×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

55. Sätt MR på kartan

Motionär: Vision Göteborg

Mänskliga rättigheter (MR) och mångfald har blivit en viktig faktor i samhället idag liksom i Vision. Vi har i många år arbetat genom bl.a. RIM (Rådet för Integration och Mångfald) för att belysa frågorna både externt och internt. Vi har vid flera tillfällen genomfört mångfaldsbarometern som visat att vi är på väg åt rätt håll, men vi är ännu inte i mål med att vara representativa. Vi har mål om att vi skall ha styrelser som är representativa ur ett mångfaldsperspektiv.

Vi uttrycker i vår värdegrund att mångfald är positivt, vi är en Fair Union, vi arbetar på många sätt med MR frågor och mångfald.

Vision har i flera år varit ledande inom MR området bland fackliga organisationer, men nu börjar de andra organisationerna komma ikapp oss. Detta borde sporra oss att ta tillbaka vår ledande position.

Förbundsmötet föreslås besluta:

att Vision skall föra ett aktivt arbete för mångfald på arbetsplatser, i styrelser och i utbildningar.

att valutskotten informeras och görs delaktiga i Visions mångfaldsarbete.

att Vision opinionsbildar i MR frågor

att Vision på ett tydligare sätt i vår värdegrund tar ställning för de mänskliga rättigheterna

att Vision arbetar för en MR märkning, för kommuner, företag, föreningar mfl. (en märkning typ Fair märkningen).

Följande avdelningar har meddelat att de står bakom motionen:

Vision Härryda

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 55. Sätt MR på kartan

De regionala råden för integration och etnisk mångfald (RIM) fyller en viktig funktion med att lyfta MR–frågorna (Mänskliga Rättigheter) på lokal/regional nivå. Som nämns i motionen är det effektivt att fokusera på valutskotten och få dem att tillämpa en kompetensbaserad rekryteringsprocess.

I ett flertal av Visions utbildningar förs en dialog om värdegrunden och värderingar och hur det tar sig uttryck i det lokala fackliga arbetet. Deltagarna får arbeta både praktiskt och teoretiskt. I "Vision och arbetsrätten – Grund" arbetar deltagarna i övningar med diskriminering och vad som är diskriminerande. I Valutskottsutbildningen är mångfald en självklar del med utgångspunkt i stadgarna. Målsättningen är att deltagarna i det vardagliga fackliga arbetet ska agera på ett sätt som främjar mångfald och är icke-diskriminerande, t ex i samverkansgrupper och när de finns med vid anställningsintervjuer. Mångfald är viktigt, inte minst ur ett generationsväxlingsperspektiv. Vi måste ta vara på allas kompetens och arbetsvilja.

I Visions värdegrund står det att: Vision har likabehandling och respekt för den enskilde som ledstjärna. Alla former av diskriminering och godtycke måste motverkas. Med andra ord är likabehandling ett viktigt mål för förbundet men Förbundsstyrelsen vill ändå få ett tydligt mandat från förbundsmötet att ta fram en strategi för hur Vision ska bli ännu bättre på att förespråka mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Det finns många metoder för att informera och opinionsbilda om MR på olika nivåer i samhället. Ett av de sätt som Vision tror på är det MR-pris som förbundet har instiftat just för att få fokus på, inte minst, det arbetsplatsnära arbetet.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att bifalla den första, andra och tredje att-satsen

att anse den fjärde att-satsen besvarad, samt

att avslå den femte att-satsen

Förbundsmötet beslutar

att bifalla den första, andra och tredje att-satsen

att anse den fjärde att-satsen besvarad, samt

att avslå den femte att-satsen

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 4 dagar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  för 5 dagar sedan

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 6 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 7 dagar sedan

Till arkivet

1203 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 3 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb