×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

35. Kompetensutveckling för kursledare

Motionär: Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift och Linda Söderberg, Vision Vara

Att vara kursledare i Vision är ett uppdrag som skiljer sig en del från andra fackliga uppdrag. En förutsättning för att bli kursledare är att man går Visions kursledarutbildning, en gedigen och ganska omfattande utbildning. Men ofta är man kursledare i ganska många år, vilket är positivt eftersom uppdraget kräver en viss rutin och erfarenhet. Problemet är att det efter avslutad utbildning inte finns någon riktig kompetensutveckling. Det anordnas träffar där kursledarna får möjlighet att diskutera utbildningsverksamheten, mycket positivt men det fyller ett annat behov, inte påfyllning av kunskap. En annan aspekt är nyutbildade kursledares brist på rutin och behov av nätverk.

Vi tror att Vision skulle tjäna dubbelt på att delvis omforma kursledarutbildningen. Den skulle kunna bli ännu bättre genom ett upplägg som går ut på att ett av utbildningstillfällena riktar sig till ALLA kursledare, inte bara de som är under utbildning. Det finns flera vinster att göra; kursledare som i framtiden ska samarbeta får möjlighet att lära känna varandra och skapa nätverk, man kan arbeta med mentorskap och istället för att anlita föreläsare till två olika grupper kan man göra samordningsvinster. Att delta i utbildningsinsatserna regelbundet bör vara obligatoriskt för att få fortsätta som kursledare.

Därför föreslår vi:

att     kursledarutbildningen utvecklas så att även befintliga kursledare ges möjlighet till kompetensutveckling

 

Vision Skara Stift, Vision Vara, Vision Mariestad avd. 055, Vision Falköping, Vision avdelning

Gullspång, Vision avd. 054 Skövde och Vision Karlsborg tillstyrker motionen

 

Förbundsstyrelsens yttrande

35. Kompetensutveckling för kursledare

Förbundsstyrelsen håller med om att det är viktigt att kursledarna utvecklas. De är en viktig del i utbildningsverksamheten lokalt och regionalt. Varje år gör kansliorganisationens utbildningsgrupp en inventering och ser över behov av nya kursledare. Ett ansökningsförfarande med intervjuer av intresserade genomförs och därefter erbjuds en ny grupp att gå utbildningen.

Förbundsstyrelsen tycker det är viktigt att de nya kursledarna får sin grundutbildning och att utgångsläget för resonemang och reflektioner blir från deras utgångsläge som helt nya.

Under 2012 har Vision prövat en form av mentorskap – nya kursledare har tydligt kopplats ihop med de mer erfarna. Förbundsstyrelsen hoppas och tror att detta ska falla väl ut för både erfarna kursledare och de nya. En utvärdering kommer att göras.

När man väl är kursledare erbjuds ett antal tillfällen för kompetenspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. Förbundet erbjuder årliga kursledarträffar, 1 gång/år och kursledarutvecklingsdagar (2 dagar/år) och dessa utvecklas ständigt.

Det är inte obligatoriskt att delta vid de ovan nämnda tillfällena, men det som erbjuds är till för att ge kursledarna energi, ny kompetens, erfarenhetsutbyte och för att bredda sitt nätverk.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att                       avslå motionen

Förbundsmötet beslutar

att bifalla motionen

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 12 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  2019-10-04

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

1106 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb