×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

40. Tillvarata de äldre medlemmarnas kompetens i Visions utveckling

Motionär: Landstingsavdelningen Stockholm

Vision är ett fackförbund för alla.

I vårt interna arbete saknas dock den linjen. De äldre besitter mycket kunskap och lång erfarenhet av det fackliga arbetet.

Idag vill t o m regeringen i ett förslag, höja pensionsåldern för de som vill arbeta längre.

Låt alla oavsett ålder få vara med som kursledare, representanter i regionen och mentorer för nyinvalda styrelseledamöter.

Med Visions sätt att se människan och dess resurser så anser jag att de äldres kunskapsbank försvinner som det ser ut idag.

Det är kunskap som har förräntat sig väl och som bara försvinner och detta är såväl en resurs som ekonomisk förlust.

Jag föreslår

att Vision aktivt arbetar för allas lika värde, rättigheter, möjligheter i förbundet oavsett ålder.

att förbundsstyrelsen låter våra äldre visionsmedlemmars kompetens komma andra till del genom kursledarskap samt mentorskap speciellt för de nyinvalda ledamöterna i styrelser.

Avdelningens yttrande

Styrelsen för landstingsavdelningen Stockholm har beslutat att tillstyrka motionen och att skicka motionen vidare till förbundsmötet.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 40. Tillvarata de äldre medlemmarnas kompetens i Visions utveckling.

Förbundsstyrelsen håller med att det är viktigt att alla åldrar finns representerade. Visions utmaning och överlevnadsfråga är att få in yngre medlemmar som förtroendevalda, i styrelser och som kursledare.

När det gäller kursledare i Vision har förbundet medvetet arbetat med att sänka åldersstrukturen i kursledargruppen då den har en brist på kursledare födda 1970 och senare. Vi är långt ifrån klara med det. Det är endast 7,8 procent av Visions lokala styrelser som har uppnått vårt mål med 30 procent under 35 år. Hälften av Visions lokala styrelser har ingen ledamot som är under 35 år.

När det gäller frågan om att ta tillvara äldres kunskap och erfarenhet ber förbundsstyrelsen att hänvisa till förslaget i motionerna 114 och 115 om att ta fram någon form av utbildning som stödjer förbundets behov av generationsskifte.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet

att bifalla första att-satsen

att anse andra att-satsen besvarad

Förbundsmötets beslut

att bifalla första att-satsen

att anse andra att-satsen besvarad

Vi har många äldre duktiga och kompetenta kursledare i Vision medan det snarare är en brist på yngre.

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 23 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  i förrgår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 3 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 4 dagar sedan

Till arkivet

1107 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb