55. Sätt MR på kartan | Vision
×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

55. Sätt MR på kartan

Motionär: Vision Göteborg

Mänskliga rättigheter (MR) och mångfald har blivit en viktig faktor i samhället idag liksom i Vision. Vi har i många år arbetat genom bl.a. RIM (Rådet för Integration och Mångfald) för att belysa frågorna både externt och internt. Vi har vid flera tillfällen genomfört mångfaldsbarometern som visat att vi är på väg åt rätt håll, men vi är ännu inte i mål med att vara representativa. Vi har mål om att vi skall ha styrelser som är representativa ur ett mångfaldsperspektiv.

Vi uttrycker i vår värdegrund att mångfald är positivt, vi är en Fair Union, vi arbetar på många sätt med MR frågor och mångfald.

Vision har i flera år varit ledande inom MR området bland fackliga organisationer, men nu börjar de andra organisationerna komma ikapp oss. Detta borde sporra oss att ta tillbaka vår ledande position.

Förbundsmötet föreslås besluta:

att Vision skall föra ett aktivt arbete för mångfald på arbetsplatser, i styrelser och i utbildningar.

att valutskotten informeras och görs delaktiga i Visions mångfaldsarbete.

att Vision opinionsbildar i MR frågor

att Vision på ett tydligare sätt i vår värdegrund tar ställning för de mänskliga rättigheterna

att Vision arbetar för en MR märkning, för kommuner, företag, föreningar mfl. (en märkning typ Fair märkningen).

Följande avdelningar har meddelat att de står bakom motionen:

Vision Härryda

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 55. Sätt MR på kartan

De regionala råden för integration och etnisk mångfald (RIM) fyller en viktig funktion med att lyfta MR–frågorna (Mänskliga Rättigheter) på lokal/regional nivå. Som nämns i motionen är det effektivt att fokusera på valutskotten och få dem att tillämpa en kompetensbaserad rekryteringsprocess.

I ett flertal av Visions utbildningar förs en dialog om värdegrunden och värderingar och hur det tar sig uttryck i det lokala fackliga arbetet. Deltagarna får arbeta både praktiskt och teoretiskt. I "Vision och arbetsrätten – Grund" arbetar deltagarna i övningar med diskriminering och vad som är diskriminerande. I Valutskottsutbildningen är mångfald en självklar del med utgångspunkt i stadgarna. Målsättningen är att deltagarna i det vardagliga fackliga arbetet ska agera på ett sätt som främjar mångfald och är icke-diskriminerande, t ex i samverkansgrupper och när de finns med vid anställningsintervjuer. Mångfald är viktigt, inte minst ur ett generationsväxlingsperspektiv. Vi måste ta vara på allas kompetens och arbetsvilja.

I Visions värdegrund står det att: Vision har likabehandling och respekt för den enskilde som ledstjärna. Alla former av diskriminering och godtycke måste motverkas. Med andra ord är likabehandling ett viktigt mål för förbundet men Förbundsstyrelsen vill ändå få ett tydligt mandat från förbundsmötet att ta fram en strategi för hur Vision ska bli ännu bättre på att förespråka mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Det finns många metoder för att informera och opinionsbilda om MR på olika nivåer i samhället. Ett av de sätt som Vision tror på är det MR-pris som förbundet har instiftat just för att få fokus på, inte minst, det arbetsplatsnära arbetet.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att bifalla den första, andra och tredje att-satsen

att anse den fjärde att-satsen besvarad, samt

att avslå den femte att-satsen

Förbundsmötet beslutar

att bifalla den första, andra och tredje att-satsen

att anse den fjärde att-satsen besvarad, samt

att avslå den femte att-satsen

Nyheter

Foto: Mark Bollhorst PHOTOGRAPHER

Foto: Mark Bollhorst PHOTOGRAPHER

Vision lyfte vikten av IT-skyddsronder

Vision var på en tvådagarskonferens i Berlin där man diskuterade hur facken kan jobba med kollektivavtal och partsdialog för att skapa bästa möjliga förutsättningar när arbetsplatser digitaliserar och automatiseras.  2018-07-13

Ulrika Westerlund.

”Framtidens socialtjänstlag ska vara sammanhållen och framåtsyftande”

Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst. Här svarar Ulrika Westerlund (L) vad hon tycker är viktigt.  2018-07-13

Per-Olof Forsblom

”Socialarbetarnas kompetens måste tillvaratas”

Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst. Här svarar Per-Olof Forsblom (V) vad han tycker är viktigt.  2018-07-11

Så får du en stressfri semester

Har du inte gått på semester än? Eller är du på semester men har svårt att koppla av? Här kommer 7 tips för en stressfri semester.  2018-07-11

Till arkivet

575 nya medlemmar under augusti

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 5 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb