×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

40. Tillvarata de äldre medlemmarnas kompetens i Visions utveckling

Motionär: Landstingsavdelningen Stockholm

Vision är ett fackförbund för alla.

I vårt interna arbete saknas dock den linjen. De äldre besitter mycket kunskap och lång erfarenhet av det fackliga arbetet.

Idag vill t o m regeringen i ett förslag, höja pensionsåldern för de som vill arbeta längre.

Låt alla oavsett ålder få vara med som kursledare, representanter i regionen och mentorer för nyinvalda styrelseledamöter.

Med Visions sätt att se människan och dess resurser så anser jag att de äldres kunskapsbank försvinner som det ser ut idag.

Det är kunskap som har förräntat sig väl och som bara försvinner och detta är såväl en resurs som ekonomisk förlust.

Jag föreslår

att Vision aktivt arbetar för allas lika värde, rättigheter, möjligheter i förbundet oavsett ålder.

att förbundsstyrelsen låter våra äldre visionsmedlemmars kompetens komma andra till del genom kursledarskap samt mentorskap speciellt för de nyinvalda ledamöterna i styrelser.

Avdelningens yttrande

Styrelsen för landstingsavdelningen Stockholm har beslutat att tillstyrka motionen och att skicka motionen vidare till förbundsmötet.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 40. Tillvarata de äldre medlemmarnas kompetens i Visions utveckling.

Förbundsstyrelsen håller med att det är viktigt att alla åldrar finns representerade. Visions utmaning och överlevnadsfråga är att få in yngre medlemmar som förtroendevalda, i styrelser och som kursledare.

När det gäller kursledare i Vision har förbundet medvetet arbetat med att sänka åldersstrukturen i kursledargruppen då den har en brist på kursledare födda 1970 och senare. Vi är långt ifrån klara med det. Det är endast 7,8 procent av Visions lokala styrelser som har uppnått vårt mål med 30 procent under 35 år. Hälften av Visions lokala styrelser har ingen ledamot som är under 35 år.

När det gäller frågan om att ta tillvara äldres kunskap och erfarenhet ber förbundsstyrelsen att hänvisa till förslaget i motionerna 114 och 115 om att ta fram någon form av utbildning som stödjer förbundets behov av generationsskifte.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet

att bifalla första att-satsen

att anse andra att-satsen besvarad

Förbundsmötets beslut

att bifalla första att-satsen

att anse andra att-satsen besvarad

Vi har många äldre duktiga och kompetenta kursledare i Vision medan det snarare är en brist på yngre.

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 5 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 9 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

763 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb