×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

45. Hantering av företrädesrätt i samband med föräldraledighet, graviditet, barns födelse och erbjudande om arbete

Motionär: Rickard Johansson

Föreslår att förbundsmötet beslutar

att Förbundsstyrelsen snarast tar upp diskussionen med SKL om möjligheten till att i samband med graviditet sluta enskilda avtal om när företrädesrätten ska börja löpa.

I dagsläget om man har företrädesrätt och man blir erbjuden ett arbete av arbetsgivaren under den tiden man har någon form av föräldraledighet bör man tacka ja till arbetet. Tackar man nej till arbete är det sannolikt att arbetsgivaren anser att man har förbrukat sin företrädesrätt .

I samband med att man har skrivit på anställningsavtalet, får man därefter omgående ansöka om ledighet i enlighet med 13§ i Föräldraledighetslagen. Tackar man ja så finns där en liten risk om att man måste jobba en period innan ledigheten kan träda i kraft. I vilket fall får arbetsgivaren därefter tillsätta en vikarie på tjänsten. Detta innebär i sin förlängning att om man erbjuds ett vikariat på ex 10 månader och om man ansöker omgående om tjänstledighet under dessa månader så kan man som arbetstagare tillgodoräkna sig vikariatstiden vid en beräkning av en 2/5*. Om arbetsgivaren tillsätter en vikarie på vikariatet så kan även denna person tillgodo räkna sig vikariatstiden. Man måste vara medveten om att detta förfaringssätt kan få arbetsgivaren att knorra (då det skapar problem för dem) även om man har rätten på sin sida.

Vad händer nu?

Kan man istället på ett tidigt stadium via sin fackliga organisation komma överens med arbetsgivaren om när företrädesrätten skall börja löpa torde detta vara för alla inblandade parter ett bättre sätt.

Visions Malmöavdelning tillstyrker motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 45. Hantering av företrädesrätt i samband med föräldraledighet, graviditet, barns födelse och erbjudande om arbete

Motionären beskriver att det kan vara svårt för vissa personer att t ex utnyttja sin företrädesrätt under samma tid som man utnyttjar sin rätt till lag- eller avtalsreglerade ledigheter, tex semester. Problemet uppmärksammas alltför sällan och förbundsstyrelsen håller med motionären.

Det är troligtvis också så att det även finns andra omständigheter då två rättigheter inte kan utnyttjas samtidigt. Styrelsen vill därför inför kommande avtalsrörelser se över regelverken och utreda om det finns möjligheter till avtalslösningar som kan undanröja det som motionären pekar på.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att anse motionen besvarad

att utreda och se över regelverken i lagar och avtal, samt

att överlämna motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser.

Förbundsmötet beslutar

att anse motionen besvarad

att utreda och se över regelverken i lagar och avtal, samt

att överlämna motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser.

Nyheter

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Möjligheten att vara på ett HVB-boende kan göra stor skillnad i en persons liv. Därför är det viktigt att omsorgen håller en hög kvalitet oavsett driftsform. SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med Vision och andra aktörer tagit fram en ny standard för kvalitetssäkring av HVB.  i förrgår kl 09:30

Som skyddsombud lär jag mig nytt varje dag

Anders Rooth jobbar som budget- och skuldrådgivare på Kristianstads kommun. Han är också skyddsombud (SO) på arbetsplatsen sedan två år. Vi var nyfikna på hans uppdrag och vilka möjligheter och svårigheter han ser.  2018-10-24

Sara Roxell, socialpolitiska strateg

Medlemmarna inom socialt arbete gör skillnad varje dag

Sara Roxell är socialpolitisk strateg på Vision sedan början av oktober. Hon är socionom och har arbetat med socialtjänstfrågor sedan 1996. Sara har arbetat i olika kommuner, på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och på Socialdepartementet, senast som politiskt sakkunnig åt barn-, äldre- och jämställdhetsministern.  2018-10-23

Studenters psykiska hälsa ska tas på allvar

Nästan varannan student upplever ångest eller oro, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Studenthälsan spelar här en viktig nyckelroll, vilka Vision vill ge bättre förutsättningar.  2018-10-22

Till arkivet

925 nya medlemmar under november

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 7 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb