×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

26. Övre åldersgränsen i Visions inkomstförsäkring

Motionär: Bo Johansson, Visions pensionärssektion 91, Landstinget Stockholm

I den inkomstförsäkring som Vision tecknat för sina medlemmar så gäller att försäkringen inte omfattar dem som är äldre än 62 år.

Utifrån som läget nu är på arbetsmarknaden och villkoren i pensionsförsäkringarna, så innebär det att många medlemmar önskar eller ser sig nödsakade att stanna kvar längre i arbetslivet innan man går i pension.

Dels så är vi friskare och vitalare upp i åren och därmed har en lust att vara kvar längre i arbetslivet och gemenskapen. Dels så tvingar reglerna i det nya pensionssystemet att vi jobbar längre för att därmed uppnå en högre livsinkomst, vilken i sin tur avgör nivån på pensionen.

Många av Visions medlemmar är inte att betrakta som högavlönade, varför många kanske mot sin vilja tvingas stanna kvar i arbetslivet längre upp i åren för att bibehålla en levnads-standard samt få högre pensionspoäng.

Från politiskt håll har man numera framfört att vi ur samhällsekonomiskt perspektiv måste höja den åldersgräns när flertalet medborgare går i pension.

Anställningstryggheten inom kommuner och landsting har under alla år med besparingar blivit sämre. Varför även de över 62 år mycket väl kan hamna i arbetslöshet. Har man då fem år eller mer kvar till sin tänkta pensionering så kan det bli tuffa år. Därför kan den hjälp som inkomstförsäkringen ger vara välkommen.

Utifrån ovan sagda vill jag att förbundsmötet beslutar

att     åldersgränsen på 62 år i Visions inkomstförsäkring höjs till om möjligt 67 år eller åtminstone till 65 år.

 

Motionen stöds av följande pensionärssektioner; Sektion 57 Stockholm Söder, Sektion 77 Stockholm Norr, Sektion 91 Landstinget Stockholm, Sektion 99 Stockholm

 

Förbundsstyrelsens yttrande

26. Övre åldersgränsen i Visions inkomstförsäkring

Visions inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Tidigare gällde försäkringen upp till 62 år men från oktober 2010 förbättrades villkoren i Visions inkomstförsäkring till att gälla upp till 65 år. Nya medlemmar i Vision ansluts automatiskt till inkomstförsäkringen, förutsatt att medlemmen inte fyllt 64 år vid inträdet. Försäkringen upphör att gälla den första i den månad man fyller 65 år.

Vad gäller försäkringsersättning från inkomstförsäkringen så är den beroende av rätten till arbetslöshetsersättning, vilken är reglerad i lag. Vid fyllda 65 år har medlemmen enligt Lag (2007:413) inte längre rätt till arbetslöshetsersättning. Det krävs därmed en lagändring för att Vision ska kunna höja gränsen till 67 år i försäkringsvillkoren i inkomstförsäkringen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att                       anse motionen besvarad

Förbundsmötet beslutar

att anse motionen besvarad

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 10 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 14 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

1084 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb