×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

16. Starta/samarbeta med en mindre bank

Motionär: Rickard Johansson

Föreslår att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag

att     omgående påbörja arbete med att se över möjligheterna att starta eller inleda fördjupat samarbete med en bank,

att     lyfta frågan med andra fackliga organisationer,

att     om det är möjligt att starta en bank påbörja arbetet med detta.

Under flera års tid har bankerna tagit ut överräntor, avgifter för att använda tjänster, höga avgifter för pensionssparande, betalt för att sätta in respektive ta pengar samt inte gett några räntor värda namnen på lönekonto och sparkonto.

Som facklig organisation borde vision agera i frågan. Detta genom att se över möjligheten att starta en bank alternativt inleda ett djupt samarbete med en redan befintlig bank.

Den nya eller befintliga banken ska vara till för alla men för fackligt anslutna ska den vinstmarginal man tar ut vara minsta möjliga. En bank som inte innebär oskäligt höga löner eller förmåner för de som arbetar på banken. En bank som tillhanda håller kontanter och tar emot kontanter, växlar in mynt, en bank med bankkontor som är till för människor och inte enbart datasiffror. En sådan bank torde vara fullt möjlig att upprätta och skulle med stor sannolikhet få ganska många kunder på en kort tid.

Detta är en fråga som engagerar folk i allmänhet och som med stor sannolikhet skulle innebära ett ökat medlemsantal då det gagnar medlemskapet i vision.

Som en ekonomisk bas borde man kunna använda konfliktkassan. Samarbete i denna fråga skulle kunna ske med andra/samtliga fackliga organisationer i Sverige.

Visions Malmöavdelning tillstyrker motionen.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

16. Starta/samarbeta med en mindre bank

Ett arbete pågår redan inom TCO där de har tagit initiativ till överläggningar med flera banker. Målet är att genom att använda TCO-förbundens 1,2 miljoner medlemmar som konsumentkraft förhandla fram bra villkor och pressa bolåneräntorna för medlemmarna.

Vad gäller förslaget att starta en bank anser Förbundsstyrelsen att bankverksamhet inte ligger inom det fackliga uppdraget.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     anse första och andra att-satserna besvarade

att                       avslå den tredje att-satsen

Förbundsmötet beslutar 

att anse första och andra att-satserna besvarade

att avslå den tredje att-satsen

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 5 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1052 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb