×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

39. Målen 2012 och Visions internationella arbete

Motionärer: Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift och Linda Söderberg, Vision Vara

Förbundets 2012-mål handlar bland annat om stolta och glada förtroendevalda som utvecklas och brinner för uppdraget och om att få fler att delta genom nya arbetssätt och arbetsformer. Vi upplever att Visions internationella arbete inte lever upp till målen idag, men att det finns goda möjligheter att utveckla verksamheten i målens riktning.

Många av oss har konstaterat att internationella frågor engagerar grupper av medlemmar som traditionellt inte är aktiva i facket, här finns en verklig potential att engagera fler. Vi har tidigare haft synpunkter på att projekten i andra länder i alltför stor utsträckning är en tjänstemannafråga. Och vi upplever att det fortfarande är så, i än större utsträckning än tidigare. Vart tog våra ambitioner med internationella projekt vägen? Försvann det i allt internt förnyelsearbete, pågår det i tysthet eller har det stannat av? Vi vet inte för informationen når inte ut. Vision är en demokratisk organisation och medlemmarna har rätt till inflytande. Därför rimmar det illa att den internationella verksamheten är så sluten när det finns intresserade medlemmar som har ett engagemang.

Ett alternativ till vårt förslag att inrätta en internationell grupp är att byta namn på RIM och bredda RIMs ansvarsområde till att innefatta alla frågor som rör Fair Union/Mänskliga Rättigheter och internationella frågor.

Förslag:

att Visions internationella arbete ska planeras och bedrivas av en grupp bestående av förtroendevalda på alla nivåer i förbundet i samråd med berörda tjänstemän

att Vision ställer samma höga krav på kursledarkompetens vid utbildningsinsatser i andra länder som ställs inom förbundets utbildningsverksamhet i Sverige

att i anslutning till förbundsmöte arrangera en internationell facklig konferens för våra internationella samarbetsförbund och medlemmar i Vision i Sverige

Vision Skara Stift, Vision Vara, Vision Mariestad avd. 055, Vision Falköping, Vision avdelning Gullspång, Vision avd. 054 Skövde och Vision Karlsborg tillstyrker motionen

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 39. Målen 2012 och Visions internationella arbete

Det är mycket positivt att det finns ett lokalt engagemang i internationellt arbete. Många av Visions medlemmar, och potentiella medlemmar, tycker att globala frågor är viktiga och arbetet inom ramen för Fair Union är ett sätt att möta upp detta behov.

Flera av de frågeställningar som tas upp i motionen behandlades på förbundsmötena 2008 och 2010. Efter förbundsmötet 2008 utsågs en arbetsgrupp med uppgift komma fram till hur man kunde öka det internationella engagemanget i förbundet. Motionärerna deltog i denna arbetsgrupp. För att öka transparensen och förståelsen för utvecklingssamarbetets förutsättningar togs det fram en tydlig beskrivning av hur roller och ansvar ser ut i förbundets utvecklingsprojekt, vilken senare beslutades om i förbundsstyrelsen. På förbundsmötet 2010 diskuterades frågorna igen och i utskottet om Fair Union fattades det beslut om att det skulle "utvecklas nya former och arbetssätt för att öka erfarenhetsutbytet med fackliga kollegor/kamrater i andra länder". För att möta upp detta behov erbjuder förbundet bland annat internationella stipendier och möjligheter att delta på konferenser/kongresser och liknande. Arbetet med detta fortsätter och framgent skapas fler och bättre kontaktytor med den internationella arenan.

Det nuvarande utvecklingssamarbetet sker alltmer på en nationell nivå/förbundscentral nivå och är inte längre en regional fråga. En av anledningarna är att mycket av det internationella utvecklingssamarbetet i form av utvecklingsprojekt sker tillsammans med ISKA (Internationalen för stats- och kommunalanställda) och mycket av resurspersoner och utbildare tas lokalt från samarbetslandet eller närliggande länder. I den mån resurspersoner från Sverige används är det redan nu så att det är kompetens som är ledstjärnan och inget annat. Vision har ett stort internationellt engagemang och är aktiva i projekten och kommer även fortsättningsvis att vara detta. I dessa, så kallade multilaterala projekt, spelar ISKA en nyckelroll och kommer med all sannolikhet att göra det även fortsättningsvis. Mycket har gjorts för att informera om vårt engagemang, genom bloggar och på hemsidan, ett arbete som hela tiden måste utvecklas. Men ingen är så bra så att det inte kan bli bättre och därför arbetar förbundet för att öka informationen om det internationella arbetet.

Beslut om utvecklingssamarbetet kommer även fortsättningsvis att tas av förbundsstyrelsen eftersom de är ytterst ansvariga. Styrelsen anser också att ett politiskt deltagande av styrelseledamöter i projekten fortfarande är viktigt, vilket leder till att ledamöterna även framgent kommer att prioritera arbetet och deltagande. Även de internationella stipendierna är tänkta att öka både kunskapen och möjligheten till att få internationella erfarenheter.

På förbundsmötet 2012 kommer det att finnas internationella gäster. Ambitionen är att få ut så mycket som möjligt av deras närvaro utan att för den skull störa det ordinarie förbundsmötesarbetet. Det är utan tvekan viktigt att skapa dessa kontaktytor för att stärka den internationella dimensionen av det fackliga arbetet. Ytterligare en satsning inför förbundsmötet är att alla regionala förmötens tema ska vara internationell verksamhet och Fair Union.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att avslå den första att-satsen

att anse den andra och tredje att-satsen besvarade

Förbundsmötets beslut

att avslå den första att-satsen

att anse den andra och tredje att-satsen besvarade

Precis på samma sätt som vi vill uppmuntra medlemmar att engagera sig på otraditionella sätt och nya arbetsformer i yrkesfrågorna vill vi öppna upp för att göra på samma sätt vad det gäller det internationella perspektivet.

att vi fokuserar på att använda våra medlemmars kunskap, kompetens och vilja när vi formulerar och utvecklar det internationella perspektivet i Visions ordinarie verksamhet.

att vi använder engagemanget i organisationen till samarbetsexplosioner där vi har fokus på det internationella perspektivet. 

Nyheter

Gå med Vision i Stockholms Prideparad 2019!

Vill du också uppleva stämningen i paraden och vara med och synliggöra arbetet för en arbetsplats för alla? Gå med Vision i Stockholms Prideparad 2019!  för 10 dagar sedan

Sommarhälsning från Veronica Magnusson

Här kommer en sommarhälsning från Visions förbundsordförande Veronica Magnusson. Glad sommar!  för 10 dagar sedan

Levnadslön - en förutsättning för Agenda 2030

Offentlig upphandling har en jätteviktig roll i arbetet med levnadslön i andra länder. Det lyfte Visions förbundsordförande Veronica Magnusson under ett seminarium där det pratades om hur alla i världshandeln ska kunna leva på sitt arbete.  för 10 dagar sedan

Mats Lindgren, Veronica Magnusson, Sigrid De Geyter, Jörgen Hermansson och Ardalan Shekarabi.

Samhällsbygge 2030 – från hållbarhetsvision till framgångsverksamhet

På onsdagen under Almedalsveckan deltog Veronica Magnusson i ett panelsamtal tillsammans med bland annat civilminister Ardalan Shekarabi, och där pratade de om hur framgångsnycklarna ser ut för att hållbarhetsvisioner ska bli verklighet.  för 11 dagar sedan

Till arkivet

467 nya medlemmar under juli

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 4 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb