrelsen för att på så sätt bibehålla kompetensen i styrelsen.

Alla ledamotsuppdrag är inte knutna till ett specifikt uppdrag hela tiden.

Genom att begränsa tiden man får sitta på samma uppdrag i en styrelse så ökar man både kompetensen (då fler får chansen att få erfarenhet) och man gynnar möjligheten att förena sitt yrkesliv med sitt fackliga uppdrag. Samtidigt öppnar det upp för yngre att ta del av uppdragen, då vi tror att det lockar mer att se att det rör sig om ett uppdrag och inte ett karriärval. För att inte tappa den kompetens de som suttit 8 år på ett uppdrag har, vill vi möjliggöra det att ha andra uppdrag och på så sätt fortfarande bidra med sitt kunnande och kompetens. Syftet är alltså inte att sparka ut en förtroendevald i styrelsen efter 8 år, utan att möjliggöra en rotation på uppdrag så att flera kan få chansen att berika.

Fördelarna med att begränsa tiden på ett uppdrag är:

  • · Detta gynnar generationsväxlingen.
  • · Lättare att förena yrkeskarriär med fackligt engagemang
  • · Det sänder signaler om att det rör sig om uppdrag och ingen yrkeskarriär
  • · Få in fler i det fackliga arbetet, dela den fackliga tiden.

Som ombud på arbetsplatsen väljs man på sin arbetsplats och inkluderas inte i styrelsen. Vi har valt att lämna ombudsrollen utanför denna motion för att vi ser att det finns en svårighet att man i små arbetsgrupper skall byta ombud.

Vi föreslår förbundsmötet att besluta:

att antalet mandatperioder för samma förtroendeuppdrag i styrelser bör begränsas till max 8 år i rad.

Följande ställer sig bakom motionen

Avd 045 Lindesberg, Magnus Lundbäck ordf. Karlstad Energi, Anette klippberg ordf. Uppsala kommun avd. , Mikael Larsson ordf. Eskilstuna kommun avd

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

69. Antalet mandatperioder för förtroendeuppdrag

Förbundsstyrelsen delar motionärernas argumentation i sak och välkomnar diskussionen om det fackliga uppdraget och hur vi utvecklar det i Vision. Vi har i flera år diskuterat hur vi som är aktiva nu tar ansvar för vår egen generationsväxling och ser till att fler kan engagera sig som förtroendevalda. Det är dels strävan att 30 % av våra styrelser ska vara under 35 år och att fackligt förtroendevalda också ska ha en yrkeskarriär och därmed inte ha heltidsuppdrag som i praktiken innebär att du lämnar yrket.

Men förbundsstyrelsen är tveksam till att skapa ytterligare ”regler” för förtroendevalda nu utan att tillsammans med motionärerna fortsätta diskussionerna i förbundet för att nå de effekter som är beskrivna i motionen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att avslå motionen

Förbundsmötets beslut

Förbundsmötet beslutar

att avslå motionen

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 12 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1060 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb