×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

21. Fackligt uppdrag ska aldrig arvoderas eller lönesättas

Motionär: Vision Göteborg

I det gamla fackförbundet SKTF förekom i relativt stor utsträckning att arvode betalades ut för det fackliga uppdraget. Detta var illa nog men allra värst var att det förekom att lön utgick på olika sätt från arbetsgivaren. Detta både i form av lön och lönetillägg. Motioner i ämnet har skrivits och kartläggningar har gjorts men i fackförbundet SKTF lyckades vi aldrig samla oss till att ta bort detta ofog.

När nu Visions första Förbundsmöte ska hållas måste frågan åter aktualiseras. Dessa typer av ersättningar riskerar definitivt att hindra den förnyelse som är nödvändig och som är Visions kännemärke. Det blir inte lättare att dela på uppdragen eller att ersätta sådana som gjort sitt om det dessutom är förknippat med en ekonomisk förlust för den enskilde. En ekonomisk förlust som i vissa fall dessutom lär vara påtaglig. En åtgärd av den här typen skiljer dessutom ut oss från övriga fackliga organisationer och blir rekryterande i sig.

Principen för fackligt arbete i Vision ska självklart vara kostnadsneutralitet. Det ska givetvis inte kosta att vara facklig utan ersättning för kostnader ska självklart utgå. När vi dessutom nu inte är fackliga på heltid (100%) utan har foten kvar i vårt yrke så påverkas naturligtvis inte heller utvecklingen i yrket eller löneutvecklingen på samma sätt, vilket kunde vara en risk förut.

För att få en bild av hur illa det är (om det fortfarande ser ut som i SKTF) vill vi att FS, kanske via ekonomiutskottet, kartlägger nuläget så att det finns med i beslutsunderlaget då denna motion behandlas på Förbundsmötet.

Nu gör vi upp med ytterligare en helig tiger i perspektivet facketförändras.

Förbundsmötet föreslås besluta:

att     all form av arvodering relaterat till det fackliga uppdraget i Vision upphör per 2013-01-01.

att     principen om kostnadsneutralitet därefter blir det som gäller, det vill säga att eventuella kostnader relaterade till uppdraget givetvis ersättes av Vision.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

21. Fackligt uppdrag ska aldrig arvoderas eller lönesättas.

Förbundsstyrelsen anser, liksom motionären, att ett engagemang i Vision inte ska vara styrt av ekonomiska skäl. Givetvis ska engagemanget vara grundat i de gemensamma fackliga värderingarna och viljan att göra arbetslivet bättre för Visions medlemmar. Förbundsstyrelsen ser också att alltför höga ersättningsnivåer riskerar att få en negativ effekt på föryngringen och förnyelsen av styrelserna i avdelningar och klubbar.

Å andra sidan anser förbundsstyrelsen att arvoden ibland kan vara ett effektivt sätt att få extra engagemang inom vissa riktade insatser. Det har t.ex. använts i samband med rekryteringsarbetet inom förbundet.

Förbundsstyrelsen har i ett annat motionssvar ställt sig positiv till att göra en kartläggning av arvoden inom Vision för att sedan ta fram en rekommendation för arvoden inom Vision.

Mot bakgrund av detta bedömer förbundsstyrelsen att det inte är praktiskt genomförbart att helt ta bort arvoden till förtroendevalda.  Detta p.g.a. att avdelningar och klubbar är självständiga juridiska personer med rätt att ta beslut om de vill betala arvoden till sina förtroendevalda eller inte. Avslutningsvis vad gäller ersättningar från arbetsgivaren som är kopplade till det fackliga uppdraget har Vision inte någon reell möjlighet att påverka detta. Förbundsstyrelsen ser dock att det kan uppfattas tveksamt att erhålla särskilda ersättningar eller förmåner från arbetsgivaren som har en direkt koppling till det fackliga uppdraget.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att                       avslå motionen

Förbundsmötet beslutar 

att avslå motionenNyheter

Vision föreslår nationell samordnare

I dag överlämnade utredningen om framtidens socialtjänst sitt delbetänkande till regeringen. Det förebyggande arbetet ska enligt utredningen stärkas. Vision föreslår en nationell samordnare inom förebyggande arbete.  för 20 timmar sedan

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 5 dagar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  för 6 dagar sedan

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 7 dagar sedan

Till arkivet

1318 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 3 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb