×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

63. Modell för generationsväxling

Motionär: Görel Norlén

Många arbetstagare som fyllt 60 år vill gärna jobba, men upplever det påfrestande att arbeta heltid. Att gå ner i arbetstid skulle dock innebära en alltför stor belastning på ekonomin. Samtidigt står många unga utanför arbetslivet och måste ges chansen att få ett arbete.

När äldre arbetstagare slutar saknas i regel tid för kunskapsöverföring till den som kommer efter.

Jag föreslår därför att:

att möjlighet ges till personer över 60 år att gå ner i arbetstid, men behålla en större procent av lönen än den procent man går ner i tid. T ex arbeta 75 % och behålla 85-90 % av lönen.

att en ung, arbetslös person anställs, som delvis går dubbelt med den äldre.

att den arbetstagare som går ner i tid blir mentor för den yngre. På så vis behålls kompetensen i organisationen och man underlättar för den yngre att komma in i arbetet.

Vision Stockholms stad har behandlat motionen på sitt styrelsemöte den 19 mars 2012 och lämnat motionen till förbundsmötet utan eget yttrande

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

63. Modell för generationsväxling

Förbundsstyrelsen har samma uppfattning som motionären. Vi hade i årets avtalsrörelse förslag om att anställda ska ha möjlighet att gå i delpension från 60 års ålder, och att villkoren skulle göras attraktiva, t ex med den sk 80-90-100-modellen, att anställda skulle kunna gå ned till 80 procents tjänstgöring med 90 procents lön och 100 procents pensionsavsättning.

Förbundsstyrelsen tycker att Vision ska fortsätta arbeta för att förändra våra avtal så att detta kan bli möjligt. En sådan åtgärd kostar dock pengar och den behöver därför vägas mot andra åtgärder som kan vara aktuella då vi går in i nästa avtalsrörelse.

Villkor som dessa lämpar sig alldeles utmärkt att driva som lokal intresseförhandling och lokala avtal som tar hänsyn till de omständigheter som råder på arbetsplatsen och individen. Det optimala är m det hittas lösningar som ökar flexibiliteten för både arbetsgivare men framför allt för individen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att anse motionen besvarad, samt

att överlämna den för beredning inför kommande avtalsrörelser.

Förbundsmötets beslut

Förbundsmötet beslutar

att anse motionen besvarad, samt

att överlämna den för beredning inför kommande avtalsrörelser.

Medskick till avtalsrörelsens beredning: Att detta inte bara ska gälla unga.

Prioritering till avtalsgruppen: Normal, (intressant men ska inte ske på bekostnad av andra frågor)

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 4 dagar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  för 5 dagar sedan

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 6 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 7 dagar sedan

Till arkivet

1202 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 3 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb