×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

16. Starta/samarbeta med en mindre bank

Motionär: Rickard Johansson

Föreslår att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag

att     omgående påbörja arbete med att se över möjligheterna att starta eller inleda fördjupat samarbete med en bank,

att     lyfta frågan med andra fackliga organisationer,

att     om det är möjligt att starta en bank påbörja arbetet med detta.

Under flera års tid har bankerna tagit ut överräntor, avgifter för att använda tjänster, höga avgifter för pensionssparande, betalt för att sätta in respektive ta pengar samt inte gett några räntor värda namnen på lönekonto och sparkonto.

Som facklig organisation borde vision agera i frågan. Detta genom att se över möjligheten att starta en bank alternativt inleda ett djupt samarbete med en redan befintlig bank.

Den nya eller befintliga banken ska vara till för alla men för fackligt anslutna ska den vinstmarginal man tar ut vara minsta möjliga. En bank som inte innebär oskäligt höga löner eller förmåner för de som arbetar på banken. En bank som tillhanda håller kontanter och tar emot kontanter, växlar in mynt, en bank med bankkontor som är till för människor och inte enbart datasiffror. En sådan bank torde vara fullt möjlig att upprätta och skulle med stor sannolikhet få ganska många kunder på en kort tid.

Detta är en fråga som engagerar folk i allmänhet och som med stor sannolikhet skulle innebära ett ökat medlemsantal då det gagnar medlemskapet i vision.

Som en ekonomisk bas borde man kunna använda konfliktkassan. Samarbete i denna fråga skulle kunna ske med andra/samtliga fackliga organisationer i Sverige.

Visions Malmöavdelning tillstyrker motionen.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

16. Starta/samarbeta med en mindre bank

Ett arbete pågår redan inom TCO där de har tagit initiativ till överläggningar med flera banker. Målet är att genom att använda TCO-förbundens 1,2 miljoner medlemmar som konsumentkraft förhandla fram bra villkor och pressa bolåneräntorna för medlemmarna.

Vad gäller förslaget att starta en bank anser Förbundsstyrelsen att bankverksamhet inte ligger inom det fackliga uppdraget.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     anse första och andra att-satserna besvarade

att                       avslå den tredje att-satsen

Förbundsmötet beslutar 

att anse första och andra att-satserna besvarade

att avslå den tredje att-satsen

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 5 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 9 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

763 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb