×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

41. Ett offensivare generationsväxlingsarbete

Motionär: Härnösandsavdelningen och ledare Alumni

De senaste åren har begreppet Generationsväxling blivit ett utbrett begrepp för den kommande föryngringen av anställda inom offentlig sektor. Ett flertal undersökningar har beskrivet detta som allt ifrån ett problem av mindre betydelse, till att vissa talar om en makroekonomisk chock.

Senast i januari har SKL gått ut med att det behövs 420000 nyanställningar inom den offentliga sektorn fram tom år 2020.

Mellan 400000 och 500000 kommer alltså att behöva anställas. Enligt SKL är 12 % av dessa anslutna till VISION eller motsvarande fackliga organisationer. 20 % är dessutom oanslutna. Oavsett vad de exakta siffrorna blir kommer, visar detta att vi står inför inte bara stora utmaningar att fylla på de naturliga avgångarna i de egna leden. Men även ser möjligheterna att rekrytera nya medlemmar till vår organisation.

Nu är det 2012, framtiden är idag.

Visions medlemmar har tagit ett beslut, vi vill föryngras, vi vill att 2012 ska inriktningen vara att 30 % är under 35 år. Detta är ett kvantitativt mål som går att utvärdera.

Hur går vi vidare vad händer 2013. Vad skall göras centralt vad skall göras av avdelningarna. Vision har efter år 2012 ingen uttalad ståndpunkt vad gäller generationsväxlingen.

Förbundsmötet föreslås besluta:

att Vision utvärderar 4:e punkten i 2012 målen. Hur stor del av de förtroende är nu under 35 år?

att Vision utarbetar ett fackpolitisk ställningstagande i var vi står i generationsdebatten utifrån våra medlemmars intressen

att Vision ser över möjligheterna till samarbete med SKL. Där målet är att dess medlemsorganisationer och Visions avdelningar får konkreta verktyg att tillsammans och i dialog möta de kommande utmaningarna inom området

att Vision avsätter nödvändiga medel för att uppnå ovanstående attsatser.

Bestyrks av:

Ledare Alumni, Lundavdelningen, Stockholmsavdelningen, Göteborgsavdelningen

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 41-42. Ett offensivare Generationsväxlingsarbete 1 & 2

Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn på vikten av att Vision aktivt måste arbeta med generationsväxlingsfrågan och här har vi som organisation en stor utmaning, precis som de offentliga arbetsgivarna står inför en utmaning att lyckas attrahera morgondagens arbetskraft. Att fylla på med yngre medlemmar är en överlevnadsfråga för Vision och därför är allt arbete med generationsskifte i förbundet mycket viktigt. Det handlar dels om att vi blir försvagade som facklig organisation om vi minskar i antal medlemmar och dels om att säkra utvecklingen och vitaliseringen av vårt förbund på sikt och få fler yngre som blir fackligt aktiva.

Just nu pågår också inom vårt organisationsområde en stor generationsväxling. Det handlar om fler unga möjliga medlemmar som kommer in på våra arbetsplatser och det handlar om många av Visions förtroendevalda som kommer att lämna sina uppdrag. Det innebär flera utmaningar för oss – men framför allt också stora möjligheter. Vi har massor av nya potentiella medlemmar att rekrytera till vår organisation! Under nästa femårsperiod fortsätter och intensifieras generationsväxlingen ytterligare.

Vision har den högsta medelåldern bland våra förtroendevalda i TCO. Samtidigt vet vi genom våra egna undersökningar att det finns många unga som vill engagera sig. Det innebär att vi nu – utan att tappa kompetens som finns – behöver genomföra ett eget generationsskifte.

Förbundsstyrelsen kan konstatera att det är vi som är engagerade nu som har ansvar att lösa frågan. Det kan vi inte lägga på nästa generation. Och vi kan också konstatera att när vi tittar tillbaks på de två senaste åren har vi inte flyttat fram positionen på detta område.

Vi behöver bryta trenden och för det krävs det att vi först och främst rekryterar de nya medarbetarna;

Fler yngre medlemmar ger möjlighet att få in fler yngre i styrelserna. Fler yngre medlemmar i styrelserna ger oss större möjlighet att attrahera fler yngre potentiella medlemmar.

Inte sällan sägs att det är svårt att få yngre att engagera sig. Men när vi ställer frågan till våra medlemmar om viljan till att engagera sig fackligt, så vill faktiskt våra yngre medlemmar engagera sig i hög utsträckning. Men de vill kanske inte engagera sig våra traditionella strukturer. Även här behöver vi bryta ny mark. Därför pekar flera av våra mål och åtgärdspunkter på att hitta nya former för engagemang. Mål som pekar framåt mot kommande år och som konkretiseras i rapporten "Vi bygger Vision."

Förbundsstyrelsen har mätt den 4:e åtgärdspunkten som säger att det är en rekommendation att 30 procent av styrelseledamöterna ska vara under 35 år. Även åldersutvecklingen i våra styrelser mäts kontinuerligt. Åldersstrukturen i styrelserna har sett ungefär likadan ut under de senaste åren. Majoriteten är över 50 år, ca 36 procent är mellan 35-49 och lite drygt 7 procent är under 35 år. 2011 ökade antalet yngre, men den senaste mätningen visar att vi har färre yngre och en ökning av åldersgruppen över 50 år.

2011 var det 7 procent av våra styrelser där 30 procent av ledamöterna var under 35 år. 50 procent av våra styrelser hade ingen under 35 år. Den senaste mätningen i april 2012 pekar tyvärr åt fel håll och visar att endast 5 procent av styrelserna har 30 procent under 35 år. Lite drygt 20 procent har mellan 20-30 procent under 35 år. 2012 är det fler också styrelser som inte har någon under 35 år i sina styrelser. Utvecklingen är nedslående, men utmanar också Vision att öka våra ansträngningar och utveckla nya arbetssätt som tydligare öppnar upp och bjuder in yngre i det fackliga arbetet.

När det gäller det större perspektivet och hela sektorns utmaning att klara generationsskiftet har Sveriges kommuner och landsting, SKL, startat en stor kommunikationssatsning som heter Sveriges Viktigaste Jobb och har som syfte att öka intresset för att välja ett jobb hos de offentliga arbetsgivarna. Detta är en satsning som Vision välkomnar och vi har både initierat och genomfört en del gemensamma aktiviteter – t ex seminarium under Kvalitetsmässan hösten 2011 kring frågan om hur offentliga arbetsgivare arbetar med att synliggöra de viktiga och intressanta arbeten som finns. Vision har utvecklade kontakter och en fortlöpande dialog med SKL kring satsningen och under 2012 kommer ytterligare aktiviteter att genomföras. Vision opinionsbildar också på egen hand kring vikten av att öppna upp möjligheter för att synliggöra sektorn och underlätta generationsväxlingen t ex genom studentmedarbetarskap. Att skapa goda villkor och förutsättningar som attraherar den bästa arbetskraften är ett annat tema som Vision (och tidigare SKTF) lyft fram i ett flertal olika rapporter och utspel de senaste åren.

Avslutningsvis vill förbundsstyrelsen peka på att Visions studentverksamhet är inriktad på att Vision ska vara en mötesplats för studenter och yrkeslivet. Vi är i ett uppbyggnadsskede, men siktet är inställt på olika former av mentorskapsprogram och gemensamma yrkesaktiviteter.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att anse motionerna besvarade

Förbundsmötet beslutar

att anse motionen besvarad

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 5 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 9 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

763 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb