×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

58. Prioritera mångfaldsarbetet nu

Motionär: Sven Hellbom, Härryda

Samhällsklimatet har hårdnat och enkla lösningar presenteras allt oftare när det gäller människor med annan bakgrund än helsvensk. Det är viktigt att vi alla kan bemöta dessa påståenden och har tillräckligt med kunskap i dessa frågor. En utbildningssatsning behövs. Det är bra om det i varje utbildning finns ett inslag om mångfald. Ett annat sätt är att ordna träffar seminarier m m. Här bör våra regionala centra spela en stor roll och detta gärna i samarbete med andra TCO-förbund.

Viktigt är också att Vision hörs i debatten. Det är en fördel om även detta kan göras i samarbete med andra TCO-förbund. Vi får inte ge upp det vi står för och låta andra ta över den så kallade verkligheten.

Vi måste mena det vi säger. Det är allvar nu. Det räcker att se tendenser i Europa. De finns i Sverige också. Vi måste prioritera mångfaldsarbetet nu. Mångfald måste vara ett prioriterat mål i vår inriktning för de kommande två åren.

Därför föreslår jag att förbundsmötet beslutar

att i alla utbildningar som Vision ordnar skall mångfald vara en självklar del

att de regionala centra får i uppdrag att ordna seminarier gärna i samarbete med andra TCO-förbund

att Vision gärna i samarbete med andra TCO-förbund hörs mer i dessa frågor

att mångfald är ett prioriterat mål för de kommande två åren

Avdelningen i Härryda har tillstyrkt motionen
Göteborgsavdelningen stödjer motionen

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 58. Prioritera mångfaldsarbetet nu

Vision är ett förbund som utan tvekan vill höras mer i mångfaldsdebatten. För att säkerställa att hela förbundet har tillräcklig förståelse för frågorna genomförs en rad olika insatser. Förutom det arbete som genomförs av de regionala råden för integration och etnisk mångfald (RIM) tas bland annat fram material som kan användas för diskussion om diskrimineringsfrågor.

I ett flertal av Visions utbildningar förs en dialog om värdegrunden och värderingar och hur det tar sig uttryck i det lokala fackliga arbetet. Deltagarna får arbeta både praktiskt och teoretiskt. Målsättningen är att deltagarna i det vardagliga fackliga arbetet ska agera på ett sätt som främjar mångfald och är icke-diskriminerande

Det är en klok tanke att samordna insatserna med de övriga TCO-förbunden eftersom frågan är av generell karaktär. Regionerna tillsammans med regionala RIM bör titta på möjligheter att arbeta med TCO på lokal/regional nivå. Förbundet bör även pröva möjligheterna att samarbeta med andra förbund.

Inför förbundets fortsatta arbete så är det styrelsen ambition och önskan att fokus på mångfald ska ingå i arbetet med Visions hjärtefrågor. Vår önskan är ett arbetsliv och fackliga strukturer som inte utestänger någon oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att anse den första, andra och fjärde att-satserna besvarade

att bifalla den tredje att-satsen

Förbundsmötet beslutar

att anse den första, andra och fjärde att-satserna besvarade

att bifalla den tredje att-satsen

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 6 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 10 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

830 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb