×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

35. Kompetensutveckling för kursledare

Motionär: Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift och Linda Söderberg, Vision Vara

Att vara kursledare i Vision är ett uppdrag som skiljer sig en del från andra fackliga uppdrag. En förutsättning för att bli kursledare är att man går Visions kursledarutbildning, en gedigen och ganska omfattande utbildning. Men ofta är man kursledare i ganska många år, vilket är positivt eftersom uppdraget kräver en viss rutin och erfarenhet. Problemet är att det efter avslutad utbildning inte finns någon riktig kompetensutveckling. Det anordnas träffar där kursledarna får möjlighet att diskutera utbildningsverksamheten, mycket positivt men det fyller ett annat behov, inte påfyllning av kunskap. En annan aspekt är nyutbildade kursledares brist på rutin och behov av nätverk.

Vi tror att Vision skulle tjäna dubbelt på att delvis omforma kursledarutbildningen. Den skulle kunna bli ännu bättre genom ett upplägg som går ut på att ett av utbildningstillfällena riktar sig till ALLA kursledare, inte bara de som är under utbildning. Det finns flera vinster att göra; kursledare som i framtiden ska samarbeta får möjlighet att lära känna varandra och skapa nätverk, man kan arbeta med mentorskap och istället för att anlita föreläsare till två olika grupper kan man göra samordningsvinster. Att delta i utbildningsinsatserna regelbundet bör vara obligatoriskt för att få fortsätta som kursledare.

Därför föreslår vi:

att     kursledarutbildningen utvecklas så att även befintliga kursledare ges möjlighet till kompetensutveckling

 

Vision Skara Stift, Vision Vara, Vision Mariestad avd. 055, Vision Falköping, Vision avdelning

Gullspång, Vision avd. 054 Skövde och Vision Karlsborg tillstyrker motionen

 

Förbundsstyrelsens yttrande

35. Kompetensutveckling för kursledare

Förbundsstyrelsen håller med om att det är viktigt att kursledarna utvecklas. De är en viktig del i utbildningsverksamheten lokalt och regionalt. Varje år gör kansliorganisationens utbildningsgrupp en inventering och ser över behov av nya kursledare. Ett ansökningsförfarande med intervjuer av intresserade genomförs och därefter erbjuds en ny grupp att gå utbildningen.

Förbundsstyrelsen tycker det är viktigt att de nya kursledarna får sin grundutbildning och att utgångsläget för resonemang och reflektioner blir från deras utgångsläge som helt nya.

Under 2012 har Vision prövat en form av mentorskap – nya kursledare har tydligt kopplats ihop med de mer erfarna. Förbundsstyrelsen hoppas och tror att detta ska falla väl ut för både erfarna kursledare och de nya. En utvärdering kommer att göras.

När man väl är kursledare erbjuds ett antal tillfällen för kompetenspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. Förbundet erbjuder årliga kursledarträffar, 1 gång/år och kursledarutvecklingsdagar (2 dagar/år) och dessa utvecklas ständigt.

Det är inte obligatoriskt att delta vid de ovan nämnda tillfällena, men det som erbjuds är till för att ge kursledarna energi, ny kompetens, erfarenhetsutbyte och för att bredda sitt nätverk.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att                       avslå motionen

Förbundsmötet beslutar

att bifalla motionen

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  i förrgår kl 15:10

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  för 3 dagar sedan

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 4 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 5 dagar sedan

Till arkivet

1128 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb