×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

68. Vikten av att innehållet lever upp till skalet

Motionär: Vision Göteborg

 ”Livet kan va som en påse”, sa Hasse Alfredsson en gång, ”tomt och innehållslöst om man inte fyller det med någonting.”

Detsamma kan gälla för en fackförening som byter namn till exempel från en tradig bokstavskombination, SKTF, till något helt annat, Vision.

Först gäller det att lansera det nya vilket Vision gjort på ett föredömligt sätt.

Massor av nyheter har tillkommit i samband med detta och i den lanseringen skapas, med rätta, förväntningar och förhoppningar. En ny typ av fackligt förbund är skapat.

Innehållet i Vision är fortfarande, om inte tomt, så väldigt mycket SKTF. Detta ställer stora krav på Visions första Förbundsmöte i höst att nu formulera innehållet utifrån Vision. Det gäller all facklig politik och alla program, policies mm som funnits i SKTF. Allt från lönepolitik till ekonomihantering, välfärdsprogram, alkoholpolicy och värdegrund måste ses över och revideras och framför allt Visionaliseras.

Att läget är mycket gott förstås av att vi ökat ordentligt under 2011 trots det sämsta löneavtalet i SKTF:s historia (nästan). Tänk då vad en verklig förändring även av innehållet och ett riktigt Visionsavtal skulle ge vad gäller rekrytering.

Vi vet att den fackliga politiken hanterats i en särskild gruppering men eftersom resultatet av det arbetet inte kommer att finnas förrän motionstiden gått ut vill vi uppmärksamma oss alla på det faktum att det är SKTF:s beslut som hänger över oss. Förändringarna enligt 2012-målen och halvtidsrapporten har inte helt uppnåtts (vi får väl se vad rapporterna framåt våren säger). Vi kommer med all säkerhet att känna igen de flesta på Förbundsmötet till exempel.

Då vi vet att rapporter kommer och att Visions första Förbundsmöte kommer att bli gediget och både diskuterande och beslutsfattande nöjer vi oss med det enkla och det är…

Förbundsmötet föreslås besluta

att alla SKTF-program och politikdokument sätts under Visionslupp så att vi kommer ut efter Förbundsmötet med ett innehåll som motsvarar skalet, nämligen Vision. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

68. Vikten av att innehållet lever upp till skalet.

I rapporten ”Vi bygger Vision” så lyfter förbundsstyrelsen de byggstenar som är viktigast för att fortsätta vårt förändringsarbete under de kommande åren. Där pekar också förbundsstyrelsen ut de politiska hjärtefrågor där vi behöver ha ett särskilt fokus nu. Rådsgruppens arbete med en ny politisk position med målgrupperna akademiker, unga och nyanställda i blickfånget har direkt påverkat de hjärtefrågor som nu presenteras.

Hjärtefrågorna behöver naturligtvis utvecklas ytterligare och det ansvaret tar förbundsstyrelsen. Där följer också ett ansvar för styrelsen att se över vilka verktyg Vision behöver för att ge ett bra och användbart stöd till klubbar och avdelningar i sitt lokala påverkansarbete. Men det viktigaste just nu är att fortsätta vårt medlemsnära förändringsarbete och ställa frågan till alla potentiella medlemmar.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att anse motionen besvarad

Förbundsmötets beslut

Förbundsmötet beslutar

att anse motionen besvarad

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 13 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1060 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb