×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

122. Ny benämning på allmän klubb

Motionärer: Magnus Sällström 502 Vårdföretagarna allmän klubb (Stockholm) och Katarina Andersson 512 Tjänsteföretagarna/Almega

Motion om namnbyte avtalens ”allmän klubb” respektive de arbetssökandes ”allmänna klubben”.

Det råder inget tvivel det är totalförvirrande! Det är en klubb fast det inte är en klubb men det borde vara en klubb, en klubblösklubb som är klubbstyrelselös för det är ju en allmän klubb och inte en allmänna klubben-­-klubb som heller inte den är en klubb för det är klubbat…

Ja man måste vara rejält involverad för att kunna se och reda ut begreppen. Det är dags att få en mer samlad bild av vad det egentligen är.

För det första det kan inte vara en klubb eftersom det traditionellt ska finna en styrelse och den bestå av ordförande och ledamöter vilket det inte finns.

För det andra ger det medlemmar en uppfattning om att de är representerade vilket de inte är och därför uppnår man inte målet med att skapa den grogrund för ny klubbildning.

För det tredje det borde inte finnas något allmänt här över huvud taget då alla våra medlemmar är unika i sig själva. 

Det är svårt att göra en tydlig strukturell indelning som känns träffsäker men det närmaste som känns riktigt men i mitt tycke känns ”Avtalsenhet” mer korrekt än ”allmän klubb” således skulle min egen tillhörighet bli Vårdföretagarnas avtalsenhet. Således får man då Arbetsbristenheten som ligger bättre i munnen än allmänna klubben.

Byråkratisvenska kan tyckas men en tydlighet om att där inte existerar någon representation är i alla fall noterat. Det var ju tydligheten vi var ute efter inte sant.

Yrkande:

In med en bättre och mer funktionell benämning på dessa klubbar. 

att     byta från ”Allmän klubb” till ”Avtalsenhet” eller något bättre passande.

att     byta från ”Allmänna klubben” till ”Arbetsbristenheten” eller något bättre passande.

att     ändra eventuella tillhörande stadgar enligt föreslagna benämning eller något bättre passande.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

122. Ny benämning på Allmän klubb

Förbundsstyrelsen delar motionärens syn att det finns en viss förvirring i begreppen kring allmän klubb. Förbundsstyrelsen föreslår att vi förändrar namnet på de allmänna klubbarna, kopplat till avtalsområde, till avtalsklubb vårdföretagarna, avtalsklubb KFS osv.

Den allmänna klubben blir då den enda med det namnet och består av de arbetssökande som varit det längre än nio månader samt de medlemmar som inte tillhör våra avtalsområden.

På det sättet består förbundet fortfarande av klubbar och avdelningar och vi skapar inte ett nytt huvudbegrepp i indelningen av förbundets lokala verksamhet. Men tydligheten ökar precis som motionären är ute efter.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     bifalla första att-satsen

att     anse andra attsatsen besvarad

att     bifalla tredje att-satsen och justera i stadgarna så att avtalsklubbar och allmän klubb ersätter tidigare skrivning om allmänna klubbar

Förbundsmötet beslutar

att bifalla första att-satsen

att anse andra attsatsen besvarad

att bifalla tredje att-satsen och justera i stadgarna så att avtalsklubbar och allmän klubb ersätter tidigare skrivning om allmänna klubbar

samt att förbundsstyreksen får i uppdrag att förslag ska tas fram till nästa förbundsmöte 2014.

Med förtydligandet att om att "någon mer passande" inte får innehålla begreppen klubb, avdelning eller sektion.

Nyheter

Vision föreslår nationell samordnare

I dag överlämnade utredningen om framtidens socialtjänst sitt delbetänkande till regeringen. Det förebyggande arbetet ska enligt utredningen stärkas. Vision föreslår en nationell samordnare inom förebyggande arbete.  för 20 timmar sedan

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 5 dagar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  för 6 dagar sedan

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 7 dagar sedan

Till arkivet

1318 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 3 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb