×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

31. Öka tillgängligheten för oss förtroendevalda

Motionär: Sari Elsilä, Vision Norberg

När vi som medlemmar inom Vision ringer Direkten för att få råd, så använder de sig av en Faktabank. Denna databas har ca 700 frågor och svar som lätt skulle kunna göras tillgänglig för tex ordföranden, vice ordföranden mm i avdelningar och klubbar.  Medarbetarna på Direkten får avlastning och vi får tillgång till svar fortare. Att göra den tillgänglig för alla är inte bra då man som medlem ofta inte har grundkunskaperna som krävs i frågorna, och ofta blir det många följdfrågor som kan göra det svårt att förstå.

Därför vill vi föreslå förbundet

att     ge oss förtroendevalda ordföringar och vice ordföringar tillgång till Faktabankens frågor och svar utan att behöva ringa till Direkten.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

31. Öka tillgängligheten för oss förtroendevalda

Förbundsstyrelsen anser att det är ett bra förslag motionären lyfter fram.

För att kunna ge snabb, aktuell och korrekt rådgivning har Vision Direkt under de senaste tre åren byggt ett teknikstöd i form av en stor faktabank. Faktabanken innehåller 750 frågor och svar och uppdateras kontinuerligt så att den stämmer överens med lagar, avtal, tolkningar, riktlinjer, medlemsvillkor och mycket annat som behövs i rådgivningen.

Från början var faktabanken öppen för rådgivarna på Vision Direkt, men sedan två år tillbaka är den öppen för samtliga Vision-anställda, som ett stöd i deras arbete. Att göra faktabanken tillgänglig även för Visions förtroendevalda är ett naturliga nästa steg. Det skulle dels ge många förtroendevalda stöd i deras fackliga arbete, dels kunna hjälpa dem då medlemmar lokalt behöver bolla olika frågor med sina förtroendevalda.

Att öppna faktabanken skulle inte påverka de förtroendevaldas rätt till den personliga rådgivningen, som är och förblir central i uppdraget för Vision Direkt – utan vara just ytterligare en väg till kunskap för de förtroendevalda som så önskar ta möjligheten i bruk. Tanken att ge alla förtroendevalda denna möjlighet finns sedan tidigare hos Vision Direkt, så motionärens förslag stämmer väl överens med detta.

Innan vi kan öppna faktabanken behöver dock Visions kansli hitta en bra modell för hur det ska gå till. Det är både en teknisk fråga och en innehållsmässig fråga eftersom en betydande del av den information som i dag finns i faktabanken är skriven och anpassad för Vision Direkts arbete och därmed inte rakt av går att göra publik. Vi gör bedömningen att det kan finnas en lösning under år 2013.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     bifalla motionen

att     ge kansliet i uppdrag att göra faktabanken tillgänglig även för övriga förtroendevalda i Vision

Förbundsmötet beslutar

att bifalla motionen

att ge kansliet i uppdrag att göra faktabanken tillgänglig även för övriga förtroendevalda i Vision

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  i förrgår kl 15:10

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  för 4 dagar sedan

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 5 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 6 dagar sedan

Till arkivet

1131 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb