×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

26. Övre åldersgränsen i Visions inkomstförsäkring

Motionär: Bo Johansson, Visions pensionärssektion 91, Landstinget Stockholm

I den inkomstförsäkring som Vision tecknat för sina medlemmar så gäller att försäkringen inte omfattar dem som är äldre än 62 år.

Utifrån som läget nu är på arbetsmarknaden och villkoren i pensionsförsäkringarna, så innebär det att många medlemmar önskar eller ser sig nödsakade att stanna kvar längre i arbetslivet innan man går i pension.

Dels så är vi friskare och vitalare upp i åren och därmed har en lust att vara kvar längre i arbetslivet och gemenskapen. Dels så tvingar reglerna i det nya pensionssystemet att vi jobbar längre för att därmed uppnå en högre livsinkomst, vilken i sin tur avgör nivån på pensionen.

Många av Visions medlemmar är inte att betrakta som högavlönade, varför många kanske mot sin vilja tvingas stanna kvar i arbetslivet längre upp i åren för att bibehålla en levnads-standard samt få högre pensionspoäng.

Från politiskt håll har man numera framfört att vi ur samhällsekonomiskt perspektiv måste höja den åldersgräns när flertalet medborgare går i pension.

Anställningstryggheten inom kommuner och landsting har under alla år med besparingar blivit sämre. Varför även de över 62 år mycket väl kan hamna i arbetslöshet. Har man då fem år eller mer kvar till sin tänkta pensionering så kan det bli tuffa år. Därför kan den hjälp som inkomstförsäkringen ger vara välkommen.

Utifrån ovan sagda vill jag att förbundsmötet beslutar

att     åldersgränsen på 62 år i Visions inkomstförsäkring höjs till om möjligt 67 år eller åtminstone till 65 år.

 

Motionen stöds av följande pensionärssektioner; Sektion 57 Stockholm Söder, Sektion 77 Stockholm Norr, Sektion 91 Landstinget Stockholm, Sektion 99 Stockholm

 

Förbundsstyrelsens yttrande

26. Övre åldersgränsen i Visions inkomstförsäkring

Visions inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Tidigare gällde försäkringen upp till 62 år men från oktober 2010 förbättrades villkoren i Visions inkomstförsäkring till att gälla upp till 65 år. Nya medlemmar i Vision ansluts automatiskt till inkomstförsäkringen, förutsatt att medlemmen inte fyllt 64 år vid inträdet. Försäkringen upphör att gälla den första i den månad man fyller 65 år.

Vad gäller försäkringsersättning från inkomstförsäkringen så är den beroende av rätten till arbetslöshetsersättning, vilken är reglerad i lag. Vid fyllda 65 år har medlemmen enligt Lag (2007:413) inte längre rätt till arbetslöshetsersättning. Det krävs därmed en lagändring för att Vision ska kunna höja gränsen till 67 år i försäkringsvillkoren i inkomstförsäkringen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att                       anse motionen besvarad

Förbundsmötet beslutar

att anse motionen besvarad

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 5 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1052 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb