×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

57. Ny inriktning och nytt namn för RIM, rådet för integration och etnisk mångfald

Motionärer: Helené Engström, Stockholm stad och Camilla Bodin, Tierp

Vision har under många år bedrivit ett arbete med frågor som berör integration och mångfald. Som stöd i detta arbete finns RIM som är en rådgivande funktion till Visions förbundsstyrelse. RIM ska också vara ambassadörer för Visions etniska mångfaldsarbete och bärare av Visions värdegrund.

Vision har en värdegrund som handlar om likabehandling och respekt för den enskilde individen. Vision har också ett program för mänskliga rättigheter och likabehandling där förbundet intar en tydlig ståndpunkt i dessa frågor. I detta är etnisk mångfald en självklar del. Detta är dock en aspekt av många delar och Vision bör inte arbeta ensidigt med etnisk mångfald utan att knyta ihop det med andra delar som berör mänskliga rättigheter och likabehandling. Andra aspekter inom detta område är lika viktiga och utgör också en viktig del i samhället och i en människas identitet.

Riktmärket i det svenska samhället är vår lagstiftning. Vi har sedan år 2009 en diskrimineringslagstiftning i Sverige som förbjuder diskriminering på grunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Detta borde också vara ett riktmärke för Visions arbete då dessa diskrimineringsgrunder är med och formar våra medlemmars arbetsliv. Även om detta givetvis inte är okända frågor för Vision så bör de lyftas fram i Visions arbete på samma sätt som etnisk mångfald görs via RIM. Det mest naturliga steget är att RIM:s arbete får en ny inriktning och ett nytt namn som innesluter Sveriges diskrimineringsgrunder. På detta sätt lyfter Vision fram vikten av alla diskrimineringsgrunder och gör inte heller någon åtskillnad dem emellan.

Förbundsmötet föreslås besluta

att arbetet i RIM ska innefatta de svenska diskrimineringsgrunderna

att utifrån RIM:s nya inriktning på sitt arbete byta namn på RIM till rådet för mänskliga rättigheter

Vision Stockholms Stad har behandlat motionen på styrelsemöte den 19 mars 2012 och ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 57. Ny inriktning och nytt namn för RIM, rådet för integration och etnisk mångfald

Förbundsstyrelsen har vid flera tillfällen diskuterat och tagit ställning till frågan om RIMs uppdrag och namn. Styrelsen uppfattning är att uppdraget ska avgränsas till att stödja Visions arbete gällande etnisk härkomst. Detta för att lägga fokus och öka medvetenheten kring etnisk härkomst och den diskriminering som fortfarande är verklighet på många arbetsplatser. Avgränsningen för RIM betyder inte att vårt arbete med övriga diskrimineringsgrunder inte är prioriterat utan enbart att vi arbetar med de frågorna på andra sätt. Styrelsen vill betona att Vision inte accepterar någon form av diskriminering och det är en bärande tanke i all vår verksamhet.

När det gäller RIMs namn så anser förbundsstyrelsen att, för att behålla det starka fokus vi har på diskrimineringsgrunden "Etnisk härkomst", så ska namnet vara det samma. RIM är efter många år etablerat i organisationen och det gör att arbetet kan koncentreras på verksamhet.

Inför förbundets fortsatta arbete så är det styrelsens förslag att mångfald ska ingå i arbetet med Visions hjärtefrågor. För att åstadkomma resultat kring dessa frågor krävs att Vision formulerar strategier kring hur ett påverkansarbete ska bedrivas på såväl lokal som nationell nivå. Vår önskan är ett arbetsliv och fackliga strukturer som inte utestänger någon oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att avslå motionen

Förbundsmötet beslutar

att avslå motionen

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  igår kl 15:10

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  i förrgår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 3 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 4 dagar sedan

Till arkivet

1119 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb