×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

32. Utbildning i Vision

Motionär: Irene Grahn, Visions landstingsavdelning Västmanland

Lokalavdelningarna i Vision ansvarar för facklig utbildning och har ekonomiskt ansvar för: medlemsutbildning, utbildning av Vision-ombud och skyddsombud, utbildning av hela styrelser. Avdelningen ansvarar för att genomföra utbildningar, själv eller tillsammans med andra avdelningar. I avdelningen ska finnas en utbildningsansvarig.

Visions regionala center har ett regionalt ansvar för: behovsanalys av utbildning samt rekrytering av nya kursledare, utbildare och handledare.

För att få en kontinuitet och kvalitetssäkra utbildningarna för Vision-ombud och skyddsombud borde de regionala centren vara ett nav i detta och en sammanhållande länk till dessa utbildningar. Varje avdelning/klubb inom respektive regionalt center anmäler in vilka nya Vision-ombud och skyddsombud som tillkommer. Centren samlar in dessa namn och ordnar utbildning. Det ekonomiska ansvaret har fortfarande varje avdelning/klubb.

Det är idag ojämnt fördelat hur många nytillkomna Vision-ombud och skyddsombud som anmäls. Varje avdelning har oftast inte underlag för att ordna en egen utbildning. Ett samarbete med andra avdelningar är inte alltid så lätt att få till och platserna till utbildningarna räcker inte alltid till och kan vara ojämnt fördelade.

Förslag till beslut:

att     respektive regionalt center ansvarar för att utbildning för Vision-ombud och skyddsombud genomförs kontinuerligt.

att     respektive avdelning står för kostnaden samt anmäler in nya Vision-ombud och skyddsombud till de regionala centren.

Förbundsstyrelsens yttrande

32. Utbildning i Vision

Avdelningar har ansvar för att erbjuda utbildning precis som motionären skriver. De utbildningar som har ett enhetligt innehåll – program och körschema – är grundutbildningar för Vision ombud och skyddsombud och finns tillgängliga på vision.se/utbildning. Vision erbjuder dessa grundutbildningar för att förtroendevalda ska få kunskap om och veta vad som förväntas när man är ny i ett uppdrag.

Kansliets utbildningsgrupp är en regional resurs som håller ihop och utvecklar förbundets utbildningsverksamhet.

Avdelningarna planerar och genomför grundutbildningar. Detta kan göras på olika sätt.

  1. Avdelningen har tillräckligt många deltagare och genomför då i egen regi.
  2. Man kan erbjuda utbildningar i samverkan med andra avdelningar.
  3. Avdelningar nyttjar platser på grundutbildningar som kansliets utbildningsgrupp erbjuder och planerar. Avdelningen betalar då för sina deltagare. 

Klubbar har inte ansvar att genomföra grundutbildningar själv utan dessa erbjuds via utbildningsgruppen.

Utbildningsgruppen bidrar gärna till samarbetsexplosion i de olika regionerna. Motionärens förslag är en realitet i vissa regioner och utbildningsgruppen ser gärna till att grundutbildningar genomförs där behov finns och gärna enligt punkten 3 ovan.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att anse motionen besvarad

Förbundsmötet beslutar 

att anse motionen besvaradNyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 4 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1047 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb