×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro, Kivra eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

21. Fackligt uppdrag ska aldrig arvoderas eller lönesättas

Motionär: Vision Göteborg

I det gamla fackförbundet SKTF förekom i relativt stor utsträckning att arvode betalades ut för det fackliga uppdraget. Detta var illa nog men allra värst var att det förekom att lön utgick på olika sätt från arbetsgivaren. Detta både i form av lön och lönetillägg. Motioner i ämnet har skrivits och kartläggningar har gjorts men i fackförbundet SKTF lyckades vi aldrig samla oss till att ta bort detta ofog.

När nu Visions första Förbundsmöte ska hållas måste frågan åter aktualiseras. Dessa typer av ersättningar riskerar definitivt att hindra den förnyelse som är nödvändig och som är Visions kännemärke. Det blir inte lättare att dela på uppdragen eller att ersätta sådana som gjort sitt om det dessutom är förknippat med en ekonomisk förlust för den enskilde. En ekonomisk förlust som i vissa fall dessutom lär vara påtaglig. En åtgärd av den här typen skiljer dessutom ut oss från övriga fackliga organisationer och blir rekryterande i sig.

Principen för fackligt arbete i Vision ska självklart vara kostnadsneutralitet. Det ska givetvis inte kosta att vara facklig utan ersättning för kostnader ska självklart utgå. När vi dessutom nu inte är fackliga på heltid (100%) utan har foten kvar i vårt yrke så påverkas naturligtvis inte heller utvecklingen i yrket eller löneutvecklingen på samma sätt, vilket kunde vara en risk förut.

För att få en bild av hur illa det är (om det fortfarande ser ut som i SKTF) vill vi att FS, kanske via ekonomiutskottet, kartlägger nuläget så att det finns med i beslutsunderlaget då denna motion behandlas på Förbundsmötet.

Nu gör vi upp med ytterligare en helig tiger i perspektivet facketförändras.

Förbundsmötet föreslås besluta:

att     all form av arvodering relaterat till det fackliga uppdraget i Vision upphör per 2013-01-01.

att     principen om kostnadsneutralitet därefter blir det som gäller, det vill säga att eventuella kostnader relaterade till uppdraget givetvis ersättes av Vision.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

21. Fackligt uppdrag ska aldrig arvoderas eller lönesättas.

Förbundsstyrelsen anser, liksom motionären, att ett engagemang i Vision inte ska vara styrt av ekonomiska skäl. Givetvis ska engagemanget vara grundat i de gemensamma fackliga värderingarna och viljan att göra arbetslivet bättre för Visions medlemmar. Förbundsstyrelsen ser också att alltför höga ersättningsnivåer riskerar att få en negativ effekt på föryngringen och förnyelsen av styrelserna i avdelningar och klubbar.

Å andra sidan anser förbundsstyrelsen att arvoden ibland kan vara ett effektivt sätt att få extra engagemang inom vissa riktade insatser. Det har t.ex. använts i samband med rekryteringsarbetet inom förbundet.

Förbundsstyrelsen har i ett annat motionssvar ställt sig positiv till att göra en kartläggning av arvoden inom Vision för att sedan ta fram en rekommendation för arvoden inom Vision.

Mot bakgrund av detta bedömer förbundsstyrelsen att det inte är praktiskt genomförbart att helt ta bort arvoden till förtroendevalda.  Detta p.g.a. att avdelningar och klubbar är självständiga juridiska personer med rätt att ta beslut om de vill betala arvoden till sina förtroendevalda eller inte. Avslutningsvis vad gäller ersättningar från arbetsgivaren som är kopplade till det fackliga uppdraget har Vision inte någon reell möjlighet att påverka detta. Förbundsstyrelsen ser dock att det kan uppfattas tveksamt att erhålla särskilda ersättningar eller förmåner från arbetsgivaren som har en direkt koppling till det fackliga uppdraget.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att                       avslå motionen

Förbundsmötet beslutar 

att avslå motionenNyheter

Landsting nu regioner

Från och med den 1 januari har alla Sveriges regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. För Visions avdelning i Sörmland har regionbildningen inneburit tydligare och kortare beslutsvägar.  2019-01-29

Brist på tandsköterskor kan leda till felbehandlingar

Det råder stor brist på tandsköterskor i hela landet konstaterar Vision i en ny rapport. Det riskerar att leda till längre tandvårdsköer och sämre patientsäkerhet. För att behålla erfaren personal och rekrytera nya medarbetare måste arbetsgivarna göra långsiktiga lönesatsningar och erbjuda moderna villkor.  2019-01-28

Låt inte barn och unga hamna #mellanstolarna

I ett öppet brev som idag skickas till socialminister Lena Hallengren belyser fler organisationer de tusentals barn och unga med psykisk ohälsa som hamnar mellan stolarna. De slussas mellan olika myndigheter och kontaktpersoner och går igenom långa utredningar.  2019-01-24

Snabba tips inför lönesamtalet

Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt inför ditt lönesamtal. Då är det lättare att argumentera för din lön och dina förmåner. Här får du fem tips på saker du kan göra för att förbereda dig.  2019-01-17

Till arkivet

1020 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 3 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb