×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

53. Beredskapsvillkoren för anställda inom kommun och landsting

Motionär: Visions medlemmar inom Landstingsfastigheters beredskapsorganisation, Landstinget i Kalmar län

Angående beredskapsvillkoren för anställda inom kommun och landsting

Vill med denna motion väcka uppmärksamhet på en fråga som verkar ha kommit i skym-undan eftersom den bara berör en minoritet bland Visions medlemmar, men är av stor vikt för de medlemmar som har beredskap hos nitiska arbetsgivare.

För att belysa problemen vill vi beskriva situationen hur villkoren för beredskap är för oss på Landstingsfastigheter i Kalmar län:

Problem 1
Efter att ha stått arbetsgivaren till förfogande under en beredskapsvecka (torsdag-torsdag) har vi enligt arbetstidslagen rätt till en ledig dag – fredag. Denna får vi dock arbeta in under mellanliggande veckor enligt ett schema som arbetsgivaren har lagt – dvs. längre arbetsdagar än åtta timmar.

För de individer som har täta beredskapspass innebär det att de måste jobba längre tid per dag än för de som har flera veckor mellan passen.

Det som borde vara självklart för oss, och som i andra branscher sedan länge är självklart, är att arbetsgivaren skall bekosta den lediga dagen som är föreskriven för att uppnå veckovila enligt arbetstidslagen.

Problem 2
Efter att ha gjort en inryckning under natten så säger arbetsgivaren att; för att uppfylla lagen om dygnsvila så skall beredskapsman/kvinna gå hem motsvarande tid som han/hon varit instämplad under natten. Denna tid skall han/hon ta av sin flex- eller komptid, alltså betala själv.

Det som borde vara självklart för oss, och som i andra branscher sedan länge är självklart, är att arbetsgivaren skall bekosta de timmar som är föreskrivna för att uppnå dygnsvila enligt arbetstidslagen.

Problem 3
För den minimala ersättningen av 15,30 kr/timme vardagar kl 16:05 – 07:00 och 30,60 kr/timme helgdagar, fredag kl 16:05 – måndag 07:00, denna ersättning gäller även vid storhelger, skall vi stå till arbetsgivarens förfogande med en inställelsetid på 45 minuter. Detta är under, eller långt under övriga avtal för beredskap på arbetsmarknaden.

Vi tycker att ersättningsnivåerna för beredskap i vårt avtal under längre tid markant har halkat efter den allmänna löneutvecklingen och Vision bör sätta fokus på denna fråga i kommande avtalsrörelse.

Förslaget till Vision inför avtalsrörelsen 2012 är att beredskapsorganisation inom Landstingsfastigheter i Kalmar län vi får bifall för:

att Vision kraftfullt ska verka för att kommande kollektivavtal ska formuleras så att den kompensationsledighet som avses i § 13 i Arbetstidslagen ska betalas av arbetsgivaren.

att Vision kraftfullt ska verka för att kommande kollektivavtal ska formuleras så att den veckovila som avses i § 14 i Arbetstidslagen ska betalas av arbetsgivaren.

att Vision skall verka för att minimiersättning för beredskap snarast skall justeras till åtminstone medel på arbetsmarknaden.

Utdrag ur arbetstidslagen:

13§
Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till skall tiden mellan midnatt och klockan 05 ingå. Avvikelse får göras, om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 05. Lag (2005:165).

14§
Arbetstagarna skall ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila). Till veckovilan räknas inte beredskapstid då arbetstagaren får uppehålla sig utanför arbetsstället men skall stå till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete när behov uppkommer.

Veckovilan skall så långt möjligt förläggas till veckoslut.

Avvikelse från första stycket får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådan avvikelse får göras endast under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. Lag (2005:165).

För beredskapsorganisationen Landstingsfastigheter i Kalmar län
Peder Cederlöf Niclas Carlsson Anders Johansson Patrik Lindqvist
Rikard Pettersson Mattias Leonardsson Allan Skogh Pär Lord
Jerry Gustafsson

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 53. Beredskapsvillkoren för anställda inom kommun och landsting

Förbundsstyrelsen delar de uppfattningar som framförs i motionen. Vision har också i flera avtalsrörelser framfört krav om förbättringar av villkoren vid jour- och beredskapstjänstgöring, så även i den just avslutade avtalsrörelsen. Vi kommer att fortsätta driva krav om förbättringar i beredskapsvillkoren. Främst genom att arbetsgivarens möjlighet att beordra jour och beredskap begränsas, men också genom att införa divisorer för de ekonomiska ersättningarna. På det sättet kommer ersättningarna att följa den individuella löneutveckling och därmed värdesäkras.

De exakta kraven, eller dess prioritering i förhållande till andra aktuella krav, kommer att bero på vilka omständigheter som råder inför kommande avtalsförhandlingar och bestämmas i det förberedelse arbete som sker i forum och avtalsgrupper.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att bifalla motionen samt

att överlämna motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser.

Förbundsmötet beslutar

att bifalla motionen samt

att överlämna motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser.

prio hög

Nyheter

Så kan ny teknik ta vården till nästa nivå

Röntgenavdelningen på Praktikertjänst Hötorget ligger i digitaliseringens framkant. Istället för traditionella diktat används röstigenkänning som automatiskt formulerar text till patientjournaler. Det har lett till flera positiva effekter – bland annat ökad patientsäkerhet och höjd vårdkvalitet.  för 17 timmar sedan

Medlemsavgiften avdragsgill

Från den 1 juli i år kan det bli 25 procent billigare att vara medlem i Vision. Då återinförs skattereduktionen på fackavgiften. Det innebär att de allra flesta medlemmar får tillbaka 25 procent av medlemsavgiften.  för 3 dagar sedan

Riktade lönesatsningar nödvändiga för medicinska sekreterare

Det är brist på medicinska sekreterare i nästan hela Sverige. Det riskerar att bidra till längre vårdköer och en försämrad patientsäkerhet. För att behålla erfaren personal och rekrytera nya medarbetare måste arbetsgivarna erbjuda högra löner och moderna villkor. Det visar en ny enkät som Vision genomfört.  för 4 dagar sedan

”Drömjobben ska finnas i välfärden”

Vision medverkar på Stora Samhällsgalan i dag för att synliggöra och lyfta goda insatser inom välfärden. Visions ordförande Veronica Magnusson har bland annat suttit i juryn för utmärkelsen ”Årets offentliga ledare” och hoppas att galan kan bidra till att göra unga akademiker nyfikna på jobben i välfärden.  för 5 dagar sedan

Till arkivet

1005 nya medlemmar under maj

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 3 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb