×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

28. VisionWiki för Visions medlemmar

Motionär: Curt Jacobsson, Vision Stockholms Stad

Jag föreslår

att     en kunskapsbank av Wikityp inrättas av Vision.

(Vad är en Wiki? Se här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki)

Den ska vara åtkomlig via Internet som ett stöd för alla Visions medlemmar, men bara Visions förtroendevalda (och kanske några få noggranna övriga medlemmar) får skriva eller redigera inlägg.

I den ska det först och främst finnas en sida för varje möjlig fas i arbetslivet. Varje sådan sida ska börja med en komihåglista/lathund/snabbguide/ där allt räknas upp som medlemmen måste hålla reda på när den nu står i eller inför den livssituation som sidan beskriver.

Det ska finnas ordentligt med referenser och länkar till viktiga böcker, Internetsidor och portaler. I övrigt ska sidan vara uppbyggd som de flesta Wikipediasidor är uppbyggda idag.

Exempel på sidtitlar: "Ny i arbetslivet"; "Pension, läs detta redan när du börjar din nya tjänst"; "Byte av tjänst eller arbetsuppgifter internt; ... externt"; "Löneförhandling"; "Din arbetsmiljö"; "Skador, insjuknande och olycksfall" (både arbetsskador, insjuknanden och privata olycksfall. De har mycket gemensamt.) "När jag redan är sjuk", "Påtvingade arbetsbyten eller avsked"; "Förbered din pensionering"; "efter pensionering";

Med hjälp av denna Wiki kan Vision och dess fackligt förtroendevalda oavsett erfarenhet eller intresse ge medlemmarna samma högkvalitativa stöd och hjälp till självhjälp i olika arbetslivssituationer.
Vision verkar i en mycket mer komplex verklighet än SKTF gjorde. Spelregler och anställningsförhållanden förändras snabbt och då byts ofta de fackliga förtroendemännen ut på lokal nivå. Rotationen gör att djup kunskap och lång erfarenhet av fackliga frågor idag är en bristvara. Har du ett omväxlande arbetsliv så finns det många arbetsgivare och andra organisationer som enligt avtal fortfarande har skyldigheter gentemot dig men de kommer ofta undan på grund av okunskap hos arbetstagaren och dess fackliga representanter.

Förutom de ovan önskade sidorna till stöd i livets olika stora skeenden kan VisionsWikin också innehålla sidor om allt som på något sätt kan höra arbetslivet till.
Den är ett utmärkt verktyg att användas av gamla fackliga rävar för att dela med sig av sina erfarenheter, och ge tips om kanske inte så allmänt kända källor till information på Internet, i böcker och offentliga handlingar.

(http://sv.wikipedia.org/wiki/MediaWiki)

(http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/sv)

Varför motionerar jag om detta?
Jag fick guldklocka av Stockholms Stad förra året. Redan i början av min anställning drabbades jag av en skada på väg till arbetet. Jag har därför befunnit mig i många av de olika situationer en arbetstagare kan hamna i under sitt arbetsliv. Varje gång har jag visserligen fått gott stöd av SKTFs representanter men det har ändå till största delen hängt på hur nyfiket och enträget jag själv har lyckats efterforska vad jag har haft rätt till för hjälp, hjälpmedel, anpassningar och bidrag från arbetsgivaren och olika instanser i samhället.

Det har inte varit lätt och ofta hängt på slumpen eller berott på hur många års erfarenhet den just då tillgängliga SKTFfunktionären har haft. En sådan situation ger upphov till stor orättvisa mellan medlemmar och att många medlemmar kämpar förgäves med sitt problem bara för att de inte vet och ingen talar om för dem hur de ska göra eller vart de ska vända sig.

Stockholm den 1 mars 2012

Curt Jacobsson, medlem i Vision Stockholms Stad

Vision Stockholms stad har behandlat motionen i sitt styrelsemöte den 19 mars 2012 och lämnar in motionen utan eget yttrande

 

Förbundsstyrelsens yttrande

28. VisionWiki för Visions medlemmar

Förbundsstyrelsen delar motionärens tankar om att Vision ska vara ett stöd i varje medlems arbetsvardag. Ett medlemskap i Vision handlar om att få ett så bra arbetsliv som möjligt.  Det är med det som grund som vi har ett system med lokala förtroendevalda, avdelningar och klubbar, en kansliorganisation som tillhandahåller Vision Direkt där man snabbt via mail eller telefon kan få svar på frågor eller vision.se som har en stor uppgift att de som går in där ska få svar på sina frågor eller bli nyfikna på att gå med som medlem. Det är förbundsstyrelsens uppfattning att förbundet genom alla dessa olika kontaktvägar och informationskanaler ger en omfattande service till våra medlemmar och alltså redan erbjuder det som motionären efterfrågar.

Vision.se är under ständig utveckling och en del som kommer att tillkomma är möjligheterna att medlemmarna själva kan kommentera och vara med och reflektera mer, bygga nätverk kring vissa frågor och sist men inte minst själva kunna ge exempel på egna lyckade satsningar.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att                       anse motionen besvarad.

Förbundsmötet beslutar

att anse motionen besvarad

Nyheter

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Möjligheten att vara på ett HVB-boende kan göra stor skillnad i en persons liv. Därför är det viktigt att omsorgen håller en hög kvalitet oavsett driftsform. SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med Vision och andra aktörer tagit fram en ny standard för kvalitetssäkring av HVB.  i förrgår kl 09:30

Som skyddsombud lär jag mig nytt varje dag

Anders Rooth jobbar som budget- och skuldrådgivare på Kristianstads kommun. Han är också skyddsombud (SO) på arbetsplatsen sedan två år. Vi var nyfikna på hans uppdrag och vilka möjligheter och svårigheter han ser.  2018-10-24

Sara Roxell, socialpolitiska strateg

Medlemmarna inom socialt arbete gör skillnad varje dag

Sara Roxell är socialpolitisk strateg på Vision sedan början av oktober. Hon är socionom och har arbetat med socialtjänstfrågor sedan 1996. Sara har arbetat i olika kommuner, på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och på Socialdepartementet, senast som politiskt sakkunnig åt barn-, äldre- och jämställdhetsministern.  2018-10-23

Studenters psykiska hälsa ska tas på allvar

Nästan varannan student upplever ångest eller oro, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Studenthälsan spelar här en viktig nyckelroll, vilka Vision vill ge bättre förutsättningar.  2018-10-22

Till arkivet

925 nya medlemmar under november

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 7 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb