×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

28. VisionWiki för Visions medlemmar

Motionär: Curt Jacobsson, Vision Stockholms Stad

Jag föreslår

att     en kunskapsbank av Wikityp inrättas av Vision.

(Vad är en Wiki? Se här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki)

Den ska vara åtkomlig via Internet som ett stöd för alla Visions medlemmar, men bara Visions förtroendevalda (och kanske några få noggranna övriga medlemmar) får skriva eller redigera inlägg.

I den ska det först och främst finnas en sida för varje möjlig fas i arbetslivet. Varje sådan sida ska börja med en komihåglista/lathund/snabbguide/ där allt räknas upp som medlemmen måste hålla reda på när den nu står i eller inför den livssituation som sidan beskriver.

Det ska finnas ordentligt med referenser och länkar till viktiga böcker, Internetsidor och portaler. I övrigt ska sidan vara uppbyggd som de flesta Wikipediasidor är uppbyggda idag.

Exempel på sidtitlar: "Ny i arbetslivet"; "Pension, läs detta redan när du börjar din nya tjänst"; "Byte av tjänst eller arbetsuppgifter internt; ... externt"; "Löneförhandling"; "Din arbetsmiljö"; "Skador, insjuknande och olycksfall" (både arbetsskador, insjuknanden och privata olycksfall. De har mycket gemensamt.) "När jag redan är sjuk", "Påtvingade arbetsbyten eller avsked"; "Förbered din pensionering"; "efter pensionering";

Med hjälp av denna Wiki kan Vision och dess fackligt förtroendevalda oavsett erfarenhet eller intresse ge medlemmarna samma högkvalitativa stöd och hjälp till självhjälp i olika arbetslivssituationer.
Vision verkar i en mycket mer komplex verklighet än SKTF gjorde. Spelregler och anställningsförhållanden förändras snabbt och då byts ofta de fackliga förtroendemännen ut på lokal nivå. Rotationen gör att djup kunskap och lång erfarenhet av fackliga frågor idag är en bristvara. Har du ett omväxlande arbetsliv så finns det många arbetsgivare och andra organisationer som enligt avtal fortfarande har skyldigheter gentemot dig men de kommer ofta undan på grund av okunskap hos arbetstagaren och dess fackliga representanter.

Förutom de ovan önskade sidorna till stöd i livets olika stora skeenden kan VisionsWikin också innehålla sidor om allt som på något sätt kan höra arbetslivet till.
Den är ett utmärkt verktyg att användas av gamla fackliga rävar för att dela med sig av sina erfarenheter, och ge tips om kanske inte så allmänt kända källor till information på Internet, i böcker och offentliga handlingar.

(http://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki)

(http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/sv)

Varför motionerar jag om detta?
Jag fick guldklocka av Stockholms Stad förra året. Redan i början av min anställning drabbades jag av en skada på väg till arbetet. Jag har därför befunnit mig i många av de olika situationer en arbetstagare kan hamna i under sitt arbetsliv. Varje gång har jag visserligen fått gott stöd av SKTFs representanter men det har ändå till största delen hängt på hur nyfiket och enträget jag själv har lyckats efterforska vad jag har haft rätt till för hjälp, hjälpmedel, anpassningar och bidrag från arbetsgivaren och olika instanser i samhället.

Det har inte varit lätt och ofta hängt på slumpen eller berott på hur många års erfarenhet den just då tillgängliga SKTFfunktionären har haft. En sådan situation ger upphov till stor orättvisa mellan medlemmar och att många medlemmar kämpar förgäves med sitt problem bara för att de inte vet och ingen talar om för dem hur de ska göra eller vart de ska vända sig.

Stockholm den 1 mars 2012

Curt Jacobsson, medlem i Vision Stockholms Stad

Vision Stockholms stad har behandlat motionen i sitt styrelsemöte den 19 mars 2012 och lämnar in motionen utan eget yttrande

 

Förbundsstyrelsens yttrande

28. VisionWiki för Visions medlemmar

Förbundsstyrelsen delar motionärens tankar om att Vision ska vara ett stöd i varje medlems arbetsvardag. Ett medlemskap i Vision handlar om att få ett så bra arbetsliv som möjligt.  Det är med det som grund som vi har ett system med lokala förtroendevalda, avdelningar och klubbar, en kansliorganisation som tillhandahåller Vision Direkt där man snabbt via mail eller telefon kan få svar på frågor eller vision.se som har en stor uppgift att de som går in där ska få svar på sina frågor eller bli nyfikna på att gå med som medlem. Det är förbundsstyrelsens uppfattning att förbundet genom alla dessa olika kontaktvägar och informationskanaler ger en omfattande service till våra medlemmar och alltså redan erbjuder det som motionären efterfrågar.

Vision.se är under ständig utveckling och en del som kommer att tillkomma är möjligheterna att medlemmarna själva kan kommentera och vara med och reflektera mer, bygga nätverk kring vissa frågor och sist men inte minst själva kunna ge exempel på egna lyckade satsningar.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att                       anse motionen besvarad.

Förbundsmötet beslutar

att anse motionen besvarad

Nyheter

Så kan ny teknik ta vården till nästa nivå

Röntgenavdelningen på Praktikertjänst Hötorget ligger i digitaliseringens framkant. Istället för traditionella diktat används röstigenkänning som automatiskt formulerar text till patientjournaler. Det har lett till flera positiva effekter – bland annat ökad patientsäkerhet och höjd vårdkvalitet.  för 11 timmar sedan

Medlemsavgiften avdragsgill

Från den 1 juli i år kan det bli 25 procent billigare att vara medlem i Vision. Då återinförs skattereduktionen på fackavgiften. Det innebär att de allra flesta medlemmar får tillbaka 25 procent av medlemsavgiften.  för 3 dagar sedan

Riktade lönesatsningar nödvändiga för medicinska sekreterare

Det är brist på medicinska sekreterare i nästan hela Sverige. Det riskerar att bidra till längre vårdköer och en försämrad patientsäkerhet. För att behålla erfaren personal och rekrytera nya medarbetare måste arbetsgivarna erbjuda högra löner och moderna villkor. Det visar en ny enkät som Vision genomfört.  för 4 dagar sedan

”Drömjobben ska finnas i välfärden”

Vision medverkar på Stora Samhällsgalan i dag för att synliggöra och lyfta goda insatser inom välfärden. Visions ordförande Veronica Magnusson har bland annat suttit i juryn för utmärkelsen ”Årets offentliga ledare” och hoppas att galan kan bidra till att göra unga akademiker nyfikna på jobben i välfärden.  för 5 dagar sedan

Till arkivet

999 nya medlemmar under maj

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 3 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb