×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

58. Prioritera mångfaldsarbetet nu

Motionär: Sven Hellbom, Härryda

Samhällsklimatet har hårdnat och enkla lösningar presenteras allt oftare när det gäller människor med annan bakgrund än helsvensk. Det är viktigt att vi alla kan bemöta dessa påståenden och har tillräckligt med kunskap i dessa frågor. En utbildningssatsning behövs. Det är bra om det i varje utbildning finns ett inslag om mångfald. Ett annat sätt är att ordna träffar seminarier m m. Här bör våra regionala centra spela en stor roll och detta gärna i samarbete med andra TCO-förbund.

Viktigt är också att Vision hörs i debatten. Det är en fördel om även detta kan göras i samarbete med andra TCO-förbund. Vi får inte ge upp det vi står för och låta andra ta över den så kallade verkligheten.

Vi måste mena det vi säger. Det är allvar nu. Det räcker att se tendenser i Europa. De finns i Sverige också. Vi måste prioritera mångfaldsarbetet nu. Mångfald måste vara ett prioriterat mål i vår inriktning för de kommande två åren.

Därför föreslår jag att förbundsmötet beslutar

att i alla utbildningar som Vision ordnar skall mångfald vara en självklar del

att de regionala centra får i uppdrag att ordna seminarier gärna i samarbete med andra TCO-förbund

att Vision gärna i samarbete med andra TCO-förbund hörs mer i dessa frågor

att mångfald är ett prioriterat mål för de kommande två åren

Avdelningen i Härryda har tillstyrkt motionen
Göteborgsavdelningen stödjer motionen

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 58. Prioritera mångfaldsarbetet nu

Vision är ett förbund som utan tvekan vill höras mer i mångfaldsdebatten. För att säkerställa att hela förbundet har tillräcklig förståelse för frågorna genomförs en rad olika insatser. Förutom det arbete som genomförs av de regionala råden för integration och etnisk mångfald (RIM) tas bland annat fram material som kan användas för diskussion om diskrimineringsfrågor.

I ett flertal av Visions utbildningar förs en dialog om värdegrunden och värderingar och hur det tar sig uttryck i det lokala fackliga arbetet. Deltagarna får arbeta både praktiskt och teoretiskt. Målsättningen är att deltagarna i det vardagliga fackliga arbetet ska agera på ett sätt som främjar mångfald och är icke-diskriminerande

Det är en klok tanke att samordna insatserna med de övriga TCO-förbunden eftersom frågan är av generell karaktär. Regionerna tillsammans med regionala RIM bör titta på möjligheter att arbeta med TCO på lokal/regional nivå. Förbundet bör även pröva möjligheterna att samarbeta med andra förbund.

Inför förbundets fortsatta arbete så är det styrelsen ambition och önskan att fokus på mångfald ska ingå i arbetet med Visions hjärtefrågor. Vår önskan är ett arbetsliv och fackliga strukturer som inte utestänger någon oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att anse den första, andra och fjärde att-satserna besvarade

att bifalla den tredje att-satsen

Förbundsmötet beslutar

att anse den första, andra och fjärde att-satserna besvarade

att bifalla den tredje att-satsen

Nyheter

Visions projekt ska stärka fackens ställning i Egypten

Egypten räknas som ett av världens tio farligaste länder att vara fackligt aktiv i. Av säkerhetsskäl kan Vision inte resa dit, men det finns mycket annat som görs bakom kulisserna.  för 3 dagar sedan

Lundaavdelningen 100 år

I år fyller Visions Lundaavdelning 100 år. När medlemmarna själva fick tycka till om hur det hela skulle firas föll valet på att donera pengar till Visions solidaritetsfond. Tack vare ett bidrag på 75 000 kronor kommer fonden nu att kunna stötta fackligt engagerade i Turkiet.  för 5 dagar sedan

sundsvallsocial

Det kan låta som en dröm för de flesta heltidsanställda; sex timmars arbetsdag inklusive två avlönade timmar fria att använda för träning, återhämtning, reflektion och utbildning. Men för socialsekreterarna i Sundsvalls kommun är det snart verklighet.  för 4 dagar sedan

Lund är Årets kulturkommun 2019

Lund är Årets kulturkommun 2019

Vision har idag utsett Lund till Årets kulturkommun 2019. Det är 30:e året i rad som Vision delar ut utmärkelsen Årets kulturkommun. Värnamo utsågs till Årets uppstickare.  för 12 dagar sedan

Till arkivet

392 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 8 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb