×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro, Kivra eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

57. Ny inriktning och nytt namn för RIM, rådet för integration och etnisk mångfald

Motionärer: Helené Engström, Stockholm stad och Camilla Bodin, Tierp

Vision har under många år bedrivit ett arbete med frågor som berör integration och mångfald. Som stöd i detta arbete finns RIM som är en rådgivande funktion till Visions förbundsstyrelse. RIM ska också vara ambassadörer för Visions etniska mångfaldsarbete och bärare av Visions värdegrund.

Vision har en värdegrund som handlar om likabehandling och respekt för den enskilde individen. Vision har också ett program för mänskliga rättigheter och likabehandling där förbundet intar en tydlig ståndpunkt i dessa frågor. I detta är etnisk mångfald en självklar del. Detta är dock en aspekt av många delar och Vision bör inte arbeta ensidigt med etnisk mångfald utan att knyta ihop det med andra delar som berör mänskliga rättigheter och likabehandling. Andra aspekter inom detta område är lika viktiga och utgör också en viktig del i samhället och i en människas identitet.

Riktmärket i det svenska samhället är vår lagstiftning. Vi har sedan år 2009 en diskrimineringslagstiftning i Sverige som förbjuder diskriminering på grunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Detta borde också vara ett riktmärke för Visions arbete då dessa diskrimineringsgrunder är med och formar våra medlemmars arbetsliv. Även om detta givetvis inte är okända frågor för Vision så bör de lyftas fram i Visions arbete på samma sätt som etnisk mångfald görs via RIM. Det mest naturliga steget är att RIM:s arbete får en ny inriktning och ett nytt namn som innesluter Sveriges diskrimineringsgrunder. På detta sätt lyfter Vision fram vikten av alla diskrimineringsgrunder och gör inte heller någon åtskillnad dem emellan.

Förbundsmötet föreslås besluta

att arbetet i RIM ska innefatta de svenska diskrimineringsgrunderna

att utifrån RIM:s nya inriktning på sitt arbete byta namn på RIM till rådet för mänskliga rättigheter

Vision Stockholms Stad har behandlat motionen på styrelsemöte den 19 mars 2012 och ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 57. Ny inriktning och nytt namn för RIM, rådet för integration och etnisk mångfald

Förbundsstyrelsen har vid flera tillfällen diskuterat och tagit ställning till frågan om RIMs uppdrag och namn. Styrelsen uppfattning är att uppdraget ska avgränsas till att stödja Visions arbete gällande etnisk härkomst. Detta för att lägga fokus och öka medvetenheten kring etnisk härkomst och den diskriminering som fortfarande är verklighet på många arbetsplatser. Avgränsningen för RIM betyder inte att vårt arbete med övriga diskrimineringsgrunder inte är prioriterat utan enbart att vi arbetar med de frågorna på andra sätt. Styrelsen vill betona att Vision inte accepterar någon form av diskriminering och det är en bärande tanke i all vår verksamhet.

När det gäller RIMs namn så anser förbundsstyrelsen att, för att behålla det starka fokus vi har på diskrimineringsgrunden "Etnisk härkomst", så ska namnet vara det samma. RIM är efter många år etablerat i organisationen och det gör att arbetet kan koncentreras på verksamhet.

Inför förbundets fortsatta arbete så är det styrelsens förslag att mångfald ska ingå i arbetet med Visions hjärtefrågor. För att åstadkomma resultat kring dessa frågor krävs att Vision formulerar strategier kring hur ett påverkansarbete ska bedrivas på såväl lokal som nationell nivå. Vår önskan är ett arbetsliv och fackliga strukturer som inte utestänger någon oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att avslå motionen

Förbundsmötet beslutar

att avslå motionen

Nyheter

Landsting nu regioner

Från och med den 1 januari har alla Sveriges regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. För Visions avdelning i Sörmland har regionbildningen inneburit tydligare och kortare beslutsvägar.  2019-01-29

Brist på tandsköterskor kan leda till felbehandlingar

Det råder stor brist på tandsköterskor i hela landet konstaterar Vision i en ny rapport. Det riskerar att leda till längre tandvårdsköer och sämre patientsäkerhet. För att behålla erfaren personal och rekrytera nya medarbetare måste arbetsgivarna göra långsiktiga lönesatsningar och erbjuda moderna villkor.  2019-01-28

Låt inte barn och unga hamna #mellanstolarna

I ett öppet brev som idag skickas till socialminister Lena Hallengren belyser fler organisationer de tusentals barn och unga med psykisk ohälsa som hamnar mellan stolarna. De slussas mellan olika myndigheter och kontaktpersoner och går igenom långa utredningar.  2019-01-24

Snabba tips inför lönesamtalet

Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt inför ditt lönesamtal. Då är det lättare att argumentera för din lön och dina förmåner. Här får du fem tips på saker du kan göra för att förbereda dig.  2019-01-17

Till arkivet

1017 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 3 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb