×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

54. Förkorta arbetstiden

Motionärer: Berit Wallin-Berthu & Ivanka Madunic-Vujic, Socialförvaltningen, Jönköpings kommun

Vid 1900-talets början var genomsnittliga veckoarbetstiden 60 timmar per person.1919 infördes åtta timmars arbetsdag. 2012 är normalarbetstiden fortfarande åtta timmar. Skillnaden mellan 1919 års lagstiftning om 48 timmars arbetsvecka och nuvarande 40 timmars arbetsdag är att lördagar är arbetsfria.

Arbetstiden har dock indirekt ökat då övertidsuttagning ökat under flera år. Trots ökad arbetslöshet har arbetsmängden per sysselsatt ökat. Arbetstillfällen har koncentrerats på färre personer. Kortare arbetsdag kräver begränsad övertid och därför bör uttag av arbetstid kraftigt begränsas vid en förkortad arbetstid.

I de flesta EU-länder är den avtalade eller lagreglerade arbetstiden kortare än våra 40 timmar. Danmark har en veckoarbetstid på 37 timmar. Utvecklingen i Sverige har inte följt övriga Europa. Den snabbt stigande arbetslösheten var det viktigaste argumentet för att förkorta arbetstiden i Danmark.

Kvinnors inträde på arbetsmarknaden under förra seklet har inneburit att hon fick dubbla bördor både för produktionen och för barn och hushåll trots jämställdheten i samhället. Småbarnsmammor har dessutom fått betala sin förkortade arbetstid (föräldraledighet) på egen hand. Småbarnspappor tillhör den grupp som har de absolut längsta arbetstiderna, 42 timmar eller mer. Sjukfrånvaron sjönk i början av nittiotalet till 4 % från närmare 10 % i slutet av åttiotalet. Detta berodde i första hand på ändrade ersättningssystem, införande av en karensdag, sänkta ersättningsnivåer. Frågan är om antalet sjuka på arbetsplatsen sjönk? Från mitten av nittiotalet ökande sjukskrivningarna, men 85 % av sjukskrivningarna berodde på att sjukskrivningsperioderna blev länge.

En minskad arbetstid leder till ökad effektivitet, förebygger utbrändhet som kan relateras till stress och överbelastning, förebygger sjukskrivning, minskar arbetsskadorna, lökar jämställdheten. Den leder vidare till ökad livskvalitet genom en ökad fritid.

Vi föreslår att förbundsmötet beslutar

att arbets för att minska arbetstiden till 7 h arbetsdag med bibehållen lön för de som fyllt 50 år.

att minska arbetstiden till 6 h arbetsdag med bibehållen lön till dem som fyllt 60 år.

Avdelningens yttrande

Vision Kommunavdelning i Jönköping tillstyrker motionen

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 54. Förkorta arbetstiden

Förbundsstyrelsen tror inte det är möjligt att i dag driva krav på att förkorta arbetstiderna varken generellt eller för vissa yrkeskategorier så som motionärerna föreslår. Arbetstidsförkortningar är mycket kostsamma och det saknas möjligheter att inom den befintliga arbetskraften klara behovet av nyanställningar som en arbetstidsförkortning skulle medföra. Styrelsen redogör mer ingående för sin bedömning i sitt svar på de motioner som specifikt rör generellt förkortad arbetstid.

Styrelsen ser dock stora möjligheter i att individualisera arbetstiderna, och skapa större möjligheter för varje medlem att själv kunna påverka både arbetstidens längd och dess förläggning utifrån de förutsättningar och behov som individen själv kan ha, med t ex familj eller fritidsåtaganden. Förbundsstyrelsen vill arbeta för att öppna upp våra avtal för att göra detta möjligt och för att skapa en jämnare maktbalans mellan arbetsgivare och arbetstagare i alla frågor som rör arbetstider och ledighetsförmåner.

Styrelsen vill också arbeta för att införa flexibel pensionsålder och större möjlighet till delpensionering som individen själv ska kunna förfoga över.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att avslå motionen

Förbundsmötet beslutar

att avslå motionen

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 17 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  i förrgår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1067 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb