×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

67. Ropen skalla, HBTQ-kunskap åt alla!

Motionär: Giovanni Palusa, Vision sektion 33, Stockholms stad

8 av 10 som är HBTQ-personer är inte öppna med sin läggning på sin arbetsplats. Att den här siffran ska vara låg har i sig inget självändamål. Däremot känner många av dessa medlemmar stress för att de lever ett dubbelliv på grund av kollegors eller chefers attityder. Det måste vi göra något åt.

Vision är ett fackförbund som ligger i framkant. Vi har en modern approach och Visions arbete på alla arbetsplatser har gett resultat; visar inte minst de ökande medlemsantalen. Arbetet med HBTQ-frågor är något som börjades med på SKTFs tid – med utbildningen ”Öppna upp!”. Öppna-upp-utbildningen är bra. Men långt ifrån tillräckligt. Det behövs en kraft inom Vision som mer aktivt jobbar med HBTQ-frågor såväl internt som externt.

Ett nationellt HBTQ-nätverk för vision skulle kunna bidra med mycket. Främst kunskapsmässigt. Det stärker organisationen, men framförallt alla de HBTQ-medlemmar Vision har. Nätverket skulle kunna vara till för att stärka de HBTQ-medlemmar Vision har. Likväl stärka de ute i avdelningarna som ska försvara medlemmarna i förhandlingar, men som ofta kanske saknar den kunskap de behöver.

Det finns många fördomar kvar att arbeta mot på våra arbetsplatser – och det behövs ett aktivt arbete mot dem. Varje dag, varje minut, varje sekund.

Därför yrkas

att Vision startar ett nationellt HBTQ-nätverk

att alla medlemmar ska kunna vara medlemmar i detta nätverk

att delta i nätverket är kostnadsfritt för medlemmarna

att medel sätts undan för årliga träffar för dessa medlemmar

att ett enklare HBTQ-material tas fram från Vision riktat mot Visions medlemmar utöver ”öppna upp”

att Vision Stockholms stad antar motionen som sin egen och sänder den vidare till förbundsmötet

Vision Stockholms Stad har behandlat motionen på styrelsemöte den 19 mars 2012 och ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

67. Ropen skalla, HBTQ kunskap åt alla!

Förbundsstyrelsen håller med motionären om problematiken och vi är också stolta över att Vision är ett fackförbund som ligger i framkant, bland annat genom vår prisbelönta nätutbildning ”Öppna Upp”.

Vision står för allas lika rättigheter och det är verkligen på arbetsplatserna som detta uttalande blir till en realitet. Precis som motionären nämner, i förhandlingar för medlemmar men inte minst genom att Vision aktivt medverkar till öppenhet och respekt för alla kollegor på möten, vid fikabordet och så vidare.

Förutom ”Öppna upp”-utbildningen och det arbete som görs runt den så medverkar Vision även i Pridefestivaler som anordnas varje år runt om i landet. Vår medverkan ser olika ut från år till år och ort. Exempelvis samarbetar vi i år genom TCO i Stockholm Pride.

Förbundsstyrelsen har funderat över hur vi kan stärka Visions arbete ytterligare på arbetsplatserna eftersom detta är vårt huvudsakliga fokus. En del är att utveckla arbetet runt utbildningen ”Öppna Upp”. En annan insats är att Vision tagit fram ett material – ”Öppenheten på jobbet - Checklistor för HBTQ-frågor på jobbet” – som riktar sig till både fackligt aktiva och arbetsgivare med tips kring hur man kan arbeta med HBTQ-frågorna.

Det är viktigt att Vision är ett uppdaterat förbund i de här frågorna och att kansliet med jämna mellanrum se över behov av nya material. Förbundsstyrelsen håller med om att det vore en god idé att ta fram ett HBTQ material som kan utgöra ett stöd vid medlemsmöten och som kan komplettera tidigare material.

Förbundsstyrelsen funderar också över hur förbundet kan stödja förtroendevalda och medlemmar som går före och som jobbar med att hålla debatten levande på sina arbetsplatser. Ett nationellt nätverk kan vara en idé, men här är förbundsstyrelsen, precis som motionären, inne på att det är viktigt att inte tappa just arbetsplatsfokus och det lokala perspektivet.

Förbundsstyrelsen skulle vilja få möjlighet att titta på hur ett nätverk som tjänar syftet ovan skulle kunna fungera utan att det nödvändigtvis behöver hanteras i förbundets befintliga strukturer. Målet borde vara, precis som motionären är inne på, att så många som möjligt är med och då kan lösningen vara att skapa ett digitalt nätverk där det finns möjlighet att diskutera och reflektera, byta erfarenheter och så vidare. Lyckas vi så blir ett fastställt fysiskt möte om året alltför resurskrävande. Istället kan det vara möjligt att fysiska träffar sker naturligt vid Pridefestivaler och lokala träffar. Avslutningsvis vill förbundsstyrelsen också peka på betydelsen av att bedriva ett påverkansarbete via sociala medier, vilket inte sällan innebär att information och påverkan ofta når längre både inom Vision, i samhället och på arbetsplatserna jämfört med effekterna av den traditionella formen av nätverk. Vi i förbundsstyrelsen vill att HBTQ aktiviteter inom sociala medier i Visions namn ska göra skillnad, både för den som valt att ingå i gruppen, men även att det ska påverka så att aktiviteterna gör skillnad utåt.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att bifalla i den första att-satsen att starta upp ett nätverk, men ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka olika alternativ till ett fysiskt nätverk för att stödja kontakterna mellan engagerade medlemmar och förtroendevalda.

att anse andra och tredje attsatsen besvarade.

att avslå fjärde attsatsen med hänvisning till ovan.

att bifalla femte att-satsen.

Förbundsmötets beslut

Förbundsmötet beslutar

att bifalla i den första att-satsen att starta upp ett nätverk, men ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka olika alternativ till ett fysiskt nätverk för att stödja kontakterna mellan engagerade medlemmar och förtroendevalda.

att anse andra och tredje attsatsen besvarade.

att avslå fjärde attsatsen med hänvisning till ovan.

att bifalla femte att-satsen.

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 7 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 11 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

895 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb