×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

58. Prioritera mångfaldsarbetet nu

Motionär: Sven Hellbom, Härryda

Samhällsklimatet har hårdnat och enkla lösningar presenteras allt oftare när det gäller människor med annan bakgrund än helsvensk. Det är viktigt att vi alla kan bemöta dessa påståenden och har tillräckligt med kunskap i dessa frågor. En utbildningssatsning behövs. Det är bra om det i varje utbildning finns ett inslag om mångfald. Ett annat sätt är att ordna träffar seminarier m m. Här bör våra regionala centra spela en stor roll och detta gärna i samarbete med andra TCO-förbund.

Viktigt är också att Vision hörs i debatten. Det är en fördel om även detta kan göras i samarbete med andra TCO-förbund. Vi får inte ge upp det vi står för och låta andra ta över den så kallade verkligheten.

Vi måste mena det vi säger. Det är allvar nu. Det räcker att se tendenser i Europa. De finns i Sverige också. Vi måste prioritera mångfaldsarbetet nu. Mångfald måste vara ett prioriterat mål i vår inriktning för de kommande två åren.

Därför föreslår jag att förbundsmötet beslutar

att i alla utbildningar som Vision ordnar skall mångfald vara en självklar del

att de regionala centra får i uppdrag att ordna seminarier gärna i samarbete med andra TCO-förbund

att Vision gärna i samarbete med andra TCO-förbund hörs mer i dessa frågor

att mångfald är ett prioriterat mål för de kommande två åren

Avdelningen i Härryda har tillstyrkt motionen
Göteborgsavdelningen stödjer motionen

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 58. Prioritera mångfaldsarbetet nu

Vision är ett förbund som utan tvekan vill höras mer i mångfaldsdebatten. För att säkerställa att hela förbundet har tillräcklig förståelse för frågorna genomförs en rad olika insatser. Förutom det arbete som genomförs av de regionala råden för integration och etnisk mångfald (RIM) tas bland annat fram material som kan användas för diskussion om diskrimineringsfrågor.

I ett flertal av Visions utbildningar förs en dialog om värdegrunden och värderingar och hur det tar sig uttryck i det lokala fackliga arbetet. Deltagarna får arbeta både praktiskt och teoretiskt. Målsättningen är att deltagarna i det vardagliga fackliga arbetet ska agera på ett sätt som främjar mångfald och är icke-diskriminerande

Det är en klok tanke att samordna insatserna med de övriga TCO-förbunden eftersom frågan är av generell karaktär. Regionerna tillsammans med regionala RIM bör titta på möjligheter att arbeta med TCO på lokal/regional nivå. Förbundet bör även pröva möjligheterna att samarbeta med andra förbund.

Inför förbundets fortsatta arbete så är det styrelsen ambition och önskan att fokus på mångfald ska ingå i arbetet med Visions hjärtefrågor. Vår önskan är ett arbetsliv och fackliga strukturer som inte utestänger någon oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att anse den första, andra och fjärde att-satserna besvarade

att bifalla den tredje att-satsen

Förbundsmötet beslutar

att anse den första, andra och fjärde att-satserna besvarade

att bifalla den tredje att-satsen

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  igår kl 15:10

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  i förrgår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 3 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 4 dagar sedan

Till arkivet

1111 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb