×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

54. Förkorta arbetstiden

Motionärer: Berit Wallin-Berthu & Ivanka Madunic-Vujic, Socialförvaltningen, Jönköpings kommun

Vid 1900-talets början var genomsnittliga veckoarbetstiden 60 timmar per person.1919 infördes åtta timmars arbetsdag. 2012 är normalarbetstiden fortfarande åtta timmar. Skillnaden mellan 1919 års lagstiftning om 48 timmars arbetsvecka och nuvarande 40 timmars arbetsdag är att lördagar är arbetsfria.

Arbetstiden har dock indirekt ökat då övertidsuttagning ökat under flera år. Trots ökad arbetslöshet har arbetsmängden per sysselsatt ökat. Arbetstillfällen har koncentrerats på färre personer. Kortare arbetsdag kräver begränsad övertid och därför bör uttag av arbetstid kraftigt begränsas vid en förkortad arbetstid.

I de flesta EU-länder är den avtalade eller lagreglerade arbetstiden kortare än våra 40 timmar. Danmark har en veckoarbetstid på 37 timmar. Utvecklingen i Sverige har inte följt övriga Europa. Den snabbt stigande arbetslösheten var det viktigaste argumentet för att förkorta arbetstiden i Danmark.

Kvinnors inträde på arbetsmarknaden under förra seklet har inneburit att hon fick dubbla bördor både för produktionen och för barn och hushåll trots jämställdheten i samhället. Småbarnsmammor har dessutom fått betala sin förkortade arbetstid (föräldraledighet) på egen hand. Småbarnspappor tillhör den grupp som har de absolut längsta arbetstiderna, 42 timmar eller mer. Sjukfrånvaron sjönk i början av nittiotalet till 4 % från närmare 10 % i slutet av åttiotalet. Detta berodde i första hand på ändrade ersättningssystem, införande av en karensdag, sänkta ersättningsnivåer. Frågan är om antalet sjuka på arbetsplatsen sjönk? Från mitten av nittiotalet ökande sjukskrivningarna, men 85 % av sjukskrivningarna berodde på att sjukskrivningsperioderna blev länge.

En minskad arbetstid leder till ökad effektivitet, förebygger utbrändhet som kan relateras till stress och överbelastning, förebygger sjukskrivning, minskar arbetsskadorna, lökar jämställdheten. Den leder vidare till ökad livskvalitet genom en ökad fritid.

Vi föreslår att förbundsmötet beslutar

att arbets för att minska arbetstiden till 7 h arbetsdag med bibehållen lön för de som fyllt 50 år.

att minska arbetstiden till 6 h arbetsdag med bibehållen lön till dem som fyllt 60 år.

Avdelningens yttrande

Vision Kommunavdelning i Jönköping tillstyrker motionen

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 54. Förkorta arbetstiden

Förbundsstyrelsen tror inte det är möjligt att i dag driva krav på att förkorta arbetstiderna varken generellt eller för vissa yrkeskategorier så som motionärerna föreslår. Arbetstidsförkortningar är mycket kostsamma och det saknas möjligheter att inom den befintliga arbetskraften klara behovet av nyanställningar som en arbetstidsförkortning skulle medföra. Styrelsen redogör mer ingående för sin bedömning i sitt svar på de motioner som specifikt rör generellt förkortad arbetstid.

Styrelsen ser dock stora möjligheter i att individualisera arbetstiderna, och skapa större möjligheter för varje medlem att själv kunna påverka både arbetstidens längd och dess förläggning utifrån de förutsättningar och behov som individen själv kan ha, med t ex familj eller fritidsåtaganden. Förbundsstyrelsen vill arbeta för att öppna upp våra avtal för att göra detta möjligt och för att skapa en jämnare maktbalans mellan arbetsgivare och arbetstagare i alla frågor som rör arbetstider och ledighetsförmåner.

Styrelsen vill också arbeta för att införa flexibel pensionsålder och större möjlighet till delpensionering som individen själv ska kunna förfoga över.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att avslå motionen

Förbundsmötet beslutar

att avslå motionen

Nyheter

Så lyckas du koppla bort jobbet i jul

Många har svårt att ta ledigt från jobbet under julen. Här kommer några tips från Angela Ahola, doktor i psykologi, om hur du kan koppla bort arbetet under julledigheten.  för en timma sedan

Så får du en lugn jul

Efter en intensiv höst har det äntligen blivit dags för några dagars julledighet. Det innebär tid för den så viktiga återhämtningen. Men julen kan också vara en riktig stressfälla – här är de bästa knepen som kan få dig att varva ner.  igår kl 12:00

Kivra

Betalar du din medlemsavgift i Vision med inbetalningskort och är ansluten till Kivra? Då kommer du från januari att få din månadsavi digitalt i Kivra istället för på papper i posten. Smart, eller hur?  igår kl 09:00

Visions projekt ska stärka fackens ställning i Egypten

Egypten räknas som ett av världens tio farligaste länder att vara fackligt aktiv i. Av säkerhetsskäl kan Vision inte resa dit, men det finns mycket annat som görs bakom kulisserna.  för 13 dagar sedan

Till arkivet

934 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 8 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb