×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

26. Övre åldersgränsen i Visions inkomstförsäkring

Motionär: Bo Johansson, Visions pensionärssektion 91, Landstinget Stockholm

I den inkomstförsäkring som Vision tecknat för sina medlemmar så gäller att försäkringen inte omfattar dem som är äldre än 62 år.

Utifrån som läget nu är på arbetsmarknaden och villkoren i pensionsförsäkringarna, så innebär det att många medlemmar önskar eller ser sig nödsakade att stanna kvar längre i arbetslivet innan man går i pension.

Dels så är vi friskare och vitalare upp i åren och därmed har en lust att vara kvar längre i arbetslivet och gemenskapen. Dels så tvingar reglerna i det nya pensionssystemet att vi jobbar längre för att därmed uppnå en högre livsinkomst, vilken i sin tur avgör nivån på pensionen.

Många av Visions medlemmar är inte att betrakta som högavlönade, varför många kanske mot sin vilja tvingas stanna kvar i arbetslivet längre upp i åren för att bibehålla en levnads-standard samt få högre pensionspoäng.

Från politiskt håll har man numera framfört att vi ur samhällsekonomiskt perspektiv måste höja den åldersgräns när flertalet medborgare går i pension.

Anställningstryggheten inom kommuner och landsting har under alla år med besparingar blivit sämre. Varför även de över 62 år mycket väl kan hamna i arbetslöshet. Har man då fem år eller mer kvar till sin tänkta pensionering så kan det bli tuffa år. Därför kan den hjälp som inkomstförsäkringen ger vara välkommen.

Utifrån ovan sagda vill jag att förbundsmötet beslutar

att     åldersgränsen på 62 år i Visions inkomstförsäkring höjs till om möjligt 67 år eller åtminstone till 65 år.

 

Motionen stöds av följande pensionärssektioner; Sektion 57 Stockholm Söder, Sektion 77 Stockholm Norr, Sektion 91 Landstinget Stockholm, Sektion 99 Stockholm

 

Förbundsstyrelsens yttrande

26. Övre åldersgränsen i Visions inkomstförsäkring

Visions inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Tidigare gällde försäkringen upp till 62 år men från oktober 2010 förbättrades villkoren i Visions inkomstförsäkring till att gälla upp till 65 år. Nya medlemmar i Vision ansluts automatiskt till inkomstförsäkringen, förutsatt att medlemmen inte fyllt 64 år vid inträdet. Försäkringen upphör att gälla den första i den månad man fyller 65 år.

Vad gäller försäkringsersättning från inkomstförsäkringen så är den beroende av rätten till arbetslöshetsersättning, vilken är reglerad i lag. Vid fyllda 65 år har medlemmen enligt Lag (2007:413) inte längre rätt till arbetslöshetsersättning. Det krävs därmed en lagändring för att Vision ska kunna höja gränsen till 67 år i försäkringsvillkoren i inkomstförsäkringen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att                       anse motionen besvarad

Förbundsmötet beslutar

att anse motionen besvarad

Nyheter

Visions projekt ska stärka fackens ställning i Egypten

Egypten räknas som ett av världens tio farligaste länder att vara fackligt aktiv i. Av säkerhetsskäl kan Vision inte resa dit, men det finns mycket annat som görs bakom kulisserna.  för 3 dagar sedan

Lundaavdelningen 100 år

I år fyller Visions Lundaavdelning 100 år. När medlemmarna själva fick tycka till om hur det hela skulle firas föll valet på att donera pengar till Visions solidaritetsfond. Tack vare ett bidrag på 75 000 kronor kommer fonden nu att kunna stötta fackligt engagerade i Turkiet.  för 5 dagar sedan

sundsvallsocial

Det kan låta som en dröm för de flesta heltidsanställda; sex timmars arbetsdag inklusive två avlönade timmar fria att använda för träning, återhämtning, reflektion och utbildning. Men för socialsekreterarna i Sundsvalls kommun är det snart verklighet.  för 4 dagar sedan

Lund är Årets kulturkommun 2019

Lund är Årets kulturkommun 2019

Vision har idag utsett Lund till Årets kulturkommun 2019. Det är 30:e året i rad som Vision delar ut utmärkelsen Årets kulturkommun. Värnamo utsågs till Årets uppstickare.  för 12 dagar sedan

Till arkivet

392 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 8 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb