×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

53. Beredskapsvillkoren för anställda inom kommun och landsting

Motionär: Visions medlemmar inom Landstingsfastigheters beredskapsorganisation, Landstinget i Kalmar län

Angående beredskapsvillkoren för anställda inom kommun och landsting

Vill med denna motion väcka uppmärksamhet på en fråga som verkar ha kommit i skym-undan eftersom den bara berör en minoritet bland Visions medlemmar, men är av stor vikt för de medlemmar som har beredskap hos nitiska arbetsgivare.

För att belysa problemen vill vi beskriva situationen hur villkoren för beredskap är för oss på Landstingsfastigheter i Kalmar län:

Problem 1
Efter att ha stått arbetsgivaren till förfogande under en beredskapsvecka (torsdag-torsdag) har vi enligt arbetstidslagen rätt till en ledig dag – fredag. Denna får vi dock arbeta in under mellanliggande veckor enligt ett schema som arbetsgivaren har lagt – dvs. längre arbetsdagar än åtta timmar.

För de individer som har täta beredskapspass innebär det att de måste jobba längre tid per dag än för de som har flera veckor mellan passen.

Det som borde vara självklart för oss, och som i andra branscher sedan länge är självklart, är att arbetsgivaren skall bekosta den lediga dagen som är föreskriven för att uppnå veckovila enligt arbetstidslagen.

Problem 2
Efter att ha gjort en inryckning under natten så säger arbetsgivaren att; för att uppfylla lagen om dygnsvila så skall beredskapsman/kvinna gå hem motsvarande tid som han/hon varit instämplad under natten. Denna tid skall han/hon ta av sin flex- eller komptid, alltså betala själv.

Det som borde vara självklart för oss, och som i andra branscher sedan länge är självklart, är att arbetsgivaren skall bekosta de timmar som är föreskrivna för att uppnå dygnsvila enligt arbetstidslagen.

Problem 3
För den minimala ersättningen av 15,30 kr/timme vardagar kl 16:05 – 07:00 och 30,60 kr/timme helgdagar, fredag kl 16:05 – måndag 07:00, denna ersättning gäller även vid storhelger, skall vi stå till arbetsgivarens förfogande med en inställelsetid på 45 minuter. Detta är under, eller långt under övriga avtal för beredskap på arbetsmarknaden.

Vi tycker att ersättningsnivåerna för beredskap i vårt avtal under längre tid markant har halkat efter den allmänna löneutvecklingen och Vision bör sätta fokus på denna fråga i kommande avtalsrörelse.

Förslaget till Vision inför avtalsrörelsen 2012 är att beredskapsorganisation inom Landstingsfastigheter i Kalmar län vi får bifall för:

att Vision kraftfullt ska verka för att kommande kollektivavtal ska formuleras så att den kompensationsledighet som avses i § 13 i Arbetstidslagen ska betalas av arbetsgivaren.

att Vision kraftfullt ska verka för att kommande kollektivavtal ska formuleras så att den veckovila som avses i § 14 i Arbetstidslagen ska betalas av arbetsgivaren.

att Vision skall verka för att minimiersättning för beredskap snarast skall justeras till åtminstone medel på arbetsmarknaden.

Utdrag ur arbetstidslagen:

13§
Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till skall tiden mellan midnatt och klockan 05 ingå. Avvikelse får göras, om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 05. Lag (2005:165).

14§
Arbetstagarna skall ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila). Till veckovilan räknas inte beredskapstid då arbetstagaren får uppehålla sig utanför arbetsstället men skall stå till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete när behov uppkommer.

Veckovilan skall så långt möjligt förläggas till veckoslut.

Avvikelse från första stycket får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådan avvikelse får göras endast under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. Lag (2005:165).

För beredskapsorganisationen Landstingsfastigheter i Kalmar län
Peder Cederlöf Niclas Carlsson Anders Johansson Patrik Lindqvist
Rikard Pettersson Mattias Leonardsson Allan Skogh Pär Lord
Jerry Gustafsson

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 53. Beredskapsvillkoren för anställda inom kommun och landsting

Förbundsstyrelsen delar de uppfattningar som framförs i motionen. Vision har också i flera avtalsrörelser framfört krav om förbättringar av villkoren vid jour- och beredskapstjänstgöring, så även i den just avslutade avtalsrörelsen. Vi kommer att fortsätta driva krav om förbättringar i beredskapsvillkoren. Främst genom att arbetsgivarens möjlighet att beordra jour och beredskap begränsas, men också genom att införa divisorer för de ekonomiska ersättningarna. På det sättet kommer ersättningarna att följa den individuella löneutveckling och därmed värdesäkras.

De exakta kraven, eller dess prioritering i förhållande till andra aktuella krav, kommer att bero på vilka omständigheter som råder inför kommande avtalsförhandlingar och bestämmas i det förberedelse arbete som sker i forum och avtalsgrupper.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att bifalla motionen samt

att överlämna motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser.

Förbundsmötet beslutar

att bifalla motionen samt

att överlämna motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser.

prio hög

Nyheter

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Jokkmokk vände rekryteringstrenden

Fler chefer med renodlat ansvar, ett nytt stipendium för de som vill plugga vidare och närhet till kommunens stödfunktioner. Det är några av framgångsfaktorerna som under de senaste åren förbättrat rekryteringsläget inom socialtjänsten i Jokkmokks kommun.  igår kl 06:51

Svårt men åt rätt håll med rekrytering till socialtjänsten

Det har blivit något lättare att rekrytera medarbetare till socialtjänsten. Men fortfarande anser 44 procent av landets socialchefer att det är fortsatt svårt att hitta personal, det visar årets upplaga av Visions Socialchefsrapport.  igår kl 06:51

Vision vill forma framtidens arbetsliv

Under hösten fortsätter Vision att träffa medlemmar på arbetsplatser, mässor, fikarum, över telefonen och på sociala medier.  för 12 dagar sedan

Till arkivet

1323 nya medlemmar under september

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 5 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb