×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

69. Antalet mandatperioder för förtroendeuppdrag

Motionär: Jenny Nygårds

För att dela det fackliga ansvaret och möjliggöra för fler att engagera sig i det fackliga arbetet vill vi föreslå att man begränsar antalet år en person kan sitta på samma fackliga uppdrag.

Vi vill med detta syfta till att sprida kunskapen och kompetensen och låta fler få chansen att vara delaktiga.

Vi vill att det fortfarande skall vara möjligt att väljas till andra uppdrag i styrelsen för att på så sätt bibehålla kompetensen i styrelsen.

Alla ledamotsuppdrag är inte knutna till ett specifikt uppdrag hela tiden.

Genom att begränsa tiden man får sitta på samma uppdrag i en styrelse så ökar man både kompetensen (då fler får chansen att få erfarenhet) och man gynnar möjligheten att förena sitt yrkesliv med sitt fackliga uppdrag. Samtidigt öppnar det upp för yngre att ta del av uppdragen, då vi tror att det lockar mer att se att det rör sig om ett uppdrag och inte ett karriärval. För att inte tappa den kompetens de som suttit 8 år på ett uppdrag har, vill vi möjliggöra det att ha andra uppdrag och på så sätt fortfarande bidra med sitt kunnande och kompetens. Syftet är alltså inte att sparka ut en förtroendevald i styrelsen efter 8 år, utan att möjliggöra en rotation på uppdrag så att flera kan få chansen att berika.

Fördelarna med att begränsa tiden på ett uppdrag är:

  • · Detta gynnar generationsväxlingen.
  • · Lättare att förena yrkeskarriär med fackligt engagemang
  • · Det sänder signaler om att det rör sig om uppdrag och ingen yrkeskarriär
  • · Få in fler i det fackliga arbetet, dela den fackliga tiden.

Som ombud på arbetsplatsen väljs man på sin arbetsplats och inkluderas inte i styrelsen. Vi har valt att lämna ombudsrollen utanför denna motion för att vi ser att det finns en svårighet att man i små arbetsgrupper skall byta ombud.

Vi föreslår förbundsmötet att besluta:

att antalet mandatperioder för samma förtroendeuppdrag i styrelser bör begränsas till max 8 år i rad.

Följande ställer sig bakom motionen

Avd 045 Lindesberg, Magnus Lundbäck ordf. Karlstad Energi, Anette klippberg ordf. Uppsala kommun avd. , Mikael Larsson ordf. Eskilstuna kommun avd

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

69. Antalet mandatperioder för förtroendeuppdrag

Förbundsstyrelsen delar motionärernas argumentation i sak och välkomnar diskussionen om det fackliga uppdraget och hur vi utvecklar det i Vision. Vi har i flera år diskuterat hur vi som är aktiva nu tar ansvar för vår egen generationsväxling och ser till att fler kan engagera sig som förtroendevalda. Det är dels strävan att 30 % av våra styrelser ska vara under 35 år och att fackligt förtroendevalda också ska ha en yrkeskarriär och därmed inte ha heltidsuppdrag som i praktiken innebär att du lämnar yrket.

Men förbundsstyrelsen är tveksam till att skapa ytterligare ”regler” för förtroendevalda nu utan att tillsammans med motionärerna fortsätta diskussionerna i förbundet för att nå de effekter som är beskrivna i motionen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att avslå motionen

Förbundsmötets beslut

Förbundsmötet beslutar

att avslå motionen

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 7 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 10 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

841 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb