×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

37. Utökade kunskaper om revisionsberättelser och årsbokslut

Motionärer: Magnus Sällström 502 Vårdföretagarna allmän klubb (Stockholm) och Katarina Andersson 512 Tjänsteföretagarna/Almega allmän klubb (Stockholm)

Inom det privata näringslivet är det en nödvändighet att kunna förstå och tyda olika ekonomiska dokument och förhandlingsunderlag för att kunna tillvarata medlemmarnas intressen och driva det fackliga arbetet framåt. Det finns idag utbildning inom förbundet som ger en inblick i årsredovisning, bokslut och revisionsberättelse. Det är en bra möjlighet för att kunna förstå sammanhanget.

Det som denna motion gäller är det privata näringslivets ekonomiska information där en del aktörer har riskkapitalbolag som huvudägare. Dessa bolags eller koncerners ekonomiska information sammanställs av ekonomiskt mycket kunniga medarbetare och ledning. Det är gedigna luntor med omfattande ekonomisk information utöver vad bokföringslagen kräver.

Det är på tiden att förbundet lyfter denna fråga och kompletterar kursutbudet med en ekonomisk utbildning för fackliga representanter i det privata näringslivet. De fackliga representanterna hos arbetsgivare med multinationella ägare är i stort behov av att kunna öka det ekonomiska kunnandet för att kunna vässa argumentationen i mötet med dessa arbetsgivare.

Vi yrkar på

att     förbundet ser över vilka ekonomiska kunskaper som är nödvändiga för att kunna förstå och få en adekvat inblick i det privata näringslivets ekonomiska information för att kunna bedriva ett framåtsyftande fackligt arbete som tillvaratar medlemmarnas intressen. 

att     förbundet utformar en utbildning för fackliga representanter som möter det privata näringslivets ekonomiska argumentation i sin fackliga vardag. Alternativt att förbundet undersöker möjligheten att köpa in en utbildning som motsvarar de inblickskrav som fackliga representanter i det privata näringslivet är i behov av vid förhandlingsbordet.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

37. Utökade kunskaper om revisionsberättelser och årsbokslut

Förbundsstyrelsen håller med att kunskap om de ekonomiska förutsättningarna är en strategiskt viktig kunskap för bolagsstyrelserepresentanter och ledande förtroendevalda i privata bolagsklubbar. Förbundsstyrelsen tar ett fram ett förslag till ett årligt nätverk där ekonomi tillsammans med andra viktiga strategiska frågor för denna målgrupp diskuteras.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet

att     bifalla första att-satsen

att     avslå andra att-satsen gällande utbildning och istället föreslå att inbjuda till ett årligt nätverk för styrelserepresentanter och ledande förtroendevalda i de privata företagen.

Förbundsmötet beslutar

att bifalla första att-satsen

att avslå andra att-satsen gällande utbildning och istället föreslå att inbjuda till ett årligt nätverk för styrelserepresentanter och ledande förtroendevalda i de privata företagen.

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  i förrgår kl 15:10

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  för 3 dagar sedan

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 4 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 5 dagar sedan

Till arkivet

1127 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb